Aktuality

Medzinárodná konferencia Applied Natural Science
V rámci osláv 20 výročia založenia Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave Fakulta prírodných vied UCM v Trnave organizovala a uskutočnila v dňoch 27. – 29. septembra 2017 v hoteli Grand v Jasnej šiesty ročník medzinárodnej konferencie Applied Natural Sciences 2017, konanej pod zášti...
čítať viac
Bulletin SAIA 10/2017
Vyšlo nové číslo Bulletinu SAIA, informačného mesačníka o štúdiu v zahraničí, štipendiách a grantoch a medzinárodnej spolupráci v oblasti vzdelávania a vedy. Témou čísla sú príležitosti pre stredoškolákov a maturantov . Bulletin SAIA 10/2017 si môžete prečítať/stiahnuť na: ht...
čítať viac
UCM na študentskom veľtrhu VAPAC
V dňoch od 10.10. do 12.10. 2017 sa v bratislavskom Národnom tenisovom centre otvorili brány pre stredoškolákov z celého Slovenska, aby sa porozprávali so zástupcami univerzít a získali informácie o štúdiu na ich škole. UCM tam bola tiež.
čítať viac
Nová univerzitná web stránka
Vitajte na novej univerzitnej web stránke s responzívnym dizajnom. Prípadné pripomienky, námety a návrhy na zlepšenie či už štruktúry alebo obsahu web stránky zasielajte na adresu webmaster(zav.)ucm.sk. Zároveň touto cestou ďakujeme všetkým, ktorí sa na redizajne a tvorbe nov...
čítať viac
UCM na Matičných národných slávnostiach 2017
Vo štvrtok 7.septembra 2017 sa v Trnave slávnostne otvorila 2. časť Matičných národných slávností 2017 a Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave bola pri tom ako spoluorganizátor a odborný garant vedeckých konferencií - o to viac, že tieto slávnosti sa konali iba pár dní pred oslavami 2...
čítať viac
Bulletin SAIA 9/2017
Vyšlo nové číslo Bulletinu SAIA, informačného mesačníka o štúdiu v zahraničí, štipendiách a grantoch a medzinárodnej spolupráci v oblasti vzdelávania a vedy. Témou čísla je vysokoškolské štúdium v krajinách Beneluxu (Belgicko, Holandsko, Luxembursko).. Bulletin SAIA 9/2017 si...
čítať viac
Otvorenie akademického roka 2017/2018
Nový akademický rok 2017/2018 sa na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave oficiálne začal 25.septembra 2017, iba pár dní pred významnou udalosťou univerzity - oslavou 20. výročia založenia UCM.
Slávnostné zhromaždenie akademických funkcionárov, pedagógov, zamestnancov unive...
čítať viac
SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE AKADEMICKÉHO ROKA 2017/2018
Slávnostné otvorenie akademického roka 2017/2018 Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave sa uskutoční 25. septembra 2017 o 10.00 hod. v Dome kultúry v Trnave.
čítať viac
Bulletin SAIA 7-8/2017
Vyšlo nové číslo Bulletinu SAIA, informačného mesačníka o štúdiu v zahraničí, štipendiách a grantoch a medzinárodnej spolupráci v oblasti vzdelávania a vedy. Témou čísla sú Štipendia DAAD do Nemecka na akademický rok 2018/2019. Bulletin SAIA 7-8/2017 si môžete prečítať/stiahnuť...
čítať viac
Informácia o zmene v používaní WiFi pripojenia na UCM
Vážený študent/ka, oznamujeme Vám, že s účinnosťou od akademického roka 2017/2018, t.j. od 1. septembra 2017 platí nový systém používania WiFi:
 
čítať viac
Virtuálna prehliadka UCM
Virtuálnu prehliadku budov a priestorov UCM nájdete tu.
čítať viac
Ubytovanie v Študentskom domove UCM na Nám. J. Herdu 2
Innformáciu pre študentov, ktorým bolo na akademický rok 2017/18 pridelené ubytovanie v Študentskom domove UCM na Nám. J. Herdu 2 nájdete tu.
čítať viac