Aktuality Univerzitnej knižnice

Seminár "Práca s databázami SCOPUS a SCIENCE DIRECT"
Prezentácie zo seminára Práca s databázami SCOPUS a SCIENCE DIRECT, ktorý sa konal v Univerzitnej knižnici UCM dňa 1. októbra 2013, sú pre všetkých záujemcov dostupné na stránke Univerzitnej knižnice UCM.

Vložil: Kamil Adamec
Dátum vloženia: 9.10.2013