Aktuality

Účasť na Erasmus+ nepedagogickej mobilite - výzva
Vážené kolegyne, vážení kolegovia,
Oddelenie vonkajších vzťahov Vám ponúka možnosť zúčastniť sa nepedagogickej Erasmus mobilite v akademickom roku 2022/2023.
čítať viac
Terénny výskum našich etnológov v Argentíne
V dňoch 28. apríla – 14. mája 2022 naši kolegovia prof. PhDr. Ladislav Lenovský, PhD. a Mgr. Lukáš Kurajda, PhD., spolu s Mgr. art. Martinom Urbanom, PhD. z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v rámci riešenia projektu APVV 20-0263 Aktuálne kultúrotvorné, identifikačné a revita...
čítať viac
Panelová výstava - Slovenskí vedci: prístup povolený
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI) pripravilo výstavu o slovenských vedcoch, ktorú sme na Univerzitu sv. Cyrila a Metoda v Trnave zapožičali a je  dostupná v priestoroch foyer budovy na Bučianskej ulici.
čítať viac
Do funkcie nastúpila rektorka prof. Mgr. Katarína Slobodová Nováková, PhD.
Rektorkou Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave bola prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou, s účinnosťou od 22.mája 2022, vymenovaná: prof. Mgr. Katarína Slobodová Nováková, PhD.
čítať viac
Doc. Hornáček Banášová členkou správnej a dozornej rady SAAIC
Kolegyňa z FF UCM doc. PaedDr. Monika Hornáček Banášová, PhD. bola na zasadnutí SAAIC dňa 20.apríla 2022 zvolená za členku Správnej a dozornej rady SAAIC na obdobie 2022 -2025. Považujeme to za ocenenie práce našej kolegyne v oblasti internacionalizácie a rozvoja medzinárodnej...
čítať viac
Agenda rodovej rovnosti na UCM
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave považuje rovnakú hodnotu všetkých ľudí a rovnosť príležitostí jednotlivcov za fundamentálny princíp pre rozvoj moderného vzdelávania aj vedeckého poznania. V záujme plného využitia tvorivého potenciálu žien a mužov, ako aj rozvíjania ich o...
čítať viac
Prezidentka vymenovala do funkcie novú rektorku UCM
Prezidentka Zuzana Čaputová vymenovala v piatok 13. mája 2022 do funkcie nové rektorky a nového rektora troch vysokých škôl. 
čítať viac
Odovzdanie menovacích dekrétov
Na Kolégiu rektora Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave dňa 10.5.2022 boli odovzdané menovacie dekréty dekanke Fakulty prírodných vied UCM - doc. RNDr. Ivete Dirgovej Luptákovej, PhD. a riaditeľovi Inštitútu manažmentu UCM – doc. PhDr. Michalovi Lukáčovi, PhD.
čítať viac
Postup pri prideľovaní ubytovania pre študentov
Vážení študenti,
dovoľujeme si Vás informovať, že aktuálne prebieha proces podávania žiadostí o ubytovanie na akademický rok 2022/2023. Žiadosti o ubytovanie sa podávajú výlučne prostredníctvom systému AIS do 31. mája 2022.
Bližšie informácie o postupe nájdete TU.
čítať viac
FMK UCM členom Rady pre reklamu
Valné zhromaždenie Rady pre reklamu (RPR) schválilo na svojom včerajšom rokovaní žiadosť fakulty za člena RPR. Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave sa tak stala prvou a jedinou fakultou, ktorá má zastúpenie v tomto uznávanom orgáne etickej samor...
čítať viac
Štúrovo pero 2022 - ocenenie pre Attelier
V dňoch 22. a 23. apríla 2022 sa uskutočnilo vyhodnotenie 28. ročníka celoslovenskej novinárskej súťaže stredoškolákov a vysokoškolákov ŠTÚROVO PERO 2022 v rámci XXXV. ročníka Štúrovho Zvolena.
čítať viac
Ocenenie pedagogičky UCM - Cena sv. Gorazda
Dňa 29.4.2022 sa konala na Bratislavskom hrade slávnostná ceremónia odovzdávania ocenení Sv. Gorazda študentom a učiteľom za ich prácu.
čítať viac