Aktuality

12.12.2018
Študentská zóna otvorená!
Pán rektor UCM,  prof.  Roman Boča, a spolu so študentkami a študentmi slávnostne otvorili priestor modernej študentskej zóny podvečer 11.12.2018.
čítať viac
10.12.2018
Dekanka FF v Trnavskom rádiu
Dekanka Filozofickej fakulty UCM doc. Mgr. Katarína Slobodová Nováková, PhD. bola na Mikuláša, vo štvrtok 6.12.2018, hosťkou v Trnavskom rádiu.
čítať viac
7.12.2018
Charitatívna zbierka bola úspešná
Dňa 5. decembra 2018 sa na pôde Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave konala Charitatívna zbierka odevov a predmetov dennej spotreby s cieľom pomôcť tým, ktorí sa ocitli v materiálnej tiesni. Išlo o pilotnú akciu organizovanú na podnet univerzity a konala sa pod záštitou rekt...
čítať viac
7.12.2018
Nepedagogické Erasmus mobility v letnom semestri 2018/2019 - ponuka
Oddelenie vonkajších vzťahov Vám ponúka možnosť zúčastniť sa nepedagogickej Erasmus mobility v letnom semestri 2018/2019.
čítať viac
1.12.2018
Voňavý advent v Univerzitnej knižnici UCM v Trnave
Vianoce sú čarovným obdobím, v ktorom sa dejú neobyčajné veci a zázraky môžu zažiť nielen deti, ale aj dospelí.
čítať viac
28.11.2018
Jozef Matúš – spomienka na rektora (1940 – 2017)
Spomienky..... sú stále živé a veľmi bolestné... Bola streda, november 2018, 5.00 h. Bežný čas, kedy doc. Jozef Matúš vstával do práce, aby už o 7.00 h sedel v kancelárii a pri zelenom čaji sa venoval svojim pracovným povinnostiam. Vo svojej pracovnej taške mal pripravenú prednášk...
čítať viac
21.11.2018
Úspešné inauguračné konanie v odbore Biofyzika
Doc. Mgr. Alžbeta Marček Chorvátová, DrSc. z Fakulty prírodných vied UCM v Trnave absolvovala úspešné inauguračné konanie v odbore Biofyzika – v tomto odbore ako prvá na Slovensku, na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
čítať viac
21.11.2018
Agentúra vyhlásila nové výzvy
Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Výskum a inovácie vyhlásila ďalšie výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok.
čítať viac
21.11.2018
Zasadnutie Vedeckej rady UCM v Trnave
Pod vedením rektora UCM prof. Ing. Romana Boču, DrSc. dňa 20.11.2018 po prvýkrát zasadla Vedecká rada UCM v novom zložení v tomto akademickom roku na pracovnom rokovaní.

Zasadnutie sa nieslo v pozitívnej atmosfére, čo do budúcnosti dáva dobré predpoklady pre spoločnú prácu a rozhodo...
čítať viac
19.11.2018
Doc. M. Horník v Trnavskom rádiu
Doc. Miroslav Horník z Fakulty príprodných vied bol 15.11.2018 porozprávať v Trnavskom rádiu o novom výskumnom pracovisko pre oblasť pozitrónovej emisnej tomografie (PET laboratórium), ale aj o mnohom inom.

Vypočuť celý rozhovor si môžete TU.

Fotogaléria.
čítať viac
19.11.2018
Úspech nášho študenta na AMS vo vzpieraní 2018
Matej Kubák, študent bakalárskeho stupňa štúdia na Fakulte masmediálnej komunikácie reprezentoval našu univerzitu na Akademických majstrovstvách Slovenska vo vzpierani 2018. Matejovi sa darilo - umiestnil sa na 2. mieste s výkonom v trhu 90 kg a v nadhode 125 kg.
čítať viac
19.11.2018
Výzva pre OP Výskum a inovácie
Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Výskum a inovácie vyhlásila dňa 16.11.2018 ďalšie výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok.
čítať viac