Aktuality Inštitútu manažmentu

Výberové konanie na IM UCM
Výberové konanie na obsadenie funkčného miesta docent v študijnom odbore Ekonómia a manažment na Inštitúte manažmentu. Viac informácií TU.
čítať viac
Výberové konanie na IM UCM
Výberové konanie na obsadenie funkčného miesta docent a profesor v študijnom odbore Ekonómia a manažment na Inštitúte manažmentu. Viac informácií TU.
čítať viac
ZMENA – kombinovaná forma vyučovania
Milí študenti, vzhľadom na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu od 8.11.2021 prechádzame na kombinovanú výučbu (cez MS TEAMS + prezenčne skupiny do 20 osôb)- denní aj externí študenti v rámci oboch študijných programov. V prípade nejasností sa informujte u svojich vedúcich kat...
čítať viac
Výberové konanie na IM UCM
Výberové konanie na obsadenie funkčného miesta docent v študijnom odbore Ekonómia a manažment na Inštitúte manažmentu. Viac informácií TU.
čítať viac
Metamorfózy kvality – seminár na Inštitúte manažmentu
Na Inštitúte manažmentu UCM v Trnave sa dňa 19.10.2021 konal  2. ročník medzinárodného odborného seminára Metamorfózy kvality - Kvalita života, uskutočnený pod záštitou  pána rektora UCM prof. Ing. Romana Boču, DrSc. a prof. Ing. Alexandra Linczényiho, CSc., in memoriam.
čítať viac
MOŽNOSŤ ZÍSKAŤ ŠTIPENDIUM
Za rok 2020 dostalo na UCM v Trnave štipendium 768 študentov. Peniažky navyše by sa určite zišli i Vám, milí naši študenti, preto si pozrite, či na nejakú formu štipendia máte nárok. Prehľad všetkých možností vrátane podmienok a žiadostí nájdete na https://www.ucm.sk/sk/stipendia...
čítať viac
Výberové konania na IM UCM
Výberové konania na obsadenie funkčného miesta docent a profesor v študijnom odbore Ekonómia a manažment na Inštitúte manažmentu. Viac informácií TU.
čítať viac
Zriadenie Kabinetu PR IM
Dňa 1.10. 2021 bol na Inštitúte manažmentu UCM v Trnave zriadený Kabinet PR IM. Ambíciou kabinetu je vytvoriť podmienky pre študentov oboch študijných programov, aby si mohli svoje teoretické vedomosti overiť pri riešení konkrétnych marketingových aktivít v praxi.
čítať viac
Príhovor riaditeľky IM UCM pri príležitosti začiatku nového školského roka 2021/2022
Vážení kolegovia, milí študenti, ctení partneri IM UCM,

dovoľte, aby som sa Vám  na začiatku nového akademického školského roka 2021/2022 prihovorila a popriala nám všetkým úspešný štart , veľa nových príležitostí, tvorivých stretnutí a v neposlednom rade i veľa hodnotných vedomo...
čítať viac
ROZDELENIE DENNÝCH ŠTUDENTOV DO KRÚŽKOV
Rozdelenie študentov  jednotlivých ročníkov je abecedné podľa priezviska nájdete TU.
čítať viac
Rozvrh a informácie pre externých študentov
Milí študenti,
v sobotu 2.10.2021 začíname prezenčnou výučbou. Nezabudnite, že sa riadime aktuálnymi opatreniami OTP. V prípade, že neskôr budeme nútení prejsť na online formu, spôsob pripojenia do Office 365/MS Teams nájdete TU.
čítať viac
Rozvrh a informácie pre denných študentov
Milí študenti,
v pondelok začíname online výučbou. Spôsob pripojenia do Office 365/MS Teams nájdete TU
čítať viac