Aktuality

Výzva na podporu dlhodobého strategického výskumu
Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Výskum a inovácie vyhlásila dňa 14.08.2018 päť výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu dlhodobého strategického výskumu. Tieto výzvy majú charakter uzavretých výziev s dá...
čítať viac
University Day, 13.-14.9.2018
Ako zreformovať vysoké školstvo na Slovensku a zastaviť odliv slovenských študentov do zahraničia? Ako reflektovať na skutočné potreby a záujmy novej generácie študentov? Ako zatraktívniť formy výučby, a intenzívne prepojiť vzdelávanie a uplatnenie absolventov na trhu práce?

T...
čítať viac
Lídrom rebríčka slovenských univerzít sa v globálnom hodnotení U-Multirank stala UCM v Trnave
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (UCM) je lídrom rebríčka slovenských univerzít v globálnom hodnotení U-Multirank, keď ako jediná slovenská univerzita získala štyri hodnotenia A, a to v kategóriách riadne ukončenie bakalárskeho štúdia, interdisciplinárny výskum, zahran...
čítať viac
Medzinárodné vedecké sympózium PREPCON
V dňoch 25. - 26. júna 2018 sa na Katedre germanistiky FF UCM uskutočnilo medzinárodné vedecké sympózium PREPCON. Viac informácií nájdete TU.
čítať viac
Športový deň UCM v Trnave 2018
Športový deň UCM v Trnave 2018 sa konal 14.6.2018 v športovo-relaxačnom centre Eventland v obci Lehnice-Sása.
Zúčastnilo sa ho vyše 130 našich zamestnancov z rektorátu, FF UCM, FPV UCM a FSV UCM. Privítalo nás daždivé a veterné počasie, preto sa mu musel prispôsobiť aj program. Športo...
čítať viac
Správa pre Akademickú obec FMK UCM v Trnave
Akademický senát Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave na svojom zasadnutí dňa 19. júna 2018    prijal uznesenie , ktorým v zmysle § 9, ods. 1 , písm. s) zákona č. 131/2002 Z.z o vysokých školách  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vykonáva poč...
čítať viac
Medzinárodná vedecká konferencia “Kvalita jazykového vzdelávania na univerzitách v Európe VII”
Medzinárodná vedecká konferencia “Kvalita jazykového vzdelávania na univerzitách v Európe VII” sa konala na Fakulte sociálnych vied v dňoch 14. a 15. júna 2018 pod záštitou dekana FSV doc. Petra Horvátha, PhD. a pod záštitou CERCLES. Cieľom konferencie bolo vytvoriť fórum pre výmen...
čítať viac
UCM e-maily pre študentov
Študentom sa zriaďujú e-mailové kontá pre potreby plnenia študijných, výskumných a umeleckých úloh a/alebo úloh súvisiacich s prevádzkou a správou UCM. Bližšie informácie nájdete na tu.
čítať viac
Bulletin SAIA 5/2018
Vyšlo nové číslo Bulletinu SAIA, informačného mesačníka o štúdiu v zahraničí, štipendiách a grantoch a medzinárodnej spolupráci v oblasti vzdelávania a vedy. Témou čísla je Program CEEPUS na rok 2018/2019. Bulletin SAIA 5/2018 si môžete prečítať/stiahnuť na: http://www.saia.s...
čítať viac
Rektor univerzity odovzdal menovací dekrét novému dekanovi FPV UCM
Rektor Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave prof. Ing. Roman Boča, DrSc., dňa 23. mája 2018 na slávnostnom zasadnutí Akademického senátu Fakulty prírodných vied UCM a za prítomnosti predsedu Akademického senátu Fakulty prírodných vied UCM doc. PaedDr. Juraja Mištinu, PhD. odovz...
čítať viac
Špecializované cestovné poistenie pre Erasmus+ mobility
Podmienkou pre vycestovanie na Erasmus+ je uzavretie komerčného poistenia na celé obdobie stáže. Za komerčné poistenie zodpovedajú študenti a je potrebné predložiť VŠ Erasmus koordinátorovi uzatvorené poistenie pred podpisom zmluvy o stáži.

Odporúčame Vám využiť poistenie E...
čítať viac
Prezident SR vymenoval rektora našej univerzity
Prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska dnes 22.5.2018 v Prezidentskom paláci vymenoval prof. Ing. Romana Boču, DrSc., za rektora Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.  Prezident začal svoj príhovor k novým rektorom a rektorkám, slovami: Vymaňte sa z priemernosti a v...
čítať viac