Aktuality

Dva projekty vedcov UCM zaradili medzi vynikajúce výskumy 2022
Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) zverejnila už po šiesty krát na svojej stránke prehľad projektov, ktoré mali vynikajúcu úroveň riešenia.
čítať viac
Oznam o výsledku doplňujúcich volieb do AS UCM za rektorát
Dňa 30. novembra 2022 sa konali doplňujúce voľby do AS UCM za rektorát UCM. Uskutočnili sa v súlade so Zásadami volieb do Akademického senátu Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave a ich priebeh nebol ničím narušený.
čítať viac
Pracovné programy programu Horizont Európa na roky 2023-2024
Na webovej stránke Európskej komisie zverejnili pracovné programy v rámci programu Horizont Európa na najbližšie dva roky. Stanovujú možnosti financovania.
čítať viac
Podujatie: Možnosti financovania vesmírneho výskumu a inovácii
Národná kancelária Horizontu a Slovenská vesmírna kancelária organizujú dna 8. decembra 2022 v čase 09:00 – 12:30 hod. online podujatie Možnosti financovania vesmírneho výskumu a inovácii v rámci EU.
čítať viac
Zasadnutie správnej rady UCM
Dňa 29. novembra 2022 o 12:30 hod. sa uskutoční zasadnutie Správnej rady Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave v Zasadacej miestnosti č. Z02 – Akademický klub.
čítať viac
Doplňujúce voľby do AS UCM za rektorát
Komisia pre doplňujúce voľby do Akademického senátu Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave za rektorát na svojom zasadnutí z otvárania obálok návrhov na kandidátov za člena AS UCM za rektorát dňa 25. novembra 2022 konštatovala, že v termíne na to určenom boli doručené dva návrhy:
čítať viac
Registrácia do programu L'Oréal – UNESCO Pre ženy vo vede je otvorená
Spoločnosť L'Oréal Slovensko, spolu s partnermi Slovenskou organizáciou pre výskumné a vývojové aktivity, Slovenskou akadémiou vied a Slovenskou komisiou pre UNESCO, spustili prihlasovanie do 7. ročníka programu L'Oréal – UNESCO Pre ženy vo vede.
čítať viac
Príďte na podujatie o psychickom zdraví Duša moja
Uskutoční sa 29. novembra 2022 o 17:30 v Kine OKO na Námestí J. Herdu v Trnave. Pozvanie do disckusií prijali odborníci aj známe osobnosti.

„Keďže je pre nás zdravie a psychická pohoda našich pedagógov a študentov veľmi dôležitá, rozhodli sme sa aj tento rok v rámci Kabinetu eventov ...
čítať viac
Žiadosti o podporu FPPV projektu je možné podať do 19. decembra
Vedenie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí projektov podporených z univerzitného Fondu pre podporu výskumu (FPPV).
čítať viac
UCM spoluorganizuje konferenciu o Ochrane ovzdušia
23. - 25. novembra 2022 sa v Hoteli Patria vo Vysokých Tatrách opäť uskutoční medzinárodná konferencia Ochrana ovzdušia - Air Protection, ktorú spoluorganizuje Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave.
čítať viac
Inauguračná prednáška docentky Matušíkovej na Zasadnutí Vedeckej rady UCM
15. novembra 2022 sa konalo zasadnutie Vedeckej rady UCM v Trnave. Predsedníčka Vedeckej rady prof. Mgr. Katarína Slobodová Nováková, PhD. odovzdala menovacie dekréty novým členom rady, ktorých Akademický senát UCM schválil na svojom zasadnutí 18. októbra 2022.
čítať viac
Profesor Roman Boča získal Cenu za vedu a techniku
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu a Centrum vedecko-technických informácií SR odovzdalo 11. novembra 2022 prestížne ocenenie Cena za vedu a techniku.
čítať viac