AKO SA PRIHLÁSIŤ

ZMENA termínu podávania prihlášok

Termín podania prihlášok sa predlžuje do 30.6.2020 pre oba študijné programy a pre obe formy vyučovania (dennú i externú)

Termín prijímacej skúšky: komisia zasadne v priebehu druhého júlového týždňa 2020 a vyrozumenie o prijímacom konaní pre študentov bude zverejnené do konca júla 2020

Ostatné náležitosti nezmenené: prihláška elektronicky + priložiť následne vytlačenú a podpísanú prihlášku s požadovanými prílohami.

Doplňujúce informácie:

  • nie je potrebné dokladať zdravotné osvedčenie,
  • vysvedčenia stačí doložiť oscanované k online prihláške (ak má niekto už aj overené kópie tak to je len plus, ak nie, tak tie overené doloží neskôr),
  • študenti, ktorých štúdium trvá 5 rokov (väčšinou ide o študentov bilingválnych stredných škôl) doložia vysvedčenia za 2., 3., 4. ročník a za 5. ročník zašlú vysvedčenie dodatočne až keď ho na konci roka obdržia na email adresu našej pani študijnej referentky: monika.mesovajohn(zav.)doeucm.sk,
  • podobne budú postupovať študenti, ktorí študujú len 4 roky, s tým, že doložia vysvedčenia za 1., 2., 3. ročník a za 4. ročník doložia vysvedčenie dodatočne až keď ho na konci roka obdržia na vyššie uvedenú e-mail adresu pani študijnej referentky,
  • študenti si môžu podať online prihlášku aj na dva študijné programy ale tak, že na jednej prihláške je napísaný len jeden študijný program, ak by mali záujem podať si prihlášku ešte na jeden ďalší študijný program, musia opäť vypísať online prihlášku. Za jednu prihlášku sa platí 30,- EUR a za dve prihlášky 30 x 2 = 60,- EUR.