Aktuality

Zasadnutie Vedeckej rady UCM
Dňa 26. apríla 2022 sa uskutočnilo rokovanie Vedeckej rady Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, kde okrem iných bodov rokovania, boli odovzdané dekréty novým členom Vedeckej rady UCM v Trnave, dekanke Filozofickej fakulty UCM v Trnave, doc. Mgr. Mariane Sirotovej, PhD. a de...
čítať viac
Novinky v knižnici s podporou FPU
Centrum informačných zdrojov - Univerzitná knižnica UCM sa zapojila do grantovej schémy Fondu na podporu umenia (FPU) a v rámci získaného grantu zakúpila 368 nových knižných publikácii obsahovo zameraných na odbory UCM. Vydanie 87 z týchto zaujímavých publikácií bolo priamo pod...
čítať viac
Časopis ATTELIÉR – najnovšie vydanie
Prvé číslo Atteliéru (ešte s jedným t) vzniklo v skromných podmienkach v suteréne na Skladovej a vyšlo v novembri 2003. Tlačil sa na školskom risografe. Prvé dva ročníky vychádzali na preložených nezopnutých A3-kách, niektorí redaktori dodnes spomínajú na pravidelné skladanie čer...
čítať viac
UCM PIKNIK DAY
Študentská rada UCM  organizuje pre študentov univerzity podujatie UCM Piknik Day. Vzhľadom na nepriaznivú predpoveď počasia sa podujatie uskutoční v náhradnom termíne: 4. mája 2022 (streda) od 13.00 – 21.00 hod. v areáli UCM v Jame.
čítať viac
Rektorské voľno
Vzhľadom na nepriaznivú predpoveď počasia sa rektorské voľno presúva na budúcu stredu 4. 5. 2022 od 12.00 h.
čítať viac
PREDNÁŠKA PRE ŠTUDENTOV UCM - pozvánka
Katedra slovenského jazyka a literatúry UCM v Trnave a CIZ Univerzitná knižnica UCM v Trnave pozývajú na prednášku PhDr. Mariána Kamenčíka, PhD. s názvom "Od tej doby, čom Ti posledný raz písal..." Nahliadnutie do korešpondencie nadrealistov. Prednáška sa uskutoční v priestor...
čítať viac
JARNÉ HOVORY Z BUČIANSKEJ
Katedra politických vied Fakulty sociálnych vied UCM organizuje v dňoch 25.-28.4.2022 podujatie JARNÉ HOVORY Z BUČIANSKEJ.
čítať viac
Voľby zástupcov UCM do ŠRVŠ na obdobie 2021 – 2024
Vážení študenti Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave,  
dovoľujeme si Vám oznámiť, že voľby zástupcov Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave (UCM) do Študentskej rady vysokých škôl (ŠRVŠ) na funkčné obdobie 2021 – 2024 sa uskutočnia dňa 28. apríla prezenčnou formou.
čítať viac
Podporte nás: Venujte 2 % z dane na podporu aktivít TAS UCM v Trnave
Trnavská akademická spoločnosť UCM v Trnave je občianske združenie, ktorého cieľom je podpora rozvoja Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, podpora vzdelávania, skvalitňovanie knižničného fondu, skvalitňovanie materiálno-technického vybavenia UCM v Trnave či finančná pod...
čítať viac
Psychologická podpora študentiek a študentov
V posledných troch rokoch sa potreba psychologickej poradne a podpory javí ešte potrebnejšia, ako inokedy. Obdobie jednotlivých vĺn pandémie COVID 19 a tým spôsobená izolácia študentov i zamestnancov, zmenený každodenný rytmus, psychický tlak a vnímanie nepoznaného nebezp...
čítať viac
Voľby zástupcov UCM do ŠRVŠ
Vážení študenti Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave,
dovoľujeme si Vám oznámiť, že v súvislosti s vyhlásením nových volieb zástupcov Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave (UCM) do Študentskej rady vysokých škôl (ŠRVŠ) na funkčné obdobie 2021 – 2024 sa tieto voľby uskutočnia d...
čítať viac
FPV UCM – odborný seminár Vysoké školstvo a prax
Fakulta prírodných vied UCM organizuje 20. apríla 2022 na pôde Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave odborný seminár s názvom Vysoké školstvo a prax - vzdelávanie a výskum/zamestnanie a prax.
čítať viac