Aktuality

Štipendiá SAIA
Vážení študenti, vážení zamestnanci,
Program Erasmus+ nie je jedinou možnosťou ako vycestovať na študijný alebo výskumný pobyt. Štipendiá  poskytované SAIA n.o. sú výbornou možnosťou pre krátkodobé výskumné pobyty najmä pre doktorandov ci diplomantov pre atraktívne možnosti d...
čítať viac
Smútočný oznam
Mgr. Juraj Odorčák, PhD. (27. 5. 1984 – 21. 9. 2021)
čítať viac
Výzva na predkladanie inštitucionálnych projektov UCM pre rok 2022
Vedenie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí projektov podporených z univerzitného Fondu pre podporu výskumu (FPPV).
čítať viac
Slávnostné otvorenie akademického roka na UCM
Dňa 20.9.2021 sa uskutočnilo Slávnostné otvorenie akademického roka 2021/22 na UCM v Trnave.
čítať viac
Slávnostné otvorenie akademického roka 2021/22 na UCM – on line
Dňa 20.9.2021 o 11.30 hod. (pondelok) sa uskutoční podujatie  - Slávnostné otvorenie akademického roka 2021/22 na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave.
Vzhľadom na  pandemickú situáciou bude akademická slávnosť neverejná, iba pre pozvaných hostí.
čítať viac
UCM vyjadruje znepokojenie nad akademickou slobodou v Afganistane
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave prináša vzdelanie všetkým vrstvám spoločnosti bez rozdielu na pohlavie, vierovyznanie, vek a rasu, pretože len kvalitne vzdelaná spoločnosť dokáže byť dobrým základom pre fungovanie moderného, súčasného a prosperujúceho štátu. Naša unive...
čítať viac
Smútočné oznámenie
S hlbokým zármutkom sme prijali správu, že nás vo veku 70 rokov navždy opustil doc. MUDr. Jozef Lukáč, CSc.
čítať viac
Opatrenia na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 v akademickom roku 2021/2022
Opatrenie rektora Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave č. 6/2021
čítať viac
Kongres Piešťanské fyzioterapeutické a balneologické dni - Pozvánka
Fakulta zdravotníckych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, srdečne pozvýva na V. Piešťanské fyzioterapeutické a balneologické dni, ktoré sa uskutočnia prezenčnou formou, v dňoch 14. - 15. 10. 2021 v Kongresovom centre Kúpeľného ostrova v Piešťanoch.
čítať viac
Stretnutie rektorov trnavských univerzít a dekana s predsedom TTSK
Na pôde Trnavského samosprávneho kraja sa dňa 23.8.2021 stretli rektori oboch trnavských univerzít – prof. Ing. Roman Boča, DrSc. a prof. PaedDr. René Bílik, CSc., dekan MTF STU prof. Ing. Miloš Čambál, CSc. s predsedom Trnavského samosprávneho kraja Mgr. Jozefom Viskupičom.
čítať viac
Prolongácia a vydávanie nových študentských preukazov ISIC
Prolongácia a vydávanie nových študentských preukazov ISIC bude prebiehať v pracovných dňoch, od 02.09.2021 do 30.09.2021, v čase od 08:00 hod. do 14:00 hod. v miestnosti S0.6, na prízemí vľavo, budovy UCM na Nám. J. Herdu. Vstup do miestnosti bude možný iba jednotlivo a len s použití...
čítať viac
Oznam rektora UCM k aktuálnej epidemickej situácii
Vedenie UCM intenzívne zbiera a triedi informácie týkajúce sa aktuálnej epidemickej situácie. Postupne sa zaoberá aktuálnymi všeobecne platnými predpismi v SR súvisiacimi s opatreniami na ochranu voči COVID 19 a rieši to, čo je potrebné.
čítať viac