Aktuality Univerzitnej knižnice

Výhercovia vedomostnej súťaže k 1150. výročiu príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu
Do súťaže sa zapojilo 45 študentov, správne odpovede odovzdalo 28 súťažiacich. Zo súťažiacich, ktorí odovzdali správne odpovede, boli vylosovaní traja výhercovia knižných cien a desať účastníkov získalo zadarmo registráciu do Univerzitnej knižnice UCM na jeden rok. Ceny do súťaže venoval rektor UCM v Trnave a vydavateľstvo Portál Slovakia.
Zoznam výhercov.

Vložil: Kamil Adamec
Dátum vloženia: 18.3.2013