Aktuality

Športový deň zamestnancov UCM
Dňa 13.6.2019 sa pod záštitou rektora  prof. Ing. Romana Boču, DrSc. uskutoční ŠPORTOVÝ DEŇ UCM v Trnave, na ktorom môžu pedagógovia, výskumníci i administratívni zamestnanci zrelaxovať, zašportovať si a nadviazať nové priateľstvá.
čítať viac
FPV v relácii VaT RTVS
Naši kolegovia z Katedra ekochémie a rádioekológie Fakulty prírodných vied UCM v Trnave v magazíne o vede a technológiách s Gregorom Marešom v relácii RTVS VaT (1.6.2019) predstavili Pozitrónový emisný tomograf a možnosti jeho využitia vo vede i v praktickom živote.

Reportáž (...
čítať viac
UCM v médiách
Prečítajte si články, v ktorých je uvedená UCM v Trnave alebo sú priamo z dielne nás a fakúlt.
čítať viac
Workshop pre žiakov ZŠ
Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave dňa 29. mája 2019 usporiadala denný prezenčný kurz pre šesť redakcií školských časopisov z rôznych miest Slovenska, ktorého cieľom bolo zdokonaľovanie schopností a zručností žiakov v oblasti tvorby školských časopisov.
čítať viac
Stretnutie s jubilantmi univerzity
Na pôde Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave sa dňa 4. júna 2019 konalo už tradičné stretnutie s jubilantmi, ktorí v prvom polroku r. 2019 oslávili jubileum - 50 rokov, 60 rokov a 70 rokov.
čítať viac
Otvorený prístup k video učebnici JoVE Core Biology do 31. 12. 2019
Albertina icome Bratislava  ponúka do 31. 12. 2019 otvorený prístup k video učebnici JoVE Core Biology zameranej na interaktívnu výučbu základov biológie.
čítať viac
Ponuka Univerzitnej knižnice UCM v Trnave - knihy na prázdniny
Univerzitná knižnica UCM v Trnave opäť ponúka možnosť vypožičať si knihy na letné prázdniny na predĺženú výpožičnú dobu 2 mesiace. Po uplynutí výpožičnej lehoty si môžete výpožičnú lehotu predĺžiť aj priamo z linky on-line katalógu, mailom alebo telefonicky.
čítať viac
TRNAVSKÁ ŽUPA POMÔŽE ŽIADATEĽOM O EURÓPSKE FINANČNÉ PROSTRIEDKY
Trnavský samosprávny kraj v spolupráci s Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu-Centrálny koordinačný orgán organizujú dňa 12. júna 2019 (streda) informačný deň na tému "Možnosti získania prostriedkov z priamo riadených programov EÚ, ich synergie s EŠIF a ús...
čítať viac
UKONČENIE 1. ROČNÍKA AKADÉMIE STRIEBORNÉHO VEKU
Dňa 27. 5. 2019 sa uskutočnilo slávnostné ukončenie 1. ročníka Akadémie strieborného veku na Fakulte sociálnych vied UCM v Trnave.
čítať viac
VÝZVA INTERREG VA Slovensko-Maďarsko
Európske zoskupenie územnej spolupráce Rába-Duna-Vág s ručením obmedzeným spolu s Trnavským samosprávnym krajom a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft, vyhlasujú druhú výzvu na predkladanie návrhov v rámci programu spolupráce Interreg VA Slovensko-Maďarsko.
čítať viac
Európsky Workshop, pozvánka - FPV
Fakulta prírodných vied UCM v Trnave v spolupráci s medzinárodnými inštitúciami ICGEB, CEI, JRC-EC, ktoré sú súčasne spolufinancujúcimi organizáciami, spolu s ICARST, CEITEC a EBTNA organizujú v dňoch 3. – 4. 6. 2019 v hoteli Crowne Plaza v Bratislave Európsky Workshop na tému „Tren...
čítať viac
ŠVOČ v odbore Etnológia
Na pôde UCM, sa pod záštitou katedry etnológie a mimoeurópskych štúdii FF UCM a Národopisnej Spoločnosti Slovenska pri SAV, dňa 23. 5. 2019 konalo celoslovenské kolo Študentskej vedeckej a odbornej činnosti (ŠVOČ) v odbore ETNOLÓGIA. 

Súťažnej prehliadky sa zúčastnili študentky...
čítať viac