Aktuality ÚOS

Ústav občianskej spoločnosti na DOD UCM
Aj Ústav občianskej spoločnosti bol súčasťou Dňa otvorených dverí UCM. V našom fialovom stánku si stredoškoláci mohli vyskúšať, či dokážu rozmýšľať inak a to pri riešení rôznych hlavolamov. Pretože správnemu manažérovi by nemalo chýbať logické myslenie a mal by vedieť nachádza...
čítať viac
ÚOS sa predstavil na podujatí Kam na VŠ
Ústav občianskej spoločnosti (ÚOS) mohli potenciálni študenti stretnúť na podujatí Kam na vysokú školu v Banskej Bystrici a Košiciach. Naši kolegovia – docentka Katarína Stachová a docent Zdenko Stacho – počas dvoch dní predstavili záujemcom naše dva študijné programy Manažme...
čítať viac
Národná stratégia zručností SR
Dňa 27. 01. 2020 sa v hoteli Bôrik v Bratislave uskutočnilo podujatie zamerané na predstavenie Národnej stratégie zručností SR. Obsah stratégie prezentovala ministerka školstva p. Martina Lubyová a zástupcovia GR OECD.
čítať viac
Exkurzia v ZKW Slovakia s r. o. Krušovce
Dňa 29.1. 2020 na zamestnanci ÚOS UCM v Trnave zúčastnili na exkurzii a rokovaní o spolupráci vo firme ZKW Slovakia, s.r.o., Krušovce. Predmetom rokovania bolo vymedzenie priestoru pre zabezpečenie bakalárskej praxe pre študentov študijného programu Manažment kvality.
čítať viac
Udelenie titulu docent
Vo štvrtok 19.12.2019 prevzali z rúk rektora UCM dekrét o úspešnom absolvovaní habiltačného konania a udelení titulu docent dve naše kolegyne:
čítať viac
Konferencia SARM
Na konferencii dňa 5.12.2019 v aule Ekonomickej univerzity v Bratislave bol predstavený projekt Celoživotné vzdelávanie v oblasti riadenia rizík a poisťovníctva. Tento projekt zastrešuje Slovenská asociácia rizikového manažmentu (SARM), ktorej predseda je hosťujúci pr...
čítať viac
Medzinárodná konferencia „Pro příznivce moderních přístupu v kvalitě a zlepšování“
V dňoch 11.11. až 12.11. 2019 sa v Prahe konala medzinárodná konferencia "Pro příznivce moderních přístupu v kvalitě a zlepšování" organizovaná Českou společností pro jakost.
čítať viac
Medzinárodná konferencia Svetový deň kvality
V dňoch 6.11. až 8.11.2019 sa zamestnanci ÚOS aktívne zúčastnili na 25. ročníku medzinárodnej konferencie Svetový deň kvality, ktorá sa konala na Štrbskom Plese.
čítať viac
Propagácia študijného programu Manažment kvality v Českej republike
Dňa 23.10. 2019 sa zamestnanci ÚOS aktívne zúčastnili ďalšieho kola informačného podujatia Gaudeamus Brno 2019. Súčasťou boli rôzne sprievodné programy ako napr. Poradenský servis pre študentov, Testovacie centrum,  Kariérové poradenstvo, Veda pre život, InterStudy a ďalšie...
čítať viac
Uskutočnil sa seminár Metamorfózy kvality
Ústav občianskej spoločnosti Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave zorganizoval 15.10. 2019 vedecko-odborný seminár s názvom „Metamorfózy kvality“. Seminár sa konal pod záštitou p. rektora UCM v Trnave, ktorý seminár prišiel slávnostne otvoriť. Partnermi seminára boli Sl...
čítať viac
Riaditeľka ÚOS UCM v Trnavskom rádiu
Dňa 3. októbra 2019 bola v Rannej šou Trnavského rádia riaditeľka Ústavu občianskej spoločnosti Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave doc. Ing. Renata Nováková, PhD
čítať viac
Vedecko-odborný seminár Metamorfózy kvality
Pod záštitou rektora UCM v Trnave prof. Ing. Romana Boču, DrSc. sa uskutoční vedecko-odborný seminár METAMORFÓZY KVALITY. Seminár organizuje Ústav občianskej spoločnosti Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Slovenská spoločnosť pre kvalitu a Slovenská asociácia pre kval...
čítať viac