Aktuality

Nové docentky a docent si prevzali dekréty od rektorky UCM
Rektorka prof. Mgr. Katarína Slobodová Nováková, PhD. ich po úspešnom habilitačnom konaní vo vedeckých radách fakúlt odovzdala 26. apríla 2023.
čítať viac
Experti na kvalitu vysokoškolského vzdelávania na UCM
Dňa 20. apríla 2023 sa na našej univerzite uskutočnila "site visit" členov externej expertnej skupiny, ktorej úlohou je vypracovanie expertízy Vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na UCM.
čítať viac
Docentka Bocánová z Katedry etnológie: Máj bol symbolom veľkej spoločenskej prestíže, ak ho dievča nedostalo,...
Stáročnú tradíciu našich predkov si 30. apríla pripomenie univerzitný folklórny súbor Trnafčan pod názvom Tý trnafské máje. Podujatie sa začne o 13:00 v Kamenáči. Pozadie tejto pretrvávajúcej tradície nám ozrejmila doc. PhDr. Martina Bocánová, PhD. 
čítať viac
Marketér, žurnalista či herný vývojár? Na masmediálke si máš z čoho vybrať
Študijné programy sú zamerané na oblasť masmédií, marketingovej komunikácie, mediálnej výchovy a digitálnych hier. 
čítať viac
Na UCM vystúpi docent Piotr Rychter z Poľska
Vedec robí výskum v oblasti odpadového hospodárstva, pôdoznalectva a environmentalistiky.
čítať viac
UCM NIGHT RUN prepája tento rok šport a duševné zdravie
Nočný beh v celkovej trase 5,96 km sa uskutoční 2. mája o 20:00.
čítať viac
Časopis atteliér oslavuje 20 rokov
Univerzitný časopis oslavuje 20 rokov. Jubileum si pripomína novinárskymi diskusiami s absolventmi a novinármi na aktuálne témy.
čítať viac
Sociálne vedy nie sú nuda! U nás sa dozvieš, ako funguje spoločnosť či politika
Abstraktné pojmy dostanú presné kontúry. Zasvätíme ťa do tajov sociálnych vied, a to v komfortnom prostredí. Fakulta totiž pôsobí v novej budove s kvalitnými učebňami a nadštandardným vybavením.
čítať viac
Dotazník pre monitorovanie rodovej rovnosti na UCM vyhodnotený
Univerzita sv. Cyrila a Metoda realizovala v termíne od 13.2. – 1.3.2023 prieskum s názvom „Dotazník pre monitorovanie rodovej rovnosti na UCM“, medzi študentami a študentkami na všetkých stupňoch štúdia a zamestnancami a zamestnankyňami všetkých súčastí UCM.
čítať viac
Habilitačná prednáška
Dňa 5. mája 2023 o 09:30 hod. v Akademickom klube Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Nám. J. Herdu 2 sa uskutoční habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce RNDr. Ing. Libora Staněka, Ph.D. 
čítať viac