Aktuality Univerzitnej knižnice

Pracovníčka Univerzitnej knižnice UCM bola ocenená medailou predsedu TTSK
Trnavský samosprávny kraj oceňuje každoročne pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí pracovníkov z odvetvia kultúry. Výnimkou nebol ani tento rok a 16. mája prebralo 17 umelcov či kultúrnych pracovníkov a osem kolektívov z rúk predsedu TTSK Tibora Mikuša a podpredsedov Józsefa Kvardu a Zdenka Čambala Pamätnú medailu predsedu TTSK.

Ocenenie za zásluhy v oblasti knihovníckej a bibliografickej práce a pri príležitosti životného jubilea prevzala tiež pracovníčka Univerzitnej knižnice UCM pani Darina Filipková, ktorá celý svoj profesionálny život pracuje v oblasti knihovníctva. Začínala ako knihovníčka vo VÚJE v Trnave, pokračovala v Galérii Jána Koniarka v Trnave a od r. 2003 pracuje v Univerzitnej knižnici UCM v Trnave. Počas pôsobenia na UCM v Trnave spracovala do elektronickej formy celý knižničný fond univerzitnej knižnice a zabezpečuje medziknižničnú a medzinárodnú výpožičnú službu.

Fotogalériu a viac informácií nájdete tu: http://www.trnava-vuc.sk/sk/aktuality/16-5-2013-ocenovanie-pracovnikov-kultury-ttsk

Vložil: Kamil Adamec
Dátum vloženia: 20.5.2013