Aktuality

UCM na Bibliotéke 2019
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave sa v dňoch 7. - 10. novembra 2019 zúčastní medzinárodného knižného veľtrhu BIBLIOTÉKA - PEDAGOGIKA 2019, kde bude prezentovať svoju edičnú činnosť.
čítať viac
Výsledky volieb do ŠR VŠ SR
Dňa 29. 10. 2019 sa uskutočnili doplňujúce voľby do Študentskej rady vysokých škôl na funkčné obdobie 2018 - 2021.
čítať viac
Ďalší ročník konferencie FMK - Marketing Identity 2019
Fakulta masmediálnej komunikácie UCM pozýva na 16. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie  Marketing Identity, ktorá sa bude konať 5.11. - 6.11. 2019 na Smolenickom zámku.
čítať viac
SÚŤAŽ pre študentov
Milé študentky a študenti,
ste kreatívni  a máte kopu nápadov, ktoré nemáte ako a kde realizovať?

Zapojte sa do študentskej súťaže o vytvorenie  umeleckého diela.
čítať viac
Stretnutie s dôchodcami a jubilantmi na UCM
Dňa 29.10.2019 sa uskutočnilo na pôde UCM milé podujatie - Stretnutie s dôchodcami a jubilantmi Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Stretnutia sa okrem pozvaných jubilantov a dôchodcov zúčastnili i zástupcovia manažmentu univerzity, fakúlt a útvarov univerzity.
čítať viac
Informačný deň programu Horizont 2020
Dňa 13. novembra 2019  (od 8:30)  vás Kancelária Národných kontaktných bodov pozýva na podujatie venované posledným výzvam Programu HORIZONT 2020 v oblastiach:
​· Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo,  výskum v oblasti  vôd a biohospodá...
čítať viac
Voľby do ŠRVŠ za UCM
Voľby do ŠRVŠ za UCM sa uskutočnia 29. 10. 2019 (utorok) od 9.00 h. do 15.00 h.
čítať viac
FMK usporiadala kurz pre žiakov a študentov
Žiaci zo základných a stredných škôl sa prakticky učili, ako porozumieť médiám.
čítať viac
Infodeň SAIA na UCM – Štipendiá a granty
Vážení študenti, dňa 24.10.2019 sa vo vestibule hlavnej budovy UCM (Nám. J. Herdu 2) uskutoční informačný deň SAIA - Štipendiá a granty, ktorý je určený všetkým záujemcom o štúdium a výskum v zahraničí. Infodeň sa uskutoční v čase od 9.00 do 11.30. hod. Všetci ste srdečne vítaní.
čítať viac
Seminár o databázach od spoločnosti GALE
Dňa 21. októbra 2019 sa v študovni univerzitnej knižnice uskutočnil praktický seminár o databázach od spoločnosti GALE. Podujatie bolo organizované ako súčasť národného projektu Slovenskej národnej knižnice v Martine v spolupráci so spoločnosťami GALE a Suweco, CVTI SR a Uni...
čítať viac
IV. piešťanské fyzioterapeutické a balneologické dni
V dňoch 10.-11. októbra 2019 sa v Kongresovom centre na Kúpeľnom ostrove v Piešťanoch konala konferencia s názvom Piešťanské fyzioterapeutické a balneologické dni.
čítať viac
Uskutočnil sa seminár Metamorfózy kvality
Ústav občianskej spoločnosti Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave zorganizoval 15.10. 2019 vedecko-odborný seminár s názvom „Metamorfózy kvality“. Seminár sa konal pod záštitou p. rektora UCM v Trnave, ktorý seminár prišiel slávnostne otvoriť. Partnermi seminára boli Sl...
čítať viac