Aktuality

Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce
Dekanka Fakulty prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave v zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor, v zmysle Zákona č. 93/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č...
čítať viac
Americký veľvyslanec navštívil UCM
V stredu 15. februára sme prijali na pôde UCM nového veľvyslanca USA, Gautama Ranu. Stretol sa s vedením univerztity aj so študetmi. 
čítať viac
Vyber si z ponuky štúdia na UCM
Predstavujeme vám všetky súčasti Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Pripravili sme pre vás podcasty, ktoré nájdete aj vo vašich podcastových aplikáciách a krátke videá, ktoré vám o fakultách a inštitúte povedia všetko dôležité, čo potrebujete vedieť. 
čítať viac
Na zahraničnej mobilite dostane študent príležitosť vyskúšať si iné možnosti, cestovať, nájsť nových...
Medzi hlavné smerovanie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave je aj zvýšenie internacionalizácie a povedomia o UCM v rámci Európy ale aj celého sveta. Aktuálne výskumy ale aj partnerstvá v oblasti vzdelávania sú nastavené na medzinárodné štandardy. Aj pre naplnenie tejto st...
čítať viac
Inauguračná prednáška
V zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor a v zmysle Zákona č. 93/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých...
čítať viac
Habilitačná prednáška
Predseda Vedeckej rady Fakulty sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave v zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor, Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o...
čítať viac
UCM dnes ponúka študijné programy podľa najnovších kvalitatívnych štandardov, pričom niektoré zo stanovených...
V posledných rokoch sa na všetkých vysokých školách na Slovensku často skloňovalo slovo „kvalita“. Ide o pojem, o ktorom sa určite ešte hovoriť bude a súvisí s ním najmä proces, ktorý by mal priniesť vysokým školám novú stratégiu, koncepčnosť a najmä posun v oblasti vzdelávani...
čítať viac
Možnosť čerpania finančných prostriedkov z Grantov EHP a Nórska
Bilaterálny fond Grantov EHP a Nórska slúži na financovanie iniciatív, ktoré podporujú spoluprácu medzi prispievateľskými štátmi (Nórsko, Island a Lichtenštajnsko) a prijímateľkou krajinou, ktorou je aj Slovenská republika.
čítať viac
Habilitačná prednáška
Oznámenie o konaní habilitačnej prednášky na FPV UCM.
čítať viac
Chcete pomáhať s univerzitnými včelami?
Univerzita sv. Cyrila a Metoda si uvedomuje svoju spoločenskú zodpovednosť a preto sa realizuje aj na poli životného prostredia a udržateľnosti. Okrem separácie odpadu, energetickým úsporám na hospodárení s vodou (inštalácia senzorov na vodovodné batérie, a pisoáre), úspore...
čítať viac
Zasadnutie AS UCM
Riadne zasadnutie Akademického senátu UCM v Trnave sa uskutoční v utorok 7. 2. 2023 0 13.30 hod. v zasadacej miestnosti Z.03 v hlavnej budove UCM.
čítať viac
Súťaž L'Oréal – UNESCO Pre ženy vo vede
Záujemkyne môžu svoje vedecké projekty registrovať na webstránke http://www.prezenyvovede.sk do 15.02.2023.
čítať viac