Aktuality Univerzitnej knižnice

Multiodborová databáza Infotrac
Univerzitná knižnica UCM v Trnave oznamuje, že  UCM v Trnave má zriadený prístup do multiodborovej databázy Infotrac od vydavateľstva GALE Cengage. Prístup do celej kolekcie titulov je zabezpečený prostredníctvom IP adries UCM na web adrese http://www.galepages.com/cyriltr...
čítať viac
Otvorená knižnica: prines, zober si, vráť alebo si nechaj ...
Univerzitná knižnica UCM v Trnave vytvorila pre všetkých záujemcov  tzv. otvorenú knižnicu, fungujúcu na princípe: prines, zober si, vráť alebo si nechaj...

Regál na knihy je umiestnený sa chodbe pred vchodom do univerzitnej knižnice. Vyložené knihy si môžete nechať, alebo po pre...
čítať viac
Kniha - najlepší kamoš VšeVeda
Študentský klub VšeVed, pôsobiaci na Katedre biológie Fakulty prírodných vied UCM v Trnave v spolupráci s Univerzitnou knižnicou UCM v Trnave pripravili 21. marca 2018 o 16.00 hod. v čitárni Univerzitnej knižnice UCM v Trnave stretnutie s Ing. Lukášom Hlebom, PhD. zo Slovenske...
čítať viac
Rozprávka (nie tak celkom) známa
Prednáška Mgr. Jany Pácalovej, PhD., na tému Rozprávka (nie tak celkom) známa sa uskutočnila 14. marca 2018 v čitárni univerzitnej knižnice.  Literárna vedkyňa, Mgr. Jana Pácalová, PhD.,  pracuje v Ústave slovenskej literatúry SAV a venuje sa výskumu rozprávok v romantizme a kla...
čítať viac
Prezentácia publikácie Kopánka - Execír
Prezentácia publikácie Kopánka – Execír, spolu s autorským čítaním, sa uskutočnila 7. marca 2018 v čitárni univerzitnej knižnice. Autori, doc. Mgr. Katarína Slobodová Nováková, PhD., PhDr. Martina Bocánová PhD. a PhDr. Martin Priečko, PhD., predstavili publikáciu a každý z autor...
čítať viac
Deň s Portálom
Týždeň slovenských knižníc v Univerzitnej knižnici UCM v Trnave zahájila 6. marca 2018, už tradične, predajná výstava odbornej literatúry Deň s Portálom, ktorú univerzitná knižnica pripravila v spolupráci s vydavateľstvom Portál. Výstava bola určená vedecko-pedagogický...
čítať viac
Časopisy Royal Society of Chemistry - prístup pokračuje do 31.12.2018
Albertina icome Bratislava s.r.o. oznamuje, že prístup UCM v Trnave k službe Royal Society of Chemistry pokračuje do 31.12.2018. Zabezpećený je aj prístup k novým časopisom RSC:
čítať viac
Webinare Web of Science 12/2017
Vážení užívatelia Web of Science,
ponúkame Vám sériu webinárov zameraných na zdokonalenie užívateľských zručností pri práci s našou databázou Web of Science i ďalšími produktmi spoločnosti Clarivate Analytics.

Webináre sú bezplatné. Na webináre sa zaregistrujte vopred cez uv...
čítať viac
Fond na podporu umenia podporil projekt na nákup nových kníh do Univerzitnej knižnice UCM v Trnave
Univerzitná knižnica UCM v Trnave získala v roku 2017 dotáciu z Fondu na podporu umenia vo výške 4 000 € na projekt Akvizícia knižničného fondu do Univerzitnej knižnice UCM v Trnave - podpora študijného, pedagogického a vedecko-výskumného procesu na univerzite.

Z dotácie bolo do kniž...
čítať viac
Prednáška a seminár o Slovenskom národnom korpuse
V študovni univerzitnej knižnice sa 15. novembra 2017 uskutočnila prednáška  PhDr. Márie Šimkovej, Ph.D., vedúcej oddelenia Slovenského národného korpusu Jazykovedného ústav Ľudovíta Štúra SAV, na tému Textové a jazykové databázy Slovenského národného korpusu ako zdroje inf...
čítať viac
Kto sú dolnozemskí Slováci? ... alebo (nielen) o zabíjačke a pálenom, ale aj o netradičnom využití klobásy ...
V stredu 8. novembra sme sa v univerzitnej knižnici nezastavili, v rámci Týždňa vedy a techniky 2017 FF UCM v Trnave sa v knižnici konali tri podujatia. Posledné z nich zahájila podvečer o 16.00 hod. riaditeľka univerzitnej knižnice Darina Kráľová, ktorá privítala hostí: doc. Mgr. Kat...
čítať viac
Hueyapan - rituálna krajina jednej mexickej domorodej komunity
V rámci Týždňa vedy a techniky 2017 FF UCM v Trnave sme 8.11.2017 v priestoroch univerzitnej knižnice privítali doc. PhDr. Radoslava Hlúšeka, PhD. z Katedry etnológie a mimoeurópskych štúdií FF UCM v Trnave. Prednášku Hueyapan - rituálna krajina jednej mexickej domorodej komunit, v...
čítať viac