Aktuality

Pozvánka na prednášku "Tajomné mikróby" Fakulta prírodných vied UCM Vás pozýva na prednášku "Tajomné...
Pozvánka na prednášku "Tajomné mikróby"
Fakulta prírodných vied UCM Vás pozýva na prednášku "Tajomné mikróby", ktorá štartuje cyklus tematických večerov "Veda v cenTTre", kde vedci z nášho regiónu priblížia študentom, odbornej i laickej verejnosti pútavou formou súčasný výskum...
čítať viac
Úspešná reprezentácia univerzity v športovej streľbe Študent Fakulty prírodných vied UCM Matúš Dudo,...
Úspešná reprezentácia univerzity v športovej streľbe
Študent Fakulty prírodných vied UCM Matúš Dudo, poslucháč 2. ročníka bakalárskeho štúdia Biotechnológie na 5. Akademických majstrovstvách sveta 2014 v Al Aine (Spojené arabské emiráty) úspešne reprezentoval univerzitu v šp...
čítať viac
Možnosť štúdia vo Veľkej Británii English Oak Recruitment pomáha študentom z krajín strednej Európy pri...
Možnosť štúdia vo Veľkej Británii
English Oak Recruitment pomáha študentom z krajín strednej Európy pri zabezpečovaní štúdia vo Veľkej Británii. Ponúka možnosť bakalárskeho štúdia, postgraduálneho štúdia, jazykovej prípravy a pomáha pri administratívnych procesoch, potrebn...
čítať viac
Prijatie splnomocneného veľvyslanca Indonézskej republiky Dňa 20.10.2014 rektor UCM Dr. h. c. doc. Jozef...
Prijatie splnomocneného veľvyslanca Indonézskej republiky
Dňa 20.10.2014 rektor UCM Dr. h. c. doc. Jozef Matúš, CSc., mim. prof., privítal v kancelárii rektora mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Indonézskej republiky, H.E. Djumantoro Purwokoputro Purbo, MA., pri tej p...
čítať viac
Študentská osobnosť Slovenska 2013/2014
Junior Chamber International - Slovakia (JCIS) je partnerskou organizáciou Junior Chamber International - jednej z najväčších organizácií na svete združujúcich mladých lídrov v jednotlivých krajinách. Jedným z kľúčových projektov JCIS je Študentská osobnosť Slovenska. Nad po...
čítať viac
Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2014 - FF UCM Dni otvorených dverí na Filozofickej Fakulte UCM V rámci...
Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2014 - FF UCM
Dni otvorených dverí na Filozofickej Fakulte UCM
V rámci celonárodného podujatia Týždeň vedy a techniky na Slovensku otvára Filozofická fakulta Univerzity sv. Cyrila a Metoda brány akademickej pôdy pre širokú odbornú aj laickú verejn...
čítať viac
Akadémia & Vapac 2014 V dňoch 7. – 9. októbra 2014 sa zástupcovia rektorátu, fakúlt a inštitútu zúčastnili...
Akadémia & Vapac 2014
V dňoch 7. – 9. októbra 2014 sa zástupcovia rektorátu, fakúlt a inštitútu zúčastnili 18. ročníka najväčšieho vzdelávacieho veľtrhu Akadémia & Vapac. Slávnostné otvorenie prebiehalo za účasti ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Petra Pelegríniho, ve...
čítať viac
Konferencia FILOZOFIA - ČLOVEK - SPOLOČNOSŤ Dňa 11. septembra 2014 sa na pôde Filozofickej fakulty UCM v...
Konferencia FILOZOFIA - ČLOVEK - SPOLOČNOSŤ
Dňa 11. septembra 2014 sa na pôde Filozofickej fakulty UCM v Trnave uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov FILOZOFIA – ČLOVEK – SPOLOČNOSŤ, ktorú zorganizovali doktorandi z katedr...
čítať viac
Obchodná verejná súťaž - informácia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž...
Obchodná verejná súťaž - informácia
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž podľa ustanovení § 281 až § 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a vyzýva na podanie návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvy o predaji neh...
čítať viac
Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave privítala dekana Andrássy Universität Budapest Vo štvrtok 13.3. 2014...
Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave privítala dekana Andrássy Universität Budapest
Vo štvrtok 13.3. 2014 Fakultu sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave (FSV UCM) navštívil a študentom poskytol prednášku dekan z Andrássy Universität Budapest prof. Dr. Michael And...
čítať viac
II. ples Filozofickej fakulty UCM Filozofická fakulta UCM Vás pozýva na II. PLES FILOZOFICKEJ FAKULTY UCM v...
II. ples Filozofickej fakulty UCM
Filozofická fakulta UCM Vás pozýva na II. PLES FILOZOFICKEJ FAKULTY UCM v Trnave, ktorý sa bude konať dňa 14.2.2014 o 19.00 hod. v Hoteli Barbakan, Štefánikova 11, Trnava
čítať viac
Informácia o zasadnutí Vedeckej rady UCM V utorok 15. októbra 2013 sa konalo zasadnutie Vedeckej rady UCM,...
Informácia o zasadnutí Vedeckej rady UCM
V utorok 15. októbra 2013 sa konalo zasadnutie Vedeckej rady UCM, ktoré otvoril a viedol rektor Dr. h. c. doc. Doc. Ing. Jozef Matúš, CSc. Hlavnými bodmi programu bolo schválenie návrhu udelenia čestného titulu Doctor honoris causa prof. Zygmu...
čítať viac