Aktuality

Laureát Krištáľového krídla docent Richard Imrich stojí za liekom, ktorý pomôže stovkám ľudí na celom svete
Najviac pacientov s chorobou čiernych kostí žije práve na Slovensku. Liek nitizinón výrazne zlepšuje kvalitu života ľuďom s týmto doteraz neliečiteľným ochorením.
čítať viac
POZVÁNKA na prednášku: „Ženy za Železnou oponou: Feminizmus vtedy a dnes“
Interdisciplinárna prednáška sa venuje téme feminizmu a jeho podôb a vnímania na oboch stranách Železnej opony.
čítať viac
Univerzita sa môže pochváliť laboratóriom, aké na Slovensku nemá nikto!
Na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave, v priestoroch Fakulty masmediálnej komunikácie vzniklo prvé špecializované stredisko pre elektronické športy. Slúžiť bude pre vedecko-výskuné úlohy s tematikou streamingu a e-športu, rovnako bude slúžiť ako trenažér e-športových tím...
čítať viac
UCM sa stala stálym inštitucionálnym členom GLOBAL UNIVERSITY NETWORK FOR INNOVATION (GUNI).
UCM je teraz súčasťou siete vysoko inovatívnych členov, ktorí sa obzvlášť zaujímajú o sociálnu angažovanosť vysokoškolského vzdelávania, ktorá zahŕňa takmer 290 inštitúcií z celého sveta, medzi nimi katedry UNESCO vo vysokoškolskom vzdelávaní, inštitúcie vysokoškolského vzd...
čítať viac
Inauguračná prednáška
Dňa 30. 03. 2023 o 13.00 hod. sa uskutoční inauguračná prednáška doc. Mgr. Ildikó Matušíkovej, PhD., docentky FPV UCM v Trnave, na tému "Molekulárne mechanizmy rastlinnej obrany voči stresom: chitinázy a β-1,3-glukanázy" v odbore habilitačného konania a inauguračného konania mo...
čítať viac
POZVÁNKA na informačný seminár: Umelá inteligencia v akademickom prostredí
Určite ste už počuli o umelej inteligencii, ktorá postupne nachádza svoje využitie v každodenných činnostiach. Bolo by vhodné, aby sme aj v rámci akademickej sféry reagovali na tieto nové trendy.  
čítať viac
Ocenenie Krištáľové krídlo pre doc. MUDr. Richarda Imricha, DrSc.
V rámci 26. ročníka oceňovania Krištáľové krídlo bol v kategórii Medicína a veda za rok 2022 ocenený doc. MUDr. Richard Imrich, DrSc., ktorý sa spolu so svojimi kolegami podieľal sa na vývoji nového lieku nitizinon. Európska lieková agentúra ho schválila ako účinnú a bezpečnú liečb...
čítať viac
Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce
Dekanka Fakulty prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave v zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor, v zmysle Zákona č. 93/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č...
čítať viac
Americký veľvyslanec navštívil UCM
V stredu 15. februára sme prijali na pôde UCM nového veľvyslanca USA, Gautama Ranu. Stretol sa s vedením univerztity aj so študetmi. 
čítať viac
Vyber si z ponuky štúdia na UCM
Predstavujeme vám všetky súčasti Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Pripravili sme pre vás podcasty, ktoré nájdete aj vo vašich podcastových aplikáciách a krátke videá, ktoré vám o fakultách a inštitúte povedia všetko dôležité, čo potrebujete vedieť. 
čítať viac
Na zahraničnej mobilite dostane študent príležitosť vyskúšať si iné možnosti, cestovať, nájsť nových...
Medzi hlavné smerovanie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave je aj zvýšenie internacionalizácie a povedomia o UCM v rámci Európy ale aj celého sveta. Aktuálne výskumy ale aj partnerstvá v oblasti vzdelávania sú nastavené na medzinárodné štandardy. Aj pre naplnenie tejto st...
čítať viac
Inauguračná prednáška
V zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor a v zmysle Zákona č. 93/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých...
čítať viac