Aktuality

Oznámenie o termíne konania habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce
Habilitačné konanie - PhDr. Ján Machyniak, PhD. v odbore  habilitačného a inauguračného konania verejná politika a verejná správa
čítať viac
Celoslovenský prieskum študentskej spokojnosti
Milí študenti,
Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo (SAA VŠ) pripravila celoslovenský prieskum študentskej spokojnosti - Akademická štvrťhodinka. V týchto dňoch ste dostali osobný unikátny odkaz na dotazník do Vašej e-mailovej schránky.
čítať viac
Vzdialený prístup k informačným zdrojom a databázam
Vážené kolegyne a kolegovia,
pri práci či online štúdiu z domova si na svojich zariadeniach nastavte:
  • vzdialený prístup do Virtuálnej študovne - TU.
čítať viac
Staň sa Erasmus buddy študentom
Erasmus môže byť pre mňa oveľa jednoduchší s tvojou pomocou. Staň sa preto Erasmus buddy študentom a:
čítať viac
Očkovanie a bioetika – rozhovor s prof. RNDr. P. Sýkorom, PhD.
Dať sa zaočkovať je o prekonaní vlastného egoizmu – myslí si bioetik a mikrobiológ prof. RNDr. Peter Sýkora, PhD.
čítať viac
Štátny tajomník MIRRI na UCM
Na akademickej pôde Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave sa stretli zástupcovia Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (MIRRI) spolu s predstaviteľmi oboch trnavských univerzít.
čítať viac
FSV UCM v projekte Slovenský SMART City Index
V Trnave výskumníci hodnotia inteligentné mestá SlovenskaV Trnave výskumníci hodnotia inteligentné mestá Slovenska. (Zdroj: http://www.fsvucm.sk)
čítať viac
Nepedagogická Erasmus mobilita
Vážené kolegyne, vážení kolegovia,
Oddelenie vonkajších vzťahov Vám ponúka možnosť zúčastniť sa nepedagogickej Erasmus mobility v posledných mesiacoch letného semestra 2020/2021 a v akademickom roku 2021/2022.
čítať viac
Prezidentka SR vymenovala nové profesorky UCM
Dňa 29. apríla 2021 vymenovala prezidentka SR Zuzana Čaputová prof. Mgr. Katarínu Slobodovú Novákovú, PhD. za vysokoškolskú profesorku v odbore habilitačného konania a inauguračného konania etnológia a prof. Ing. Ivanu Butoracovú Šindleryovú, PhD. za vysokoškolskú profesorku...
čítať viac
Nové zloženie Akademického senátu UCM
Dňa 20. 04. 2021 zasadal Akademický senát UCM, ktorý schválil doc. PhDr. Jána Višňovského, PhD., mim. prof. za predsedu AS UCM na obdobie rokov 2021 až 2024.
čítať viac
Inauguračná prednáška doc. Ing. Štefana Janečka, DrSc.
Na on-line rokovaní Vedeckej rady Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, dňa 20. apríla 2021, sa konala inauguračná prednáška doc. Ing. Štefana Janečka, DrSc. z Fakulty prírodných vied UCM v Trnave, v odbore habilitačného konania a inauguračného konania molekulárna biológia.
čítať viac
Odovzdanie dekrétu o udelení titulu docent – doc. Mgr. Peter Fraňo, PhD.
Dňa 20. apríla 2021 rektor Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave odovzdal menovací dekrét o udelení titulu docent v odbore habilitačného konania a inauguračného konania systematická filozofia, doc. Mgr. Petrovi Fraňovi, PhD. z Filozofickej fakulty UCM v Trnave.
čítať viac