Aktuality Univerzitnej knižnice

Prezentácia publikácie Ľudské práva - Návšteva veľvyslanca SRN J.E. Joachima Bleickera v UK UCM

V univerzitnej knižnici sme privítali 11. apríla vzácnu návštevu, veľvyslanca Spolkovej republiky Nemecko, J.E. Joachima Bleickera. Dopoludnia sa v knižnici stretol so študentmi  a pedagógmi z Katedry germanistiky FF UCM v Trnave, diskusiu moderoval PhDr. Ján Demčišák, PhD. a o 13.30 hod. sa v knižnici konala za účasti pána veľvyslanca prezentácia slovenského vydania publikácie Ľudské práva. Podujatie moderoval doc. Martin Muránsky, PhD. et Dr. phil, editor slovenského vydania a knihu prezentoval editor nemeckého vydania prof. (em) Dr. Georg Lohmann. Časť publikácie preložila do slovenčiny PaedDr. Monika Hornáček Banášová, PhD. z katedry germanistiky, doc. Muránsky vysoko ocenil jej preklad a poďakoval sa pracovníkom Katedry germanistiky FF UCM v Trnave za ich prácu pri realizácii slovenského vydania publikácie.

Vložil: Kamil Adamec
Zodpovedná osoba: Mgr. Darina Kráľová
Zdroj: riaditeľka UK
Dátum vloženia: 13.4.2018