Aktuality

Filmový festival EKOTOPFILM
Príďte si pozrieť filmy, ktoré Vám zmenia pohľad na svet.
čítať viac
Charitatívna zbierka UCM Chce Pomôcť úspešná
Dňa 13. novembra 2019 (streda) sa pod garanciou rektora UCM v Trnave prof. Ing. Romana Boču, DrSc. konala CHARITATÍVNA ZBIERKA UCM Chce Pomôcť.
čítať viac
Oslávme 30. výročie Nežnej revolúcie
Pripomeňme si spolu, že sloboda nie je samozrejmosť. Oslávme 30. výročie Nežnej revolúcie.
čítať viac
UCM na JobSpoTT 2019
JobSpoTT je každoročne najväčším veľtrhom práce v regióne Trnava, ktorý ponúka verejnosti a predovšetkým mladým ľuďom, informácie o zamestnávateľoch, ich kultúre, či nových technológiách, ktoré využívajú.
čítať viac
Charitatívna zbierka UCM CHCE POMÔCŤ - 13.11.2019
UCM v Trnave organizuje dňa 13. novembra 2019 (streda) od 9.00 – 13.00 hod. pod garanciou rektora UCM v Trnave prof. Ing. Romana Boču, DrSc. CHARITATÍVNU ZBIERKU.
čítať viac
Prorektor Sýkora na prestížnej medzinárodnej konferencii
V dňoch 4.11. - 6.11.2019 sa v Bratislave uskutočnil v rámci siete GlobalTA štvrtý ročník medzinárodnej konferencie 4th European Technology Assessment Conference s nosnou témou: "Value-driven Technologies: Methods, Limits, and Prospects for Governing Innovations".
čítať viac
Týždeň vedy a techniky na UCM
Týždeň vedy a techniky na Slovensku každoročne organizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR a Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti.

PODUJATIA UCM V RÁMCI TÝŽ...
čítať viac
UCM na Bibliotéke 2019
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave sa v dňoch 7. - 10. novembra 2019 zúčastní medzinárodného knižného veľtrhu BIBLIOTÉKA - PEDAGOGIKA 2019, kde bude prezentovať svoju edičnú činnosť.
čítať viac
Výsledky volieb do ŠR VŠ SR
Dňa 29. 10. 2019 sa uskutočnili doplňujúce voľby do Študentskej rady vysokých škôl na funkčné obdobie 2018 - 2021.
čítať viac
Ďalší ročník konferencie FMK - Marketing Identity 2019
Fakulta masmediálnej komunikácie UCM pozýva na 16. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie  Marketing Identity, ktorá sa bude konať 5.11. - 6.11. 2019 na Smolenickom zámku.
čítať viac
Stretnutie s dôchodcami a jubilantmi na UCM
Dňa 29.10.2019 sa uskutočnilo na pôde UCM milé podujatie - Stretnutie s dôchodcami a jubilantmi Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Stretnutia sa okrem pozvaných jubilantov a dôchodcov zúčastnili i zástupcovia manažmentu univerzity, fakúlt a útvarov univerzity.
čítať viac
Informačný deň programu Horizont 2020
Dňa 13. novembra 2019  (od 8:30)  vás Kancelária Národných kontaktných bodov pozýva na podujatie venované posledným výzvam Programu HORIZONT 2020 v oblastiach:
​· Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo,  výskum v oblasti  vôd a biohospodá...
čítať viac