Aktuality

Pracovné stretnutie rektora UCM k napĺňaniu Memoranda o porozumení s TTSK
9. októbra 2019 sa pán rektor UCM prof. Ing. R. Boča, DrSc., prorektor pre rozvoj doc. Ing. J. Bednárik, PhD, riaditeľ IFBLR MUDr. J. Štofko, PhD. MPH a vedúca oddelenia práce s verejnosťou Ing. J. Štefánková, Ph.D. stretli s riaditeľmi odborov Trnavského samosprávneho kraja -  s  ...
čítať viac
Oznam o inauguračnej prednáške - doc. PhDr. Peter Horváth, PhD.
Dekan Fakulty sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave v zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor a v zmysle Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení n...
čítať viac
Stáž v Bruseli v roku 2020
Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli (SLORD) otvára možnosť absolvovania stáže v Bruseli v roku 2020!
čítať viac
Udelenie cien LF zamestnancom UCM
Literárny fond, Sekcia pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy Literárneho fondu, udelil ocenenia za diela, ktoré vyšli v predošlom roku 2018. Medzi ocenenými sú i rektor UCM v Trnave  prof. Ing. Roman Boča, DrSc,, ktorý v kategórii Prémie za trojročný vedecký ohl...
čítať viac
Spomienkové podujatie spojené s premietaním filmu Sobibor
Na akademickej pôde Fakulty sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave sa budúci týždeň uskutoční spomienkové podujatie spojené s premietaním filmu, venovanému menej známemu koncentračnému táboru Sobibor a diskusiou s ohľadom a prepojením na súčasnú tému. 
čítať viac
Zápas HIT UCM TT, 11.10.2019
V piatkovom zápase o druhé víťazstvo.
čítať viac
Piešťanské fyzioterapeutické a balneologické dni
V dňoch 10.10. a 11.10.2019 sa v Kongresovom centre Slovenských liečebný kúpeľov Piešťany, a.s. Kúpeľný ostrov, Piešťany uskutoční medzinárodná konferencia Piešťanské fyzioterapeutické a balneologické dni.
čítať viac
Podpis Memoranda o spolupráci s TTSK
Univerzity zohrávajú dôležitú rolu v kvalite života v regióne. Stoja za budúcimi profesionálmi pracujúcimi v mnohých inštitúciách, podnikoch a organizáciách v regióne, tvoria kultúrne bohatstvo, vymýšľajú a hľadajú inovácie pre kvalitnejší život nás všetkých.
čítať viac
Pozvánka na seminár
Slovenská národná knižnica v Martine, GALE, SUWECO, CVTI SR a Univerzitná knižnica UCM v Trnave Vás srdečne pozývajú na praktický seminár o databázach od spoločnosti Gale, ktorý sa bude konať dňa 21. októbra /pondelok/ o 13.00 hod. v študovni univerzitnej knižnice. Záujemcovia sa mô...
čítať viac
Oznam o inauguračnej prednáške - doc. PhDr. Matúš Porubjak, PhD.
V zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor a v zmysle Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dekank...
čítať viac
Riaditeľka ÚOS UCM v Trnavskom rádiu
Dňa 3. októbra 2019 bola v Rannej šou Trnavského rádia riaditeľka Ústavu občianskej spoločnosti Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave doc. Ing. Renata Nováková, PhD
čítať viac
Oznam o habilitačnej prednáške - Mgr. Daniel Mihálik, PhD.
V zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z. z. 2004 o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor a v zmysle Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dek...
čítať viac