Aktuality Inštitútu manažmentu

Historicky prvé voľby do AS UCM

V pondelok 29.3.2021 sa budú na Inštitúte manažmentu (IM) UCM v Trnave konať historicky prvé voľby do Akademického senátu (AS) UCM.

Volebná komisia bude pracovať v zložení:
PaedDr. Ľubica Varečková, PhD. - predseda volebnej komisie  e-mail: lubica.vareckovajohn(zav.)doeucm.sk
Doc. Ing. Jana Šujanová, CSc., mim. prof.
Doc. Ing. Zdenko Stacho, PhD.
Lenka Duchoňová - študentka IM
Pavol Mrva - študent IM
pozorovateľ za UCM : PhDr. Jozef Lenč, PhD. - predseda AS UCM v Trnave

Voľby sa budú konať nasledovne:
29.3.2021 od 10.00 h do 12.00 h. - online formou
29.3.2021 od 10.00 h do 14.00 h. - prezenčne v budove na Hajdóczyho ulici v Trnave v miestnosti H1.2 (na prízemí vľavo)

Právo podávať návrhy, voliť a právo byť volení majú všetci zamestnanci IM UCM s ukončeným vysokoškolským vzdelaním najmenej 1. stupňa, ktorí sú s UCM v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas a všetci študenti, ktorí sú riadne zapísaní na niektorom z akreditovaných študijných programov IM UCM. 
Návrhy na kandidátov sa nesmú vzťahovať k členom volebnej komisie.
Študenti, ako aj zamestnanci, môžu podávať nominácie a to vo forme: meno navrhovaného, meno kto ho navrhuje a mal by tam byť aj súhlas navrhovaného, že s návrhom súhlasí. Celý tento proces stačí urobiť e-mailom a nominácie zaslať na lubica.vareckovajohn(zav.)doeucm.sk do 18.3.2021.
Všetky vaše prípadné otázky, námety a pripomienky smerujte na predsedníčku volebnej komisie pani PaedDr. Varečkovú (e-mail: lubica.vareckovajohn(zav.)doeucm.sk)
Prajeme všetkým zúčastneným bezproblémový priebeh volieb a správne rozhodnutia ohľadom voľby našich zástupcov na pozície senátorov do AS UCM v Trnave.

Vložil: Matej Lackovič
Zodpovedná osoba: doc. PhDr. Jana Galera Matúšová, PhD.
Zdroj: IM UCM
Dátum vloženia: 15.3.2021
Dátum aktualizácie: 16.3.2021