Aktuality Univerzitnej knižnice

Cesta Slovenskej republiky k štátnej nezávislosti a vyhodnotenie súťaže k 25. výročiu vzniku nezávislej Slovenskej republiky

Vyhodnotenie vedomostnej súťaže 25. výročie vzniku nezávislej Slovenskej republiky, spolu s prednáškou Mgr. Ivana A. Petranského, PhD. Cesta slovenskej republiky k štátnej nezávislosti, sa uskutočnili 9. mája v čitárni univerzitnej knižnice. Súťaž vyhlásila Univerzitná knižnica UCM v Trnave 1. januára 2018 a do súťaže sa mohli zapojiť študenti do 30. apríla 2018. Ceny do súťaže venoval rektor UCM v Trnave a Univerzitná knižnica UCM v Trnave. Do súťaže sa zapojilo 78 súťažiacich. Mimoriadnu cenu za detailne  vypracované odpovede získal Michal Šlahor /FSV/.

Zo 69 súťažiacich, ktorí odovzdali správne odpovede, výhercov vylosovali Mgr. Ivan A. Petranský, PhD. a Mgr. Sylvia Haladová, PhD., z Katedry historických vied a stredoeurópskych štúdií FF a Mgr. Darina Kráľová, riaditeľka Univerzitnej knižnice UCM v Trnave.

Vylosovaní boli:

  • Jana Petríková /FSV/
  • Dominika Tavaliová /FSV/
  • Kristína Bielková /FF/

Výhercom srdečne blahoželáme.

O výhre budú všetci výhercovia informovaní elektronickou poštou. Ceny si môžu vyzdvihnúť v Univerzitnej knižnici UCM v Trnave.

Vložil: Kamil Adamec
Zodpovedná osoba: Mgr. Darina Kráľová
Zdroj: riaditeľka UK
Dátum vloženia: 9.5.2018