Aktuality Univerzitnej knižnice

Cesta Slovenskej republiky k štátnej nezávislosti

Pozvánka na prednášku a vyhodnotenie vedomostnej súťaže k 25. výročia vzniku nezávislej Slovenskej republiky

Univerzitná knižnica UCM v Trnave a Katedra historických vied a stredoeurópskych štúdií FF UCM v Trnave Vás srdečne pozývajú na prednášku Mgr. Ivana A. Petranského, PhD. na tému Cesta Slovenskej republiky k štátnej nezávislosti, ktorá sa bude konať 9. mája o 9.00 hod. v čitárni Univerzitnej knižnice UCM v Trnave.

Súčasťou podujatia bude vylosovanie výhercov vedomostnej súťaže k 25. výročia vzniku nezávislej Slovenskej republiky. Tešíme sa na Vás.

Vložil: Kamil Adamec
Zodpovedná osoba: Mgr. Darina Kráľová
Zdroj: riaditeľka UK UCM
Dátum vloženia: 24.4.2018
Dátum aktualizácie: 23.9.2019