Aktuality

Zmena organizácie výučby na UCM od 12.10.2020
Epidemiologická situácia na UCM v Trnave nie je kritická a nie sú identifikované ohniská ochorenia COVID-19.
čítať viac
Informácia pre študentov ubytovaných na ŠD UCM (aktual 9.10.2020)
Epidemiologická situácia na UCM v Trnave nie je kritická a nie sú identifikované ohniská ochorenia COVID-19.
Z preventívnych dôvodov a na odporučenie Stáleho krízového štábu UCM odo dňa 12.10.2020 je zmenená organizácia výučby na Univerzite sv. Cyrila a Metoda a prechod k dištančne...
čítať viac
Kick-off meeting k Horizon Europe na 2021-2027 - pozvánka
Cieľom tohto podujatia bude predstaviť nový program Horizont Európa odbornej verejnosti, vedeckým pracovníkom, kľúčovým stakeholderom, ako aj aktérom zo sféry priemyslu či vedecko-výskumných inštitúcií.
čítať viac
Výzva Digital Life Sciences
Účelom tejto otvorenej výzvy je podporiť rozvoj širokej škály projektov, ktoré prispejú k dlhodobým cieľom rozvoja otvoreného digitálneho priestoru pre údaje a nástroje v biologických vedách, podpory interdisciplinárnej spolupráce a pokroku v oblasti rozsiahleho výskumu. Vše...
čítať viac
Otvorenie výzvy v rámci H2020 (ekológia, životné prostredie)
Štruktúra výzvy „GreenDeal“ (GDC) odráža osem kľúčových pracovných oblastí „European Green Deal“ (EGD) a je doplnená o dve (tri) horizontálne oblasti (posilňovanie vedomostí, posilňovanie právomocí občanov a medzinárodná spolupráca), ktoré zasahujú do všetkých ôsmich oblast...
čítať viac
Nobelovu cenu za chémiu dostali biochemici
Význam biochémie dokazuje aj najnovšie ocenenie biochemičiek významným ocenením - Nobelovou cenou. Nobelovu cenu za chémiu za rok 2020 získali americká biochemička Jennifer Doudnová a francúzska biochemička Emmanuella Charpentierová, a to za vývoj metódy genetického inžinier...
čítať viac
SRK zásadne nesúhlasí s oklieštením akademickej samosprávy
Dňa 6. októbra 2020 zasadala Slovenská rektorská konferencia (SRK) v Banskej Bystrici. Na pôde Univerzity Mateja Bela sa stretlo 26 rektoriek a rektorov slovenských univerzít, vrátane všetkých rektorov verejných a štátnych vysokých škôl. Jednomyseľne schválili vyhlásenie, k...
čítať viac
Oznámenie o habilitačnej prednáške – RNDr. Ľubica Uváčková, PhD.
Dekan Fakulty prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave v zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z.z. o postupe získavania vedecko-pedagogických alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor a v zmysle Zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a dopl...
čítať viac
Najnovšie reportáže z UCM v Mestskej televízii Trnava
Dňa 28.9.2020 bola zverejnená reportáž o riešenom projekte cezhraničnej spolupráce INTERREG zameranom na prevenciu bolesti chrbta.
čítať viac
OZNAM ABSOLVENTOM - zrušenie promócií
Vážená absolventka, vážený absolvent,
čítať viac
Oznámenie o habilitačnej prednáške RNDr. Cyrila Rajnáka, PhD., PhD.
Dekan Fakulty prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave v zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko- pedagogických alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor a v zmysle Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a dopl...
čítať viac
Výzva na podávanie projektov - FOND NA PODPORU VÝSKUMU UCM
Vedenie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí projektov podporených z univerzitného Fondu pre podporu výskumu (FPPV).
čítať viac