Aktuality Univerzitnej knižnice

Multiodborová databáza Infotrac

Univerzitná knižnica UCM v Trnave oznamuje, že  UCM v Trnave má zriadený prístup do multiodborovej databázy Infotrac od vydavateľstva GALE Cengage. Prístup do celej kolekcie titulov je zabezpečený prostredníctvom IP adries UCM na web adrese http://www.galepages.com/cyriltrn.

Databáze Infotrac poskytuje viac ako 31 800 titulov z rôznych vedných odborov.

Pre jednoduchšiu prácu je celá databáza rozčlenená do troch poddatabáz:

  • AcademicOneFile databázu s obsahom viac ako 18 000 titulov – určených pre akademické a vedecké knižnice,
  • GeneralOneFile databázu s obsahom viac ako 14 000 titulov – určených pre verejné a iné knižnice,
  • Infotrac Custom Journal 50/100 databázu s obsahom viac ako 25 000 titulov – určených na výber titulov charakterizujúcich profil každej knižnice jednotlivo.
Vložil: Kamil Adamec
Zodpovedná osoba: Mgr. Darina Kráľová
Zdroj: riaditeľka UK
Dátum vloženia: 10.4.2018