Ďalšie aktuality

Habilitačná prednáška
Oznámenie o konaní habilitačnej prednášky na FPV UCM.
čítať viac
Podporte nás: Venujte 2 % z dane na podporu aktivít TAS UCM v Trnave
Trnavská akademická spoločnosť UCM v Trnave je občianske združenie, ktorého cieľom je podpora rozvoja Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, podpora vzdelávania, skvalitňovanie knižničného fondu, skvalitňovanie materiálno-technického vybavenia UCM v Trnave či finančná pod...
čítať viac
Chcete pomáhať s univerzitnými včelami?
Univerzita sv. Cyrila a Metoda si uvedomuje svoju spoločenskú zodpovednosť a preto sa realizuje aj na poli životného prostredia a udržateľnosti. Okrem separácie odpadu, energetickým úsporám na hospodárení s vodou (inštalácia senzorov na vodovodné batérie, a pisoáre), úspore...
čítať viac
Zasadnutie AS UCM
Riadne zasadnutie Akademického senátu UCM v Trnave sa uskutoční v utorok 7. 2. 2023 0 13.30 hod. v zasadacej miestnosti Z.03 v hlavnej budove UCM.
čítať viac
Súťaž L'Oréal – UNESCO Pre ženy vo vede
Záujemkyne môžu svoje vedecké projekty registrovať na webstránke http://www.prezenyvovede.sk do 15.02.2023.
čítať viac
Absolventi UCM sú žiadaní na trhu práce
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (UCM) je perspektívna pre uchádzačov i z hľadiska uplatniteľnosti našich absolventov. Tento ukazovateľ je veľmi dôležitý, najmä pre výber budúcej vysokej školy pre súčasných stredoškolákov. Môže to do veľkej miery ovplyvniť celý ich živ...
čítať viac
Harmonogram promócií
Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave absolventov bakalárskeho, magisterského štúdia a rigorózneho konania v akademickom roku 2022/2023.
čítať viac
Periodické hodnotenie vedeckej, výskumnej a umeleckej činnosti potvrdilo rastúci trend kvality Univerzity sv...
V júli 2022 požiadala Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave o vykonanie periodického hodnotenia vedeckej, výskumnej a umeleckej činnosti za obdobie 2014 – 2019. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR hodnotilo úroveň vedeckej výskumnej a umeleckej činnosti UCM v rámci j...
čítať viac