Aktuality Univerzitnej knižnice

Prezentácia publikácie Kopánka - Execír
Prezentácia publikácie Kopánka – Execír, spolu s autorským čítaním, sa uskutočnila 7. marca 2018 v čitárni univerzitnej knižnice. Autori, doc. Mgr. Katarína Slobodová Nováková, PhD., PhDr. Martina Bocánová PhD. a PhDr. Martin Priečko, PhD., predstavili publikáciu a každý z autor...
čítať viac
Deň s Portálom
Týždeň slovenských knižníc v Univerzitnej knižnici UCM v Trnave zahájila 6. marca 2018, už tradične, predajná výstava odbornej literatúry Deň s Portálom, ktorú univerzitná knižnica pripravila v spolupráci s vydavateľstvom Portál. Výstava bola určená vedecko-pedagogický...
čítať viac
Časopisy Royal Society of Chemistry - prístup pokračuje do 31.12.2018
Albertina icome Bratislava s.r.o. oznamuje, že prístup UCM v Trnave k službe Royal Society of Chemistry pokračuje do 31.12.2018. Zabezpećený je aj prístup k novým časopisom RSC:
čítať viac
Webinare Web of Science 12/2017
Vážení užívatelia Web of Science,
ponúkame Vám sériu webinárov zameraných na zdokonalenie užívateľských zručností pri práci s našou databázou Web of Science i ďalšími produktmi spoločnosti Clarivate Analytics.

Webináre sú bezplatné. Na webináre sa zaregistrujte vopred cez uv...
čítať viac
Fond na podporu umenia podporil projekt na nákup nových kníh do Univerzitnej knižnice UCM v Trnave
Univerzitná knižnica UCM v Trnave získala v roku 2017 dotáciu z Fondu na podporu umenia vo výške 4 000 € na projekt Akvizícia knižničného fondu do Univerzitnej knižnice UCM v Trnave - podpora študijného, pedagogického a vedecko-výskumného procesu na univerzite.

Z dotácie bolo do kniž...
čítať viac
Prednáška a seminár o Slovenskom národnom korpuse
V študovni univerzitnej knižnice sa 15. novembra 2017 uskutočnila prednáška  PhDr. Márie Šimkovej, Ph.D., vedúcej oddelenia Slovenského národného korpusu Jazykovedného ústav Ľudovíta Štúra SAV, na tému Textové a jazykové databázy Slovenského národného korpusu ako zdroje inf...
čítať viac
Kto sú dolnozemskí Slováci? ... alebo (nielen) o zabíjačke a pálenom, ale aj o netradičnom využití klobásy ...
V stredu 8. novembra sme sa v univerzitnej knižnici nezastavili, v rámci Týždňa vedy a techniky 2017 FF UCM v Trnave sa v knižnici konali tri podujatia. Posledné z nich zahájila podvečer o 16.00 hod. riaditeľka univerzitnej knižnice Darina Kráľová, ktorá privítala hostí: doc. Mgr. Kat...
čítať viac
Hueyapan - rituálna krajina jednej mexickej domorodej komunity
V rámci Týždňa vedy a techniky 2017 FF UCM v Trnave sme 8.11.2017 v priestoroch univerzitnej knižnice privítali doc. PhDr. Radoslava Hlúšeka, PhD. z Katedry etnológie a mimoeurópskych štúdií FF UCM v Trnave. Prednášku Hueyapan - rituálna krajina jednej mexickej domorodej komunit, v...
čítať viac
Akademické obrady a insígnie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave
V rámci Týždňa vedy a techniky 2017 FF UCM v Trnave sa 7. novembra 2017 uskutočnila v priestoroch univerzitnej knižnice ďalšia zaujímavá prednáška, tento krát na tému Akademické obrady a insígnie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

Prednášajúca, Mgr. Silvia Haladová, PhD., je aj...
čítať viac
Prednáška prof. ThDr. PhDr. Petra Zubka, PhD.
V Univerzitnej knižnici UCM sa konala 6. novembra 2017 zaujímavá prednáška Kult sv. Cyrila a Metoda na prelome stredoveku a novoveku v strednej Európe, ktorú predniesol historik, slavista, katolícky kňaz a vysokoškolský pedagóg prof. ThDr. PhDr. Peter Zubko, PhD. Podujatie pri...
čítať viac
Pamätnú medailu predsedu TTSK získala riaditeľka Univerzitnej knižnice UCM v Trnave
Trnavský samosprávny kraj oceňuje každoročne pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí a galérií pracovníkov z odvetvia kultúry. Slávnostné odovzdávanie ocenení sa konalo 18.5.2017 v Zrkadlovej sále Divadla Jána Palárika v Trnave.
čítať viac
Krst knihy
Publikácia medzinárodného významu Grammatical Collocations of Verbs and Prepositions od autorky PhDr. Marianny Hudcovičovej, PhD. bola slávnostne pokrstená a uvedená do života 9. mája 2017 v Univerzitnej knižnici UCM v Trnave.
Publikáciu písmenkami pokrstila doc. PhDr. Ružena...
čítať viac