AKO SA PRIHLÁSIŤ

ZMENA termínu podávania prihlášok

Termín podania prihlášok sa predlžuje do 30.6.2020 pre oba študijné programy a pre obe formy vyučovania (dennú i externú)

Termín prijímacej skúšky: komisia zasadne v priebehu druhého júlového týždňa 2020 a vyrozumenie o prijímacom konaní pre študentov bude zverejnené do konca júla 2020

Ostatné náležitosti nezmenené: prihláška elektronicky + priložiť následne vytlačenú a podpísanú prihlášku s požadovanými prílohami.