Aktuality Univerzitnej knižnice

Oznam o zrušení podujatia - Krst monografie doc. Jany Bírovej
Z dôvodu ochorenia autorky, doc. Jany Bírovej, sa nebude dňa 24. októbra 2018 konať avizovaná prezentácia monografie La Vérification Empirique de Mise En Place Des Concepts de Lʹinterculturel Dans Le Contexte Fle. Podujatie sa uskutoční v náhradnom termíne.
čítať viac
Pozvánka na semináre k evidencii publikačnej a umeleckej činnosti
Univerzitná knižnica UCM v Trnave pozýva všetkých záujemcov na informačný seminár Evidencia publikačnej a umeleckej činnosti, ktorý sa bude konať v študovni Univerzitnej knižnice UCM v Trnave.
čítať viac
Prváci – využite ponuku UK UCM v Trnave: Informačné vzdelávanie v knižnici
Univerzitná knižnica UCM v Trnave opäť ponúka všetkým záujemcom individuálne informačné školenia zamerané na orientáciu v knižnici a vyhľadávanie v on-line katalógu knižnice. Prváci – využite ponuku a prihláste sa!
čítať viac
Web of Sciencie - Webináre
Vážení užívatelia Web of Sciencie,
pozývame Vás na októbrové otvorené webináre k produktom spoločnosti Clarivate Analytics pre Českú a Slovenskú republiku.
čítať viac
Univerzitná knižnica UCM - oznam
Univerzitná knižnica UCM v Trnave bude dňa 19.9.2018 /streda/ zatvorená. Na vrátenie kníh môžete použiť BIBLIOBOX, ktorý je umiestnený pred vchodom do budovy UCM, Nám. J. Herdu 2.
čítať viac
Cesta Slovenskej republiky k štátnej nezávislosti a vyhodnotenie súťaže k 25. výročiu vzniku nezávislej...
Vyhodnotenie vedomostnej súťaže 25. výročie vzniku nezávislej Slovenskej republiky, spolu s prednáškou Mgr. Ivana A. Petranského, PhD. Cesta slovenskej republiky k štátnej nezávislosti, sa uskutočnili 9. mája v čitárni univerzitnej knižnice. Súťaž vyhlásila Univerzitná k...
čítať viac
Cesta Slovenskej republiky k štátnej nezávislosti

Pozvánka na prednášku a vyhodnotenie vedomostnej súťaže k 25. výročia vzniku nezávislej Slovenskej republikyUniverzitná knižnica UCM v Trnave a Katedra historických vied a stredoeurópskych štúdií FF UCM v Trnave Vás srdečne pozývajú na prednášku Mgr. Ivana A. Petranského, PhD. n...
čítať viac
Prezentácia publikácie Ľudské práva - Návšteva veľvyslanca SRN J.E. Joachima Bleickera v UK UCM
V univerzitnej knižnici sme privítali 11. apríla vzácnu návštevu, veľvyslanca Spolkovej republiky Nemecko, J.E. Joachima Bleickera. Dopoludnia sa v knižnici stretol so študentmi  a pedagógmi z Katedry germanistiky FF UCM v Trnave, diskusiu moderoval PhDr. Ján Demčišák, PhD....
čítať viac
Multiodborová databáza Infotrac
Univerzitná knižnica UCM v Trnave oznamuje, že  UCM v Trnave má zriadený prístup do multiodborovej databázy Infotrac od vydavateľstva GALE Cengage. Prístup do celej kolekcie titulov je zabezpečený prostredníctvom IP adries UCM na web adrese http://www.galepages.com/cyriltr...
čítať viac
Otvorená knižnica: prines, zober si, vráť alebo si nechaj ...
Univerzitná knižnica UCM v Trnave vytvorila pre všetkých záujemcov  tzv. otvorenú knižnicu, fungujúcu na princípe: prines, zober si, vráť alebo si nechaj...

Regál na knihy je umiestnený sa chodbe pred vchodom do univerzitnej knižnice. Vyložené knihy si môžete nechať, alebo po pre...
čítať viac
Kniha - najlepší kamoš VšeVeda
Študentský klub VšeVed, pôsobiaci na Katedre biológie Fakulty prírodných vied UCM v Trnave v spolupráci s Univerzitnou knižnicou UCM v Trnave pripravili 21. marca 2018 o 16.00 hod. v čitárni Univerzitnej knižnice UCM v Trnave stretnutie s Ing. Lukášom Hlebom, PhD. zo Slovenske...
čítať viac
Rozprávka (nie tak celkom) známa
Prednáška Mgr. Jany Pácalovej, PhD., na tému Rozprávka (nie tak celkom) známa sa uskutočnila 14. marca 2018 v čitárni univerzitnej knižnice.  Literárna vedkyňa, Mgr. Jana Pácalová, PhD.,  pracuje v Ústave slovenskej literatúry SAV a venuje sa výskumu rozprávok v romantizme a kla...
čítať viac