Aktuality

Študentské preukazy - informácia pre študentov - aktualizované
Vydávanie študentských preukazov a prolongácia  existujúcich preukazov sa realizuje od 2.9. do 30.9.2019 od 8,00 hod. do 14,00 hod. v pracovných dňoch na prízemí v miestnosti Z 0.6, Nám. J. Herdu 2.
čítať viac
Pohár primátora mesta Trnava zostáva doma !
Dňa 5. -  6. septembra 2019 sa uskutočnil XIV. ročník Turnaja o pohár primátora Mesta Trnava, na ktorom sa družstvu Hit UCM Trnava podarilo zvíťaziť. Postupne porazilo účastníkov extraligy vo volejbale žien VK Nové Mesto nad Váhom 3:1, VK Prešov 3:2 a VK Brusno 3:1.
čítať viac
Štúdium čínskeho jazyka
Milí študenti, v akademickom roku 2019/2020 bude opäť prebiehať štúdium čínskeho jazyka. Vyučujúcim bude lektor z Konfuciovho inštitútu z Bratislavy, pán Xin Fan, ktorý nadväzuje na svoje pôsobenie u nás na univerzite počas minulého akademického roka.
čítať viac
Stretnutie s laureátom Nobelovej ceny za chémiu (1981) Roaldom Hoffmannom
V dňoch 25. augusta – 1. septembra 2019 sa konala európske sympózium chémie fluóru a fluórsubstituovaných zlúčenín v priestoroch úplne nového centra Nových technológií CEnT vo Varšave. Okrem množstva účastníkov z renomovaných inštitúcií najväčším lákadlom bola prednáška laureá...
čítať viac
Rektor v Trnavskom rádiu
Pán rektor prof. Ing. Roman Boča, DrSc. dnes po roku navštívil Trnavské rádio a porozprával poslucháčom o uplynulom roku na UCM – čo za urobilo v oblasti úprav budov, učební, oddychových priestorov, ako sa podarilo vylepšiť študentský komfort v duchu hesla “Dajme študentovi, čo mu p...
čítať viac
Účasť UCM na medzinárodnej konferencii ECONOMY & BUSINESS 2019
V dňoch 20. - 24. 8. 2019 sa vo Flora EXPO CENTER, Burgas, Bulharsko, konal 18. ročník medzinárodnej konferencie ECONOMY & BUSINESS 2019. Na konferencii sa aktívne zúčastnila doc. Ing. Renata Nováková, PhD., riaditeľka ÚOS UCM v Trnave s prednáškou Creative Quality Management – pe...
čítať viac
Etnológ Radoslav Hlúšek skúma rituály Indiánov
Náš kolega, etnológ a mexikanista doc. PhDr. Radoslav Hlúšek, PhD. z Katedry etnológie a mimoeurópskych štúdií FF UCM v Trnave, skúma Indiánov – domorodé kultúry a civilizácie Mezoameriky. Jeho snahou je prepojiť históriu so súčasnosťou.
čítať viac
Špičkový vedecký tím na FPV
Špičkový vedecký tím na Fakulte prírodných vied UCM (Katedra chémie) publikoval v ostatnom čase rad významných vedeckých publikácií v prestížnom vedeckom časopise Inorganic Chemistry (USA).
čítať viac
35. výročie založenia FS Trnafčan
Univerzitný folklórny súbor TRNAFČAN pozýva pri príležitosti 35. výročia založenia folklórneho súboru na vystúpenie, ktoré sa bude konať dňa 23. novembra 2019 v priestoroch Domu kultúry v Trnave so začiatkom o 19:00 hod.
čítať viac
Rozhovor v Trnavskom rádiu
Dňa 8.8.2019  Mgr. Andrej Brník, PhD., prodekan pre rozvoj a prácu s verejnosťou  FMK UCM, informoval verejnosť o aktivitách univerzity a fakulty  smerom k deťom. V rozhovore  informoval o tohtoročnej Detskej univerzite UCM 2019, ktorá bola na začiatku júla organizovaná pod...
čítať viac
Ponuka nepedagogickej Erasmus mobility
Oddelenie vonkajších vzťahov Vám ponúka možnosť zúčastniť sa nepedagogickej Erasmus mobility v septembri 2019 a v zimnom semestri 2019/2020.
čítať viac
Nové grantové výzvy MŠVVaŠ SR
Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje vyhlási v lete 3 výzvy na podporu a skvalitnenie vzdelávania v základných, stredných a vysokých školách.
čítať viac