Aktuality

Zápas HIT UCM TT, 11.10.2019
V piatkovom zápase o druhé víťazstvo.
čítať viac
Piešťanské fyzioterapeutické a balneologické dni
V dňoch 10.10. a 11.10.2019 sa v Kongresovom centre Slovenských liečebný kúpeľov Piešťany, a.s. Kúpeľný ostrov, Piešťany uskutoční medzinárodná konferencia Piešťanské fyzioterapeutické a balneologické dni.
čítať viac
Podpis Memoranda o spolupráci s TTSK
Univerzity zohrávajú dôležitú rolu v kvalite života v regióne. Stoja za budúcimi profesionálmi pracujúcimi v mnohých inštitúciách, podnikoch a organizáciách v regióne, tvoria kultúrne bohatstvo, vymýšľajú a hľadajú inovácie pre kvalitnejší život nás všetkých.
čítať viac
Pozvánka na seminár
Slovenská národná knižnica v Martine, GALE, SUWECO, CVTI SR a Univerzitná knižnica UCM v Trnave Vás srdečne pozývajú na praktický seminár o databázach od spoločnosti Gale, ktorý sa bude konať dňa 21. októbra /pondelok/ o 13.00 hod. v študovni univerzitnej knižnice. Záujemcovia sa mô...
čítať viac
Oznam o inauguračnej prednáške - doc. PhDr. Matúš Porubjak, PhD.
V zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor a v zmysle Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dekank...
čítať viac
Riaditeľka ÚOS UCM v Trnavskom rádiu
Dňa 3. októbra 2019 bola v Rannej šou Trnavského rádia riaditeľka Ústavu občianskej spoločnosti Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave doc. Ing. Renata Nováková, PhD
čítať viac
Oznam o habilitačnej prednáške - Mgr. Daniel Mihálik, PhD.
V zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z. z. 2004 o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor a v zmysle Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dek...
čítať viac
Pozvánka – prof. Peter Sýkora v Malom Berlíne
Prorektor prof. RNDr. Peter Sýkora, PhD. bude dňa 8.10.2019 v Malom Berlíne prednášať a diskutovať na zaujímavú tému - Sci-fi filozofia: „Liečenie“ génov (o génovej terapii).
čítať viac
Vedecko-odborný seminár Metamorfózy kvality
Pod záštitou rektora UCM v Trnave prof. Ing. Romana Boču, DrSc. sa uskutoční vedecko-odborný seminár METAMORFÓZY KVALITY. Seminár organizuje Ústav občianskej spoločnosti Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Slovenská spoločnosť pre kvalitu a Slovenská asociácia pre kval...
čítať viac
UCM na veľtrhu GAUDEAMUS-AKADÉMIA BRATISLAVA 2019
V dňoch 24. až 26. septembra 2019 sa uskutočnil XXIII. ročník európskeho veľtrhu pomaturitného a celoživotného vzdelávania GAUDEAMUS –AKADÉMIA BRATISLAVA 2019.
čítať viac
Výzva na predkladanie žiadostí o podporu kultúrnych a športových aktivít študentov
Študentská časť Akademického senátu UCM a Študentská rada UCM upozorňujú študentov a študentské organizácie, ktoré majú záujem o finančnú podporu študentských športových a kultúrnych aktivít, že je už možné predkladať žiadosti - predpísaným spôsobom, teda písomne. O príspevok n...
čítať viac
Zahraničný profesor z Japonska na UCM
20. septembra 2019  rektor univerzity prof. Ing. Roman Boča, DrSc. spolu s doc. RNDr. Jánom Titišom, PhD. a RNDr. Cyrilom Rajnákom, PhD.,  prijali vzácneho zahraničného hosťa - prof. Dr. Masahiro Yamashitu z Tokoku University (Japonsko). Prof. Yamashita  je celosvetovo uznávaným...
čítať viac