Aktuality

Online zdroje - informácia
Milé študentky, študenti, kolegovia,
čítať viac
Vydavateľstvo De Gruyter ponúka bezplatný prístup k 75 000 titulom elektronických kníh
S potešením vám oznamujeme, že vydavateľstvo De Gruyter ponúka bezplatný prístup k 75 000 titulom elektronických kníh do 30. 6. 2020.
čítať viac
Opatrenia agentúry APVV k projektom
V súvislosti s pracovnými obmedzeniami vyvolanými pandémiou koronavírusu a následnými opatreniami prijatými zodpovednými orgánmi, Agentúra na podporu výskumu a vývoja prijíma nasledovné opatrenia k riešeniu projektov.
čítať viac
Uni Blog Spot UCM
Oddelenie vonkajších vzťahov UCM v Trnave v týchto neľahkých časoch spúšťa nový projekt našej univerzity s názvom Uni Blog Spot UCM. Radi Vám budeme prinášať aktuálne univerzitné témy z iného uhľa pohľadu a prihovárať sa k Vám budeme pravidelne, v slovenskom a anglickom jazyku.
čítať viac
Psychologická pomoc TTSK v spolupráci s FSV
Spolupráca s Trnavským samosprávnym krajom zastrešená Memorandom o spolupráci sa prakticky prejavuje vo viacerých oblastiach – konkrétne v tomto období aj spoluprácou župy a Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulty sociálnych vied.
čítať viac
Katedra sociálnych služieb a poradenstva FSV UCM v Trnave pomáha …
Situácia na Slovensku spôsobená vírusom COVID 19 vyvoláva nebývalú potrebu pomoci a to nielen v zdravotníckych zariadeniach.
čítať viac
Dôležitý oznam pre ubytovaných študentov
Študenti ubytovaní v študentskom domove UCM sa môžu odubytovať organizovaným spôsobom a to nahlásením vedúcej študentského domova UCM Mgr. Krahulcovej na e-mailovej adrese: sona.krahulcovajohn(zav.)doeucm.sk.
čítať viac
Zasadnutie Grémia rektora UCM
Dňa 31.3.2020 zasadlo v nových priestoroch Akademického klubu UCM (prízemie budovy na Nám. Jozefa Herdu) poradný orgán rektora univerzity - Grémium UCM.
čítať viac
ZABIVIR - dezinfekcia z UCM
Vedecká úderka (skoro) mladých vedeckých pracovníkov na Fakulte prírodných vied UCM v Trnave - Katedra chémie [Dr. Rajnák, Ing. Rimarčík, doc. Gašparová, Dr. Nemeček, Ing. Kramplová], sa rozhodli podať pomocnú ruku UCM v čase, keď je akútny nedostatok dezinfekčných prostriedkov n...
čítať viac
Príhovor rektora univerzity ku Dňu učiteľov
Vážené kolegyne, vážení kolegovia,
čítať viac
Opatrenie č. 8/2020 - Úprava harmonogramu LS v akad. roku 2019/2020

Opatrenie rektora
Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave
č. 8/2020

čítať viac