Aktuality

Oznámenie o habilitačnej prednáške – RNDr. Ľubica Uváčková, PhD.
Dekan Fakulty prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave v zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z.z. o postupe získavania vedecko-pedagogických alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor a v zmysle Zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a dopl...
čítať viac
Najnovšie reportáže z UCM v Mestskej televízii Trnava
Dňa 28.9.2020 bola zverejnená reportáž o riešenom projekte cezhraničnej spolupráce INTERREG zameranom na prevenciu bolesti chrbta.
čítať viac
OZNAM ABSOLVENTOM - zrušenie promócií
Vážená absolventka, vážený absolvent,
čítať viac
Oznámenie o habilitačnej prednáške RNDr. Cyrila Rajnáka, PhD., PhD.
Dekan Fakulty prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave v zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko- pedagogických alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor a v zmysle Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a dopl...
čítať viac
Výzva na podávanie projektov - FOND NA PODPORU VÝSKUMU UCM
Vedenie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí projektov podporených z univerzitného Fondu pre podporu výskumu (FPPV).
čítať viac
Výzva na predkladanie žiadostí – projekty APVV
Verejná výzva na predkladanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky – VV 2020.
čítať viac
Horizon Europe – predstavenie programu
Dňa 29. októbra 2020 od 9:00 do 16:00 sa  online formou bude konať národné informačné podujatia zamerané na predstavenie nadchádzajúceho rámcového programupre výskum a inovácie – Horizon Europe.
čítať viac
Psychologická podpora a poradenstvo
Práca, štúdium, rodina, osobný život - každý z nás môže občas mať pocit, že je toho na neho priveľa. Navyše, v aktuálnej situácii plnej neistoty a rôznych zmien, na ktoré sa musíme rýchlo adaptovať, čelíme ešte vyššiemu tlaku ako obvykle. Únava, stres, prežívanie úzkosti, intenzívny s...
čítať viac
Štipendium pre zahraničných študentov
Zahraniční študenti študujúci na dennom štúdiu na slovenskej VŠ sa môžu o štipendium NŠP uchádzať v prípade, že majú trvalý pobyt v SR. V prípade občanov EU postačuje predložiť registráciu občana EU. Záujemcovia sa môžu uchádzať o štipendium do ktorejkoľvek krajiny sveta.
čítať viac
Predmet športové aktivity – priebeh
Predmet športové aktivity sa začne vyučovať v pondelok 28.09.2020 a bude v zimnom semestri akademického roku 2020/21 formou cvičenia vo fitness.
čítať viac
Podmienky vstupu do priestorov UCM pre zahraničných študentov
Podmienky vstupu do priestorov UCM pre zahraničných študentov
čítať viac
Čestné vyhlásenie študenta COVID-19
V súlade s Opatrením rektora Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave č. 18/2020 - Organizácia a podmienky pedagogického procesu na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave pre akademický rok 2020/2021 po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 žiadame študentov o vyplnenie čest...
čítať viac