Aktuality

Konferencia FMK Megatrendy a médiá 2021
Tradičná konferencia Fakulty masmediálnej komunikácie CM Megatrendy a médiá 2021 sa uskutoční on line dňa 21.4.2021 od 13.30 hod.
čítať viac
UCM na online veľtrhu vzdelávania v zahraničí
Dňa 18.04.2021 (v nedeľu) sa naša univerzita v gescii Oddelenia vonkajších vzťahov zúčastnila na online veľtrhu vzdelávania v Gruzínsku Edu Guide - International Education Online Fair.
čítať viac
Podporte nás: Venujte 2 % z dane na podporu aktivít TAS UCM v Trnave
Trnavská akademická spoločnosť UCM v Trnave je občianske združenie, ktorého cieľom je podpora rozvoja Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, podpora vzdelávania, skvalitňovanie knižničného fondu, skvalitňovanie materiálno-technického vybavenia UCM v Trnave či finančná pod...
čítať viac
Ustanovujúca schôdza Akademického senátu Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Dňa 20. apríla 2021 (utorok) o 14.00 hod., sa uskutoční zasadnutie AS UCM v Trnave.

čítať viac
Oznámenie o inauguračnom konaní a zasadnutí Vedeckej rady UCM
Dňa 20. apríla 2021 o 9:00 hod. sa na on-line rokovaní Vedeckej rady Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, uskutoční inauguračná prednáška doc. Ing. Štefana Janečka, DrSc. v odbore habilitačného konania a inauguračného konania molekulárna biológia.
čítať viac
FMK UCM rieši projekt v rámci H2020
Vedeckí pracovníci z Fakulty masmediálnej komunikácie UCM v Trnave (prof. PhDr. Slavomír Gálik, PhD., doc. Mgr. Norbert Vrabec, PhD., doc. PhDr. Zora Hudíková, PhD., doc. PhDr. Ľudmila Čábyová, PhD., prof. PhDr. Hana Pravdová, PhD., doc. PhDr. Jana Radošinská, PhD., doc. PhDr. Ján...
čítať viac
Súťaž pre vedkyne L´Oreál - UNESCO
Milí priatelia vedy,
poznáte vedkyňu do 45 rokov, ktorá sa venuje vlastnému výskumnému projektu na Slovensku? Neváhajte a dajte jej vedieť, že PRIHLASOVANIE DO PIATEHO ROČNÍKA SÚŤAŽE L’OREAL-UNESCO PRE ŽENY VO VEDE, SLOVENSKO - TALENTOVÝ PROGRAM je otvorené!
čítať viac
Rektor prof. Ing. Boča, DrSc v relácii Mám Trnavu rád
Rektor UCM v Trnave prof. Ing. Roman Boča, DrSc. poskytol rozhovor v relácii Mám Trnavu rád pre Mestskú Televíziu Trnava.
čítať viac
Odovzdanie menovacieho dekrétu - doc. RNDr. Havrlentová, PhD., FPV UCM
Dňa 30.3.2021 po úspešnom ukončení habilitačného konania, odovzdal rektor univerzity, prof. Ing. Roman Boča, DrSc., dekrét o udelení titul docentka v odbore molekulárna biológia RNDr. Michaele Havrlentovej, PhD.

Doc. RNDr. Havrlentovej, PhD. srdečne blahoželáme a prajeme pevn...
čítať viac
Výsledok volieb za rektorát a celouniverzitné ústavy UCM do Akademického senátu UCM
Výsledok voľby zo dňa 29. a 30. marca 2021 za rektorát a celouniverzitné ústavy UCM do Akademického senátu UCM je nasledovný:

čítať viac
Prianie prof. Ing. Romana Boču, DrSc. ku DŇU UČITEĽOV
Vážené kolegyne, vážení kolegovia,
dovoľte mi, aby som Vás pri príležitosti nadchádzajúceho sviatočného dňa – Dňa učiteľov, ktorý je venovaný a patrí všetkým učiteľkám a učiteľom, srdečne pozdravil.
čítať viac