Aktuality

Vedecký tím z FPV UCM publikoval článok vo svetovo uznávanej databáze
Ide o veľký úspech, keďže článok vyšiel v časopise Inorganic Chemistry, ktorý je indexovaný v databáze Nature.
čítať viac
Osobnosti UCM: K 25. výročiu prajeme univerzite prajeme kvalitných študentov a motivovaných pedagógov
Za 25 rokov od založenia UCM sa v nej na rozličných pozíciách vystriedalo mnoho ľudí, vďaka ktorým môže fungovať. Pedagógovia, nepedagogickí pracovníci, študenti i absolventi z rôznych fakúlt a inštitútu uvádzajú svoje odkazy univerzite.
čítať viac
Nová docentka a docenti si prevzali dekréty od rektorky UCM
Profesorka Katarína Slobodová Nováková ich po úspešnom habilitačnom konaní vo vedeckých radách fakúlt odovzdala 8. novembra 2022.

Titul docentka a docent získali:
PhDr. Martina Bocánová, PhD. z Filozofickej fakulty UCM
docentka pre odbor habilitačného konania a inauguračného...
čítať viac
UCM sa zúčastní medzinárodného knižného veľtrhu BIBLIOTÉKA - PEDAGOGIKA 2022
Bude sa konať v dňoch od 10. do 13. novembra 2022 v bratislavskej Inchebe.
čítať viac
Študenti a študentky, aj tento rok môžete stráviť leto v USA
Až 246 slovenských študentov pocestuje v rámci programu Summer Work & Travel takmer zadarmo. Tým, ktorí získajú štipendium, preplatí Veľvyslanectvo USA na Slovensku okrem víz všetky poplatky.
čítať viac
Zasadnutie Akademického senátu UCM
Zasadnutie Akademického senátu Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave sa uskutoční vo štvrtok 10. novembra 2022. Začne o 14:00 hod. v kine Oko na Námestí J. Herdu 2.
čítať viac
Docentka Ildikó Matušíková vystúpi s inauguračnou prednáškou pred Vedeckou radou UCM
Inauguračná prednáška v odbore habilitačného konania a inauguračného konania Molekulárna biológia sa uskutoční 15. novembra 2022.
čítať viac
Rektorka UCM bola na pracovnej ceste v irackom Kurdistane
Profesorka Katarína Slobodová Nováková a docent Marwan Al Absim z katedry etnológie a mimoeurópskych štúdii FF UCM absolvovali zahraničnú cestu v dňoch 31.októbra až 4. novembra 2022.  
čítať viac
Výzva na zapojenie zahraničných expertov do hodnotenia výskumných a inovačných projektov na Slovensku
Úrad vlády SR dáva do pozornosti možnosť podieľať sa na stransparentňovaní hodnotiaceho procesu výskumných a inovačných projektov na Slovensku. 
čítať viac
Inštitút manažmentu pozýva na konferenciu PEMF
Tohtoročná konferencia je venovaná prezentovaniu aktuálnych trendov v oblasti podnikového a nepodnikateľského manažmentu v domácom a medzinárodnom prostredí. 
čítať viac
Otvorili expozíciu profesora Petra Chrastinu v rumunskom Múzeu skla
7. augusta 2022 sa v areáli Huta Slavia v Novej Hute (rum. Şinteu) v Rumunsku uskutočnila prednáška prof. Petra Chrastinu z Katedry historických vied a stredoeurópskych štúdií FF UCM. 
čítať viac
Filozofická fakulta UCM pozýva na 14. ročník konferencie EDUCOM
Tohtoročná konferencia má tému Aktuálne trendy inkluzívneho vzdelávania a psychosociálnej podpory v edukácii a uskutoční sa 8.12.2022 v priestoroch Filozofickej fakulty UCM na Námestí J. Herdu 2 v Trnave.
čítať viac