Ďalšie aktuality

UCM podporuje stanovisko SRK aj RVŠ SR
Vedenie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave a predsedníctvo Akademického senátu UCM v Trnave podporujú stanoviská Slovenskej rektorskej konferencie a Rady vysokých škôl Slovenskej republiky, v ktorých upozorňujú na dlhodobo poddimenzované financovanie verejných vy...
čítať viac
Výzva Národného štipendijného programu
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, milí študenti,
dovoľujeme si Vás informovať, že v rámci Národného štipendijného programu Slovenskej republiky na podporu mobilít bola zverejnená nová výzva na predkladanie žiadostí o štipendium na študijné, výskumné/umelecké a prednáškové p...
čítať viac
Otvorenie akademického roku a inaugurácia rektorky UCM
Dňa 19. septembra 2022 sa uskutočnilo slávnostné akademické podujatie pri príležitosti inaugurácie rektorky Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave prof. Mgr. Kataríny  Slobodovej Novákovej, PhD., ktorá bude viesť univerzitu počas štvorročného funkčného obdobia v rokoch 202...
čítať viac
Zabráňme kolapsu vysokých škôl na Slovensku!
Vysoké školy plnia celé spektrum poslaní a úloh. Vysokoškolský sektor je rozhodujúci pre hospodársky rozvoj a kľúčový pre budovanie znalostnej spoločnosti. Neexistuje ekonomická oblasť, v ktorej by vysoké školy prostredníctvom výskumu a vývoja nemali významnú úlohu.
čítať viac
Harmonogram promócií
Harmonogram promócií Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave absolventov bakalárskeho, magisterského, doktorandského a doktorského štúdia v akademickom roku 2021/2022.
čítať viac
UCM podporuje HIT UCM
Rektorka UCM prof. Mgr. Katarína Slobodová Nováková, PhD. sa stretla na rokovaní s Mgr. Miloslavom Duchoňom, predsedom VO Hit Trnava.
čítať viac
Predkladanie návrhov na kandidátov na členov Správnej rady UCM
Výzva na predkladanie návrhov na kandidátov na členov Správnej rady Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.
čítať viac
Otvorenie akademického roka a inaugurácia rektorky UCM v Trnave – pozvánka
Predseda Akademického senátu UCM doc. PhDr. Ján Višňovský, PhD.
a
rektorka univerzity prof. Mgr. Katarína Slobodová Nováková, PhD.
si Vás dovoľujú pozvať na
čítať viac