Aktuality

Odovzdanie dekrétu o udelení titulu docent – doc. PhDr. Ján Machyniak, PhD.
Dňa 22. júna 2021 odovzdal rektor prof. Ing. Roman Boča, DrSc., po úspešnom habilitačnom konaní, menovací dekrét na docenta pre odbor habilitačného konania a inauguračného konania verejná politika a verejná správa doc. PhDr. Jánovi Machyniakovi, PhD. z Fakulty sociálnych vied...
čítať viac
Zasadnutie AS UCM
Dňa 29.6.2021 o 13:00 hod., sa uskutoční v aule J. Matúša na Bučianskej ceste, zasadnutie Akademického senátu Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.
čítať viac
Ocenenie prof. Mgr. A. Marček Chorvátovej, DrSc.
Slovenská komisia pre vedecké hodnosti Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR ocenila odbornú reputáciu a profesné pôsobenie prof. Mgr. Alžbety Marček Chorvátovej, DrSc. vymenovaním za predsedníčku „ad hoc“ komisie pre obhajoby doktorských dizertačných prác na 5-r...
čítať viac
Ponuka Erasmus+ pracovnej stáže
Centrum zahraničných vzťahov Českej zemědělskej univerzity v Prahe ponúka jedno voľné miesto pre zahraničného stážistu cez program Erasmus+. Podrobnejšie informácie nájdete na priloženom plagátiku - Ponuka Erasmus+ pracovnej stáže.
čítať viac
Oznam pre končiacich študentov
Končiaci študenti (3. ročník bakalárskeho štúdia a 2. ročník magisterkého štúdia), ktorí mali nastavenú platnosť preukazu ISIC do 30.6.2021 a absolvujú štátne skúšky v auguste, už majú v systéme predĺženú platnosť preukazu ISIC do 31.8.2021.
čítať viac
UCM vyhrala pilotnú súťaž e-športová univerzita
TEDI Bears z UCM vyhrali pilotný ročník súťaže e-športová univerzita.
Vďaka hráčom a streamerom sa organizácii podarilo nazbierať neuveriteľných 380 bodov. V rebríčku nechýbali ani spolky z najznámejších univerzít z Technickej univerzity v Košiciach, Komenského univerzity v Br...
čítať viac
Soft CLIL - pozvánka na workshop FF
Pozývame Vás na online workshop venovaný problémovo orientovanému vyučovaniu cudzích jazykov Soft CLIL určený pre učiteľov z praxe aj budúcich učiteľov.
čítať viac
Grantový program TATRABANKY
Nadácia Tatra banky je tu pre všetkých, ktorí sa chcú stále zlepšovať, vzdelávať a v živote niečo dosiahnuť. Prostredníctvom programov a grantov nadácia prináša nové inšpiratívne stretnutia s výnimočnými ľuďmi, podporuje najlepších študentov a vytvára atraktívne príležitost...
čítať viac
KU v Ružomberku udelila UCM Pamätnú medailu
Dňa 3. júna 2021 rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku doc. Ing. Jaroslav Demko, CSC. udelil pri príležitosti 20. výročia Katolíckej univerzity v Ružomberku Pamätnú medailu Univerzite sv. Cyrila a Metoda.
čítať viac
Pozvánka FF UCM - on line workshop internacionalizácia a rozvoj PhD štúdia
Pozývame Vás na online workshop venovaný internacionalizácii a rozvoju doktorandského štúdia, organizovaný Katedrou germanistiky Filozofickej fakulty UCM v Trnave v rámci projektu Erasmus+.
čítať viac
Výzva MŠVVaŠ SR – projekt OP Ľudské zdroje
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje) vyhlásilo dňa 31.5.2021 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s názvom „Podpora vnúto...
čítať viac
Zasadnutie správnej rady UCM
Dňa 1. júna 2021 o 10.00 hod. sa uskutoční zasadnutie Správnej rady Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave v zasadacej miestnosti v budove UCM na Bučianskej ulici v Trnave.
čítať viac