Aktuality Univerzitnej knižnice

Seminár o databázach od spoločnosti GALE

Dňa 21. októbra 2019 sa v študovni univerzitnej knižnice uskutočnil praktický seminár o databázach od spoločnosti GALE. Podujatie bolo organizované ako súčasť národného projektu Slovenskej národnej knižnice v Martine v spolupráci so spoločnosťami GALE a Suweco, CVTI SR a Univerzitnou knižnicou Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

Lektorka, Carolyn Beckford /GALE/, v spolupráci s Beátou Békési /Suweco/, predstavili databázy Gale, vyhľadávacie nástroje i praktické vyhľadávanie v databázach.

Multiodborová databáza InfoTrac od vydavateľstva GALE  poskytuje viac ako 31 800 titulov z rôznych vedných odborov. Pre jednoduchšiu prácu je celá databáza rozčlenená do troch poddatabáz:

Prístup do celej kolekcie titulov je zabezpečený prostredníctvom IP adries UCM na web adrese: http://www.galepages.com/cyriltrn.

Fotogaléria.

Vložil: Kamil Adamec
Zodpovedná osoba: Mgr. Darina Kráľová
Zdroj: vedúca UK
Dátum vloženia: 23.10.2019
Dátum aktualizácie: 24.10.2019