Aktuality

Ukončenie zateplenia pavilónu FPV v Špačinciach
V týchto dňoch boli odovzdané a prebrané stavebné práce - zateplenie strechy a obvodového plášťa na budove univerzity, v ktorej sídli Fakulta prírodných vied UCM.
čítať viac
Nový NMR prístroj na FPV UCM
V októbri bola zrealizovaná takmer dvojročná snaha pre rozšírenie prístrojového vybavenia Fakulty prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave (FPV), pracovisku Špačince, o stolový NMR prístroj.
čítať viac
ŠPANIELSKY VEČER
V stredu 27.11.2019 vo večerných hodinách sa v priestoroch Zasadacej miestnosti Z0.3 UCM v Trnave uskutočnilo pre Erasmus študentov podujatie Španielsky večer, kde prichádzajúci Erasmus študenti zo Španielska predstavili svoju krajinu a pripravili ich typické národné jedlo....
čítať viac
Očkovanie - Áno či Nie?
V piatok, 22. 11. 2019 sa pán prorektor prof. RNDr. P. Sýkora, PhD. zúčastnil zaujímavej debaty v rámci cyklu Pozrime sa na to v štúdiu TA3 o problematike očkovania s názvom Povinné očkovanie.
čítať viac
Rádio Aetter získalo vlastnú frekvenciu
Rada pre vysielanie a retransmisiu včera (20.11.2019) schválila vysielaciu frekvenciu pre študentské rádio Aetter. V jesennom výberovom konaní získalo frekvenciu 107,2 FM v Trnave. Ako jediné študentské rádio tak bude môcť vysielať na FM vlnách.
čítať viac
Zasadnutie Vedeckej rady UCM 19. 11. 2019
Dňa 19.11.2019 zasadala Vedecká rada UCM v Trnave. Okrem jednotlivých bodov rokovania rektor univerzity prof. Ing. Roman Boča, DrSc. odovzdal dekréty o udelení titulu docent a docentka, ktorým bol návrh na udelenie titulu, po úspešnom habilitačnom konaní, schválený vo vedeckých r...
čítať viac
Turecký večer
V utorok 19.11.2019 vo večerných hodinách sa v priestoroch Zasadacej miestnosti Z0.3 UCM v Trnave uskutočnilo pre Erasmus študentov podujatie Turecký večer, kde prichádzajúci Erasmus študenti z Turecka predstavili svoju krajinu a pripravili ich typické národné jedlo.
čítať viac
Memorandum o spolupráci slovenských univerzít
Na Technickej univerzite vo Zvolene bolo 22. októbra 2019 podpísané Memorandum o spolupráci slovenských univerzít pri vytvorení Konzorcia slovenských univerzít, okolo geografického srdca strednej Európy.
čítať viac
Projekt Akadémie strieborného veku v Trnavskom rádiu
Dňa 7.11.2019 p. doc. Mgr. Bočáková Oľga, PhD. v Trnavskom rádiu predstavila projekt Akadémia strieborného veku, podujatie, ktoré organizujú kolegovia z Fakulty sociálnych vied.
čítať viac
Memorandum o spolupráci medzi UCM a TA3
Dňa 15.11.2019 bolo na pôde Televízie TA3 podpísané Memorandum o spolupráci medzi Univerzitou sv. Cyrila a Metoda v Trnave (UCM) a Televíziou TA3.
čítať viac
Maltézsko - Indonézsky večer
V stredu 13.11.2019 vo večerných hodinách sa v priestoroch Zasadacej miestnosti Z0.3 UCM v Trnave uskutočnilo pre Erasmus študentov podujatie Maltézsko - Indonézsky večer, kde prichádzajúci Erasmus študenti z Malty a Indonézie predstavili svoje krajiny a pripravili typické ná...
čítať viac
Dekan medzinárodnej žurnalistiky MGIMO na pôde FF UCM
V rámci série zaujímavých prednášok, prostredníctvom ktorých Katedra rusistiky FF UCM v Trnave aj v tomto akademickom roku podporila celoslovenské podujatie Týždeň vedy a techniky, 5.11.2019 odznela prednáška zahraničného hosťa z tzv. ruského Harvardu – dekana medzinárodnej žu...
čítať viac