Aktuality Univerzitnej knižnice

Slávnostné otvorenie 14. ročníka Týždňa slovenských knižníc a výstavy kníh Portál – svet modernej výchovy a vzdelávania
Slávnostné otvorenie 14. ročníka Týždňa slovenských knižníc a výstavy kníh Portál – svet modernej výchovy a vzdelávania, sa uskutočnilo dňa 18. 3. 2013 o 10.00 hod. v zasadačke rektora v hlavnej budove UCM v Trnave.

Na podujatí sa zúčastnili zástupcovia UCM v Trnave: rektor UCM Dr.h.c. doc. Ing. Jozef Matúš, CSc., mim. prof., prorektorky PhDr. Dagmar Valentovičová, CSc. a profesorka MUDr. Mária Kovářová, CSc, prorektor profesor Ing. Jozef Lehotay, DrSc., dekanka Fakulty masmediálnej komunikácie PhDr. Dana Petranová, PhD., dekan Filozofickej fakulty UCM profesor PaedDr. Jan Danek, CSc. i ďalší vzácni hostia. Podujatie otvorila Darina Kráľová, riaditeľka Univerzitnej knižnice UCM. Slávnostný príhovor predniesol a výstavu slávnostne otvoril rektor UCM v Trnave Dr.h.c. doc. Ing. Jozef Matúš, CSc., mim. prof. Zástupkyňa vydavateľstva Portál PaedDr. Nadežda Čabiňáková predstavila činnosť vydavateľstva a ponúkla možnosti ďalšej spolupráce s UCM.

Počas Týždňa slovenských knižníc /18. 3. – 24. 3. 2013/ sa vo všetkých knižniciach na Slovensku – verejných, vedeckých, akademických i špeciálnych, budú konať rôzne podujatia s cieľom zviditeľniť a spropagovať činnosť knižníc. Univerzitná knižnica UCM v Trnave počas tohto týždňa bude zadarmo zapisovať nových čitateľov a odpúšťať zábudlivým čitateľom sankčné poplatky za nedodržanie výpožičnej lehoty.

Súčasťou podujatia bolo aj vyhodnotenie vedomostnej súťaže k 1150. výročiu príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu, ktorú vyhlásila Univerzitná knižnica UCM v Trnave. Súťaž prebiehala od 1. do 17. marca 2013. Do súťaže sa zapojilo 45 študentov, správne odpovede odovzdalo 28 súťažiacich. Zo súťažiacich, ktorí odovzdali správne odpovede, boli vylosovaní traja výhercovia knižných cien a desať účastníkov získalo zadarmo registráciu do Univerzitnej knižnice UCM na jeden rok. Ceny do súťaže venoval rektor UCM v Trnave a vydavateľstvo Portál Slovakia.

Výhercov prvých troch cien vylosovali: Dr.h.c. doc. Ing. Jozef Matúš, CSc., mim. prof., rektor UCM v Trnave, profesor PaedDr. Jan Danek, dekan Filozofickej fakulty UCM a  PhDr. Dana Petranová, PhD., dekanka Fakulty masmediálnej komunikácie.

Angelika Mokroluská, Silvia Pecková a Martina Smoláriková získali knihy a propagačné predmety UCM v Trnave. Desať výhercov: Jana Gogoľová, Zuzana Horváthová, Stanislav Petrič, Dalibor Rusňák, Miroslav Ľuba, Ivan Kolárik, Rastislav Maciboba, Jana Knapová, Matúš Kišša získalo zadarmo registráciu do Univerzitnej knižnice UCM na jeden rok. Výhercom srdečne blahoželáme.

Fotogaléria.
Vložil: Kamil Adamec
Dátum vloženia: 18.3.2013