Aktuality

Výzva na predkladanie žiadostí – projekty APVV
Verejná výzva na predkladanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky – VV 2020.
čítať viac
Horizon Europe – predstavenie programu
Dňa 29. októbra 2020 od 9:00 do 16:00 sa  online formou bude konať národné informačné podujatia zamerané na predstavenie nadchádzajúceho rámcového programupre výskum a inovácie – Horizon Europe.
čítať viac
Psychologická podpora a poradenstvo
Práca, štúdium, rodina, osobný život - každý z nás môže občas mať pocit, že je toho na neho priveľa. Navyše, v aktuálnej situácii plnej neistoty a rôznych zmien, na ktoré sa musíme rýchlo adaptovať, čelíme ešte vyššiemu tlaku ako obvykle. Únava, stres, prežívanie úzkosti, intenzívny s...
čítať viac
Štipendium pre zahraničných študentov
Zahraniční študenti študujúci na dennom štúdiu na slovenskej VŠ sa môžu o štipendium NŠP uchádzať v prípade, že majú trvalý pobyt v SR. V prípade občanov EU postačuje predložiť registráciu občana EU. Záujemcovia sa môžu uchádzať o štipendium do ktorejkoľvek krajiny sveta.
čítať viac
Predmet športové aktivity – priebeh
Predmet športové aktivity sa začne vyučovať v pondelok 28.09.2020 a bude v zimnom semestri akademického roku 2020/21 formou cvičenia vo fitness.
čítať viac
Podmienky vstupu do priestorov UCM pre zahraničných študentov
Podmienky vstupu do priestorov UCM pre zahraničných študentov
čítať viac
Čestné vyhlásenie študenta COVID-19
V súlade s Opatrením rektora Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave č. 18/2020 - Organizácia a podmienky pedagogického procesu na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave pre akademický rok 2020/2021 po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 žiadame študentov o vyplnenie čest...
čítať viac
Otváracie hodiny univerzitnej knižnice od 21. septembra 2020
Otváracie hodiny Centra informačných zdrojov - UK UCM v Trnave od 21. septembra 2020
čítať viac
Prolongácia a vydávanie nových študentských preukazov ISIC
Prolongácia a vydávanie nových študentských preukazov ISIC bude prebiehať v dňoch od 02.09.2020 do 30.09.2020 v pracovných dňoch od 08:00h do 14:00h v miestnosti S0.6 na prízemí vľavo budovy UCM na Nám. J. Herdu. Vstup do miestnosti bude možný iba jednotlivo a len s použitím rúška.

Akt...
čítať viac
Psychologička I. Šefarová (FF UCM) v Trnavskom rádiu
Dňa 17. septembra 2020 bola hosťom Rannej šou Trnavského rádia PhDr. Iveta Šefarová, PhD., ktorá pôsobí na Katedre psychológie Filozofickej fakulty UCM. Okrem výučby na UCM pracuje ako klinická psychologička a je tiež krajskou odborníčkou Ministerstva zdravotníctva SR pre psycho...
čítať viac
Ocenenie zamestnancov UCM
Dňa 16.09.2020 sa pri príležitosti otvorenia nového akademického roku 2020/21 uskutočnilo tradičné oceňovanie zamestnancov univerzity za dosiahnuté výsledky v uplynulom období.
čítať viac
Moderný internát pre študentov UCM
Druhá etapa modernizácie Študentského domova UCM na Námestí J. Herdu sa v týchto dňoch ukončila.
čítať viac