Aktuality

PRERUŠENIE VÝUČBY NA UCM (aktualizované 13.3.2020)
Prerušenie kontaktnej výučba na UCM v Trnave sa predlžuje až do 29.3.2020 (vrátane).
čítať viac
Písomná vedomostná súťaž - Rok slovenského divadla (aktualizované 18.3.2020)
Univerzitná knižnica UCM v Trnave vyhlasuje písomnú vedomostnú súťaž Rok slovenského divadla pri príležitosti jedného z najvýznamnejších výročí v dejinách našej národnej kultúry – 100. výročia založenia Slovenského národného divadla. Súťaž bude prebiehať od 1. 1. 2020 do 31. 5...
čítať viac
Oznámenie o konaní habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce
V zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor a v zmysle Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dekank...
čítať viac
ATTELIÉR - nové číslo univerzitného časopisu
Milí študenti, kolegovia, doba nie je dobrá, dejú sa veci, ktoré sa asi ani ešte na Slovensku nediali. Cítime sa ako v zlom filme - dúfam, že to spolu úspešne zvládneme. Na preklenutie času doma Vám ponúkame zaujímavé čítanie- nové číslo časopisu Atteliér.
čítať viac
Video a audio galéria UCM
UCM v Trnave sa prezentuje a snaží dostať do povedomia verejnosti a hlavne potenciálnych uchádzačov o štúdium aj prostredníctvom pravidelných rozhovorov v regionálnych médiách , ako sú Trnavské rádio, Mestská televízia Trnava, My Trnava (noviny), ale aj v celoslovenských médiách...
čítať viac
UCM v médiách
Prosím prečítajte si, ako o nás píšu média, príp. ako sa my v médiách prezentujeme TU.
čítať viac
Posedenie pri príležitosti MDŽ
Dňa 6. marca 2020 rektor UCM v Trnave prof. Ing. Roman Boča pozval pri príležitosti Medzinárodného dňa žien kolegyne pracujúce na rektoráte univerzity na slávnostné posedenie priamo v priestoroch univerzity. Spolu s prorektorom pre vonkajšie vzťahy prof. MUDr. Štefanom Galbavým,...
čítať viac
I. reprezentačný ples UCM
Dňa 22. februára 2020 sa v priestoroch Hotela Thermia Palace v Piešťanoch uskutočnil I. reprezentačný ples Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.
čítať viac
Deň otvorených dverí IFBLR - zrušenie
Vážení uchádzači o štúdium, na základe opatrení súvisiacich s prerušením výučby na UCM v Trnave podľa Príkazu rektora a prerušením výučby na stredných školách opatrením predsedu TTSK sa Deň otvorených dverí IFBLR v stredu 11. marca 2020 neuskutoční. O novom termíne Dňa otvorených dv...
čítať viac
Oznámenie o konaní habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce
Dekan Fakulty sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave v zmysle Vyhlášky MŠVVŠ SR č. 246/2019 z 22. júla 2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor a v zmysle Zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých škol...
čítať viac
PROREKTOR PRE VZDELÁVANIE V TRNAVSKOM RÁDIU
Dnes (5.3.2020) v Rannej šou Trnavského rádia prorektor PhDr. Michal Lukáč, PhD. priblížil uchádzačom o štúdium čo ponúka naša univerzita. Osobitne sa venoval novým študijným programom a pestrému životu na úceemke.
čítať viac
SLOVAK NIGHT
V rámci Welcome Weeku ESN Trnava zorganizovalo pre Erasmus študentov prichádzajúcich na trnavské univerzity na Erasmus mobilitu podujatie s názvom Slovak Night. V utorok 18.2.2020 sa v priestoroch UCM v zasadačke Z0.3 uskutočnil Slovak Night, počas ktorého členovia ESN Trnava...
čítať viac