Aktuality

FPV UCM – odborný seminár Vysoké školstvo a prax
Fakulta prírodných vied UCM organizuje 20. apríla 2022 na pôde Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave odborný seminár s názvom Vysoké školstvo a prax - vzdelávanie a výskum/zamestnanie a prax.
čítať viac
Uskutočnila sa konferencia FMK: Quo Vadis Masmédiá a Marketing 2022
Dňa 7.4.2022 sa uskutočnila online konferencia Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave s názvom Quo Vadis: UPloadS and DOWNloadS of Digital Age, určená pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov.
čítať viac
Prednáška prof. Dr. Renza (Hannover) na UCM
Na UCM odprezentoval dňa 6. apríla 2022 prednášku mimoriadny hosť – prof. Dr. Renz (Leibniz Universität Hannover).
čítať viac
Zelený certifikát pre UCM
Spoločnosť SEWA, member of European Recycling Platform, udelila Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave ZELENÝ CERTIFIKÁT za zabezpečenie ekologickej recyklácie a spracovania elektroodpadu a/alebo prenosných batérií a akumulátorov v roku 2021.
čítať viac
Zasadnutie Akademického senátu UCM v Trnave
Zasadnutie Akademického senátu UCM v Trnave sa uskutoční v utorok 5. 4. 2022 o 13.00 hod. v Aule Jozefa Matúša na Bučianskej ceste v Trnave.
čítať viac
Pozvánka na prednášku – prof. Dr. F. Renz, Leibniz Universität Hannover
Pozývame Vás na prednášku profesora Dr. Franza Renza, Leibniz Universität Hannover (Nemecko) zameranú na:
  • skúmanie povrchu Marsu
  • analýzu umeleckých obrazov
  • spektroskopické metódy


a ďalšie zaujímavé témy z netradičného uhla pohľadu.
čítať viac
Aktivity študentov a zamestnancov UCM pre Ukrajincov
V uplynulých dňoch študenti a zamestnanci UCM prišli so zaujímavými aktivitami pre ľudí utekajúcich z Ukrajiny, ktorí sa ocitli v neznámom prostredí, často bez finančných prostriedkov a bez znalosti jazyka.
čítať viac
Výsledky volieb do Študentskej rady vysokých škôl
Dňa 21. marca  sa v čase od 9:00 do 15:00 hod. uskutočnili prostredníctvom online hlasovania voľby delegátov z radov študentov UCM do Študentskej rady vysokých škôl (ŠRVŠ) na funkčné obdobie 2021 – 2024.
čítať viac
Oznámenie o termíne konania habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce
Dekan a predseda Vedeckej rady Fakulty sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave v zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor a Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých ško...
čítať viac
Štartuje Ocenenie L'Oréal-UNESCO Pre ženy vo vede
2022 L'Oréal-UNESCO For Women in Science International Awards
UNESCO a spoločnosť L'Oréal vyhlásili výzvu na predkladanie kandidatúr na cenu For Women in Science Awards, do ktorej sa môžu zapojiť vedkyne z celého sveta, ktorých výskum sa zameriava na oblasti prírodných vied, matem...
čítať viac
Posedenie pri príležitosti MDŽ
Dňa 8.3.2022 sa na rektoráte UCM uskutočnilo pri príležitosti Medzinárodného dňa žien posedenie členov vedenia univerzity so zamestnankyňami rektorátu.
čítať viac
Nové výskumné centrum METHOD LAB na FMK
Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave sprístupnila verejnosti novú webovú stránku, prostredníctvom ktorej predstavuje výsledky svojej vedecko-výskumnej činnosti.
čítať viac