Aktuality

APVV projekt riešený UCM vyhodnotený ako vynikajúci
Agentúra na podporu výskumu a vývoja zverejnila brožúru o ukončených projektoch APVV s vynikajúcou úrovňou v r. 2018: https://www.apvv.sk/buxus/docs/flipbook/publikacia-2018-sk/index.html
čítať viac
O absolventov UCM je záujem
Portál profesia.sk pravidelne pripravuje rebríček slovenských univerzít a fakúlt podľa záujmu zamestnávateľov o ich absolventov.
čítať viac
Slávnostné promócie absolventov IFBLR a FMK UCM v Trnave
V dňoch 30.6.2020 a 10.7. 2020 sa uskutočnili slávnostné promócie absolventov bakalárskeho a magisterského štúdia na Fakulte masmediálnej komunikácie UCM a Inštitúte fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie UCM v Trnave v akademickom roku 2019/2020.
čítať viac
UCM úspešná v rebríčku NATURE INDEX
Podľa najprestížnejšieho vedeckého rebríčka NATURE INDEX pre rok 2020 je na základe špičkových vedeckých publikácii na stránke natureindex.com  Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave  zaradená v tomto roku na štvrtú priečku medzi slovenskými univerzitami. V rámci sledovaného...
čítať viac
Nový profesor na Filozofickej fakulte UCM
P. prezidentka SR Zuzana Čaputová vymenovala dňa 14.7.2020 v historických priestoroch Slovenskej národnej rady na Župnom námest nové profesorky a profesorov.
čítať viac
Opatrenie rektora č. 15/2020 na zamedzenie plagiátorstva na UCM
Dňa 30. júna 2020 rektor UCM prof. Ing. Roman Boča, DrSc. vydal Opatrenie na zamedzenie plagiátorstva na UCM.
čítať viac
Zapisy do ďalšieho roku štúdia
Z dôvodu efektívnejšieho priebehu zápisu bude univerzita realizovať zápis do ďalšej časti štúdia aj prostredníctvom akademického informačného systému ( „AIS“). Zápis do ďalšej časti štúdia môže vykonať iba študent, ktorý splnil všetky podmienky štúdia podľa § 11 Študijného pori...
čítať viac
Vybudovanie registratúrneho strediska univerzity
Registratúrne stredisko Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave dostalo nové priestory, ktoré vyhovujú požiadavkám určeným na tento účel využitia a zároveň spĺňajú podmienky ochrany podľa vyhlášky MV SR č. 628/2002 Z. z. 1. Jedná sa o časť III. NP v budove univerzity na Bučianskej. 
čítať viac
Odovzdanie dekrétu o udelení titulu docentka Mgr. Jane Tomašovičovej, PhD.
Na zasadnutí Vedeckej rady Filozofickej fakulty UCM v Trnave dňa 6.7.2020 odovzdal rektor univerzity dekrét o udelení titulu docentka pre odbor habilitačného konania a inauguračného konania systematická filozofia Mgr. Jane Tomašovičovej, PhD.
čítať viac
Harmonogram promócií Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Harmonogram promócií Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, absolventov bakalárskeho a magisterského štúdiav akademickom roku 2019/2020 nájdete TU.
čítať viac
FSV v Rannej šou Trnavského rádia
Vo štvrtok 2. júla 2020 boli v Rannej šou Trnavského rádia spolu s Viky a Peťom naši kolegovia z Fakulty sociálnych vied UCM PhDr. Richard Brix, PhD. a PhDr. Dalibor Mikuš, PhD.
čítať viac
Pripomíname si sviatok svätých Cyrila a Metoda
5. júla bol v Slovenskej republike štátny sviatok na počesť kresťanských vierozvestcov, svätého Cyrila a Metoda.
čítať viac