Aktuality

Vedecký veľtrh 2018
Dňa 14.9.2018 sa na námestí Eurovea v Bratislave uskutočnil 3. ročník Vedeckého veľtrhu. Za univerzitu sa na podujatí zúčastnila Fakulta prírodných vied UCM v Trnave prostredníctvom svojich dvoch vedeckých stánkov.
čítať viac
Študentské preukazy - oznam
Z dôvodu prerušenia distribúcie elektriny v objekte UCM na Bučianskej 4/A v Trnave, nebude dňa 17.9.2018 v čase od 11,00 hod. do 14,00 hod. vykonávaná prolongácia ani vydávanie študentských preukazov v budove UCM, Nám. J. Herdu 2.
čítať viac
Plánované prerušenie distribúcie elektriny
Na základe informácie od Západoslovenskej distribučnej, a.s. dôjde dňa 17.9.2018 od 11.30 do 15.00 hod. k prerušeniu distribúcie elektriny v objekte UCM na Bučianskej 4/A v Trnave.

To znamená, že v čase prerušenia distribúcie elektriny (od 11:00 hod.) nebudú funkčné:

- vo všetkých...
čítať viac
Trnafčan naberá posily
Univerzitný Folklórny súbor Trnafčan pôsobí pri Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave od roku 1984. Repertoár súboru pozostáva z piesní a tancov z regiónov celého Slovenska, avšak hlavnou náplňou sú tance a spevy z domácej Trnavskej oblasti. Ak sa chcete stať posilou súboru a zažiť n...
čítať viac
Inaugurácia rektora UCM a slávnostné otvorenie akademického roka
Akademický senát Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave a Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave si Vás dovoľujú pozvať na slávnostné otvorenie akademického roka 2018/19 a inauguráciu rektora prof. Ing. Romana Boču, DrSc. a prorektorov UCM.
čítať viac
Študentská Free Zóna
Študenti - tešte sa na nové zrekonštruované priestory v budove UCM na Nám. J. Herdu 2.
čítať viac
Hodinka s rektorom
Rektor univerzity v súlade s filozofiou transparentnosti a otvorenosti bude od 1.septembra 2018 každú stredu od 8.00 – 9.00 hod. k dispozícii študentom, zamestnancom i verejnosti v univerzitnej kancelárii rektora - miestnosť č. 122 na I. poschodí, UCM v Trnave, ul. J. Herdu č. 2, Trna...
čítať viac
Študentské preukazy - informácia
Vydávanie študentských preukazov a prolongácia  existujúcich preukazov sa realizuje od 3.9. do 30.9.2018 od 8,00 hod. do 14,00 hod. na prízemí v miestnosti S 0.6, v budove na Nám. J. Herdu 2.
čítať viac
Ponuka - doplňujúce pedagogické štúdium
Filozofická fakulta UCM ponúka v rámci ďalších foriem vzdelávania doplňujúce pedagogické štúdium aj rozširujúce štúdium. Termín podania prihlášky do 31. augusta 2018. Viac informácií nájdete TU.
čítať viac
Ponuka - rozširujúce štúdium pre pedagógov
Filozofická fakulta UCM ponúka v rámci ďalších foriem vzdelávania rozširujúce štúdium. Záujemci si môžu podať prihlášku do 31. augusta 2018. Viac informácií nájdete TU.
čítať viac
Výzva na podporu dlhodobého strategického výskumu
Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Výskum a inovácie vyhlásila dňa 14.08.2018 päť výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu dlhodobého strategického výskumu. Tieto výzvy majú charakter uzavretých výziev s dá...
čítať viac