Aktuality

Prianie rektora UCM k MDŽ
Milé kolegyne, spolupracovníčky, študentky,
dovoľujem si Vám zo srdca popriať všetko najlepšie pri príležitosti Medzinárodného dňa žien.
čítať viac
Prof. Peter Sýkora na The Annual Central European Conference v Londýne
Prof. RNDr. Peter Sýkora, PhD. z Katedry filozofie a aplikovanej filozofie FF UCM v Trnave sa dňa 5. 3. 2022 zúčastnil okrúhleho stola o genetickom inžinierstve na The Annual Central European Conference v Londýne.
čítať viac
Vyhlásenie Konzorcia slovenských vysokých škôl U10+ k situácii na Ukrajine
Konzorcium slovenských vysokých škôl U10+ pozorne vníma ťažkú a komplikovanú bezpečnostnú situáciu na Ukrajine. Podporuje medzinárodným právom chránený princíp jej územnej celistvosti.
čítať viac
Menovanie novej dekanky Filozofickej fakulty UCM
Dňa 28.2.2022 rektor univerzity prof. Ing. Roman Boča, DrSc. odovzdal menovací dekrét doc. Mgr. Mariane Sirotovej, PhD., ktorá s účinnosťou od 1. marca 2022 nastupuje na funkciu dekanky Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.
čítať viac
Voľby do ŠRVŠ
Vážené študentky a študenti Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave,
dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 21. marca sa uskutočnia voľby zástupcov Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave (UCM) do Študentskej rady vysokých škôl (ŠRVŠ) na funkčné obdobie 2021 – 2024. Voľby sa uskutočnia výl...
čítať viac
Pomoc našim ukrajinským študentom
UCM vyhodnocuje situáciu na Ukrajine s obavami aj vzhľadom na to, že na univerzite študuje 100 študentiek a študentov z Ukrajiny. Svoju solidaritu a odhodlanie pomôcť vedenie univerzity a fakúlt prejavili aj návrhom a schválením viacerých opatrení a podporných aktivít.
čítať viac
UCM vyjadruje podporu Ukrajine
Vedenie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Predsedníctvo Akademického senátu UCM v Trnave, Študentská rada UCM v Trnave, vedenie fakúlt UCM v Trnave a zároveň celá akademická obec UCM sa pripája k stanovisku Slovenskej rektorskej konferencie a ostatných univerzít a vysokých š...
čítať viac
Výsledky volieb kandidáta na funkciu rektora Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave
V utorok 22. februára 2022 o 13.00 hod. sa v Aule Jozefa Matúša na zasadnutí Akademického senátu Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave uskutočnila voľba kandidáta na funkciu rektora UCM na funkčné obdobie 2022 – 2026.
čítať viac
Memorandum o spolupráci s Ministerstvom dopravy a výstavby SR
Rektor UCM prof. Ing. Roman Boča, DrSc. spolu s prorektorom doc. PhDr. Michalom Lukáčom, PhD. a poverenou riaditeľkou Inštitútu manažmentu UCM (IM UCM) doc. Ing. Katarínou Stachovou, PhD. podpísali Memorandum o spolupráci s Ministerstvom dopravy a výstavby SR, v ktorého gescii je a...
čítať viac
Zrušenie účinnosti plánu krízového riadenia na UCM
V nadväznosti na vydané Opatrenie rektora č. 7/2021 Aktivácia plánu krízového riadenia, vydávam toto opatrenie v znení:
čítať viac