Aktuality

24.4.2019
Zasadnutie Vedeckej rady UCM 23.4.2019
Dňa 23.4.2019 zasadala Vedecká rada UCM v Trnave. Okrem jednotlivých bodov rokovania rektor univerzity prof. Ing. Roman Boča, DrSc. odovzdal dekréty o udelení titulu docent.
čítať viac
23.4.2019
Oxfordská debata - pozvánka
Pozývame všetkých záujemcov na každoročnú oxfordskú debatu doktorandov I. ročníka FF UCM o kontroverznej téme Mal by štát akceptovať adopcie detí pármi rovnakého pohlavia?
čítať viac
18.4.2019
Exkurzia do Štrasburgu
V dňoch 24.3. - 28.3.2019 sa uskutočnila exkurzia do Štrasburgu s krátkou zastávkou na Mondsee a v Salzburgu. Na výlete sa zúčastnili študenti Fakulty sociálnych vied a Fakulty masmediálnej komunikácie.
čítať viac
17.4.2019
UCM sa prezentovala v Kyjeve
V dňoch 12. – 13. apríla 2019 sa konal medzinárodný veľtrh s názvom 35th Education Abroad, International Fair „Education Abroad“. Ide o najväčší vzdelávací veľtrh na Ukrajine, ktorý sa koná v centre Kyjeva. Zúčastnilo sa na ňom viac ako 70 účastníkov z rôznych krajín, rôzne vzdeláv...
čítať viac
17.4.2019
UCM v médiách
Výber informácií publikovaných a zverejnených o Univerzite sv. Cyrila a Metoda v médiách (priebežne dopĺňané) nájdete v pravom roletovom menu Verejnosť – UCM v médiách.
čítať viac
16.4.2019
Projekt KapaCITY
V rámci Projektu KapaCITY - podpora integrácie cudzincov na lokálnej úrovni organizuje Liga za ľudské práva tréning - Samospráva pre cudzincov žijúcich v Trnave na podporu súdržnosti komunity a podporu prepojenia so samosprávou.
čítať viac
16.4.2019
Pamätný deň arménskej genocídy - Kto si dnes spomenie... 24.4.2019
Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave a občianske združenie Naše mesTTo o.z. dňa 24. 4. 2019 o 17.30 hod. v aule na Bučianskej ulici v Trnave organizuje podujatie pod názvom Kto si dnes spomenie...
čítať viac
15.4.2019
Konferencia Megatrendy a médiá 2019
V dňoch 16. a 17. apríla 2019 sa uskutoční  ďalší ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Fakulty masmediálnej komunikácie -  Megatrendy a médiá 2019. Podujatie sa uskutoční v priestoroch KC SAV Smolenice, na Smolenickom zámku.
čítať viac
14.4.2019
Posledná možnosť zapojiť sa do súťaže k k 100. výročiu úmrtia Milana Rastislava Štefánika
Študenti, chcete vyhrať zaujímavé ceny a stretnúť sa s Jozefom Banášom, autorom knihy "Prebijem sa! Štefánik"? Tak neváhajte, využite poslednú možnosť a zapojte sa do súťaže k 100. výročiu úmrtia Milana Rastislava Štefánika.
čítať viac
11.4.2019
Špeciálne Erasmus+ granty na akademický rok 2019/2020
Výzva 2019 na predkladanie žiadostí o ERASMUS+ grant na špeciálne potreby.
čítať viac
10.4.2019
Schválené udelenia vedecko-pedagogického titulu docent
Fakultné vedecké rady Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave schválili udelenia vedecko-pedagogického titulu docent nasledovne:

dňa 14.3.2019 Vedecká rada Filozofickej fakulty UCM : doc. PhDr. Katarína Koštialová, PhD., docentka v študijnom odbore 3.1.3 etnológia, doc. PhD...
čítať viac
9.4.2019
Výstava fotografií Adeli Medical Center
Pozývame vás na výstavu jedinečných fotografií pacientov – bojovníkov liečiacich sa v ADELI Medical Center od fotografa Romana Benického. Charitatívny kalendár ADELI 2019 je projekt Nadácie ADELI a ADELI Medical Centra a spája slovenské a české deti a dospelých v ich spoločnom úsil...
čítať viac