Aktuality

Športový deň UCM 2019
Dňa 13. júna 2019 sa konal Športový deň zamestnancov Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. V areáli Eventlandu v Lehniciach sa stretli kolegovia, aby sa spoznali aj v iných, než pracovných situáciách, spoločne si zašportovali a utužili tak vzájomné vzťahy.
čítať viac
Vyjadrenie stanoviska UCM k zmene vysokoškolského zákona
Vedenie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave a akademická obec univerzity vyjadruje podporu Spoločnému vyhláseniu Rady vysokých škôl a Študentskej rady vysokých škôl k ustanoveniam, ktoré boli včlenené do zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách zo d...
čítať viac
Harmonogram promócií Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Harmonogram promócií Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, absolventov bakalárskeho a magisterského štúdiav akademickom roku 2018/2019 nájdete TU.
čítať viac
Prof. Levická z FSV v Trnavskom rádiu
Dňa 6.6.2019 v Rannej šou Trnavského rádia prof. PhDr. Jana Levická, PhD. z Fakulty sociálnych vied v Trnave informovala o aktivitách univerzity v oblasti spolupráce na akciách a podujatiach v sociálnej oblasti - konkrétne o spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom a inými subjek...
čítať viac
Športový deň zamestnancov UCM
Dňa 13.6.2019 sa pod záštitou rektora  prof. Ing. Romana Boču, DrSc. uskutoční ŠPORTOVÝ DEŇ UCM v Trnave, na ktorom môžu pedagógovia, výskumníci i administratívni zamestnanci zrelaxovať, zašportovať si a nadviazať nové priateľstvá.
čítať viac
FPV v relácii VaT RTVS
Naši kolegovia z Katedra ekochémie a rádioekológie Fakulty prírodných vied UCM v Trnave v magazíne o vede a technológiách s Gregorom Marešom v relácii RTVS VaT (1.6.2019) predstavili Pozitrónový emisný tomograf a možnosti jeho využitia vo vede i v praktickom živote.

Reportáž (...
čítať viac
UCM v médiách
Prečítajte si články, v ktorých je uvedená UCM v Trnave alebo sú priamo z dielne nás a fakúlt.
čítať viac
Workshop pre žiakov ZŠ
Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave dňa 29. mája 2019 usporiadala denný prezenčný kurz pre šesť redakcií školských časopisov z rôznych miest Slovenska, ktorého cieľom bolo zdokonaľovanie schopností a zručností žiakov v oblasti tvorby školských časopisov.
čítať viac
Stretnutie s jubilantmi univerzity
Na pôde Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave sa dňa 4. júna 2019 konalo už tradičné stretnutie s jubilantmi, ktorí v prvom polroku r. 2019 oslávili jubileum - 50 rokov, 60 rokov a 70 rokov.
čítať viac
Otvorený prístup k video učebnici JoVE Core Biology do 31. 12. 2019
Albertina icome Bratislava  ponúka do 31. 12. 2019 otvorený prístup k video učebnici JoVE Core Biology zameranej na interaktívnu výučbu základov biológie.
čítať viac
Ponuka Univerzitnej knižnice UCM v Trnave - knihy na prázdniny
Univerzitná knižnica UCM v Trnave opäť ponúka možnosť vypožičať si knihy na letné prázdniny na predĺženú výpožičnú dobu 2 mesiace. Po uplynutí výpožičnej lehoty si môžete výpožičnú lehotu predĺžiť aj priamo z linky on-line katalógu, mailom alebo telefonicky.
čítať viac
TRNAVSKÁ ŽUPA POMÔŽE ŽIADATEĽOM O EURÓPSKE FINANČNÉ PROSTRIEDKY
Trnavský samosprávny kraj v spolupráci s Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu-Centrálny koordinačný orgán organizujú dňa 12. júna 2019 (streda) informačný deň na tému "Možnosti získania prostriedkov z priamo riadených programov EÚ, ich synergie s EŠIF a ús...
čítať viac