Aktuality

Schválenie rozpočtu AS UCM v Trnave
Akademický senát UCM v Trnave na svojom zasadnutí dňa 20.3.2018 všetkými hlasmi schválil návrh rozpočtu univerzity na rok 2018. Rozpočet sa tak môže postúpiť na schválenie na Správnu radu UCM v Trnave.
čítať viac
Lyžiarsky a snowboardový výchovno – výcvikový kurz v Tatranskej Lomnici
Katedra fyzioterapie Inštitútu fyzioterapie balneológie a liečebnej rehabilitácie v Piešťanoch zorganizovala v dňoch 18.2. až 23.2.2018 lyžiarsky a snowboardový výchovno – výcvikový kurz v Tatranskej Lomnici.

Študenti našej univerzity mali možnosť 5 dní lyžovať na jedn...
čítať viac
Výsledky volieb kandidáta na rektora UCM
Akademický senát Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave dňa 13. marca 2018 na svojom zasadnutí zvolil kandidáta na rektora UCM.

1. kolo (na zvolenie potrebných 16 hlasov)
V prvom kole volieb bolo vydaných 26 hlasovacích lístkov a odovzdaných bolo 26 hlasovacích lístkov.

Výsledky 1. k...
čítať viac
UCM v Trnave opäť otvorila svoje brány
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave privítala vo svojich priestoroch končiacich študentov stredných škôl

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave aj tento rok pokračovala v úspešnej tradícií univerzitného Dňa otvorených dverí. Dňa 16. februára 2018 sa zástupcovia všetkýc...
čítať viac
Vyšlo nové číslo Bulletinu SAIA
Vyšlo nové číslo Bulletinu SAIA, informačného mesačníka o štúdiu v zahraničí, štipendiách a grantoch a medzinárodnej spolupráci v oblasti vzdelávania a vedy. Témou čísla je bilaterálny program Akcia Rakúsko - Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávani. Bulletin SAIA 2/2018 si môž...
čítať viac
Výzva na predkladanie žiadostí inštitucionálnych projektov
Vedenie univerzity vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí projektov, ktoré budú podporené z Fondu pre podporu výskumu UCM (FPPV).

Termín uzávierky na predkladanie žiadostí je piatok 23. február 2018, 13,00 hodina.
V zmysle Štatútu fondu pre podporu výskumu UCM vedúci projektu...
čítať viac
UCM v Trnave na cestách
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave sa v dňoch od 30.1.2018 do 6.2.2018 zúčastnila „tripu“ po študentských veľtrhoch s názvom Kam na vysokú 2018. Na domácej pôde v Trnave, v Žiline a v Banskej Bystrici naši študenti, doktorandi a pedagógovia odpovedali končiacim stredošk...
čítať viac
Študenti a priaznivci čínskeho jazyka, pozor!
Aj v letnom semestri akademického roka 2017/18 bude na UCM v Trnave prebiehať výučba čínskeho jazyka.
čítať viac
Národný štipendijný program - nová výzva na predkladanie žiadostí o štipendium
V rámci Národného štipendijného programu Slovenskej republiky na podporu mobilít bola zverejnená nová výzva na predkladanie žiadostí o štipendium na študijné, výskumné/umelecké a prednáškové  pobyty v akademickom roku 2018/2019.

Uzávierka na predkladanie žiadostí je 30. ap...
čítať viac
Staň sa aj ty členom tímu Amnesty
Naber zkušenosti v prostředí významné neziskové organizace s mezinárodním přesahem a pracuj na tématech, která hýbou společností – migrace, LGBT, cenzura, trest smrti, …

Amnesty International Česká Republika je pobočkou globální nevládní a neziskové organizace, která zastupuj...
čítať viac
Slovenská rektorská konferencia si pripomína 25. rokov od založenia
Dňa 25. novembra 2017 uplynulo 25 rokov od založenia Slovenskej rektorskej konferencie, ktorá je dnes jednou z troch reprezentácií vysokých škôl a ktorá združuje rektorky a rektorov vysokých škôl vymenovaných prezidentom Slovenskej republiky. Pri tejto príležitosti sa 18. decem...
čítať viac
Bulletin SAIA 1/2018
Vyšlo nové číslo Bulletinu SAIA, informačného mesačníka o štúdiu v zahraničí, štipendiách a grantoch a medzinárodnej spolupráci v oblasti vzdelávania a vedy. Témou čísla sú pracovné pobyty a stáže v zahraničí. Bulletin SAIA 1/2018 si môžete prečítať/stiahnuť na: http://www.saia...
čítať viac