Aktuality

Zasadnutie AS UCM
Zasadnutie Akademického senátu UCM v Trnave sa uskutoční dňa 22. 2. 2022 o 13.00 hod. v Aule Jozefa Matúša na Bučianskej ceste v Trnave.
čítať viac
UCM podporuje stanovisko Rady vysokých škôl SR
Rektor Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, po prerokovaní v predsedníctve Akademického senátu UCM a v Kolégiu rektora UCM, udeľuje na deň 21. februára 2022 (pondelok) rektorské voľno, s výnimkou praktickej výučby, podľa pokynov dekanov fakúlt ako vyjadrenie podpory st...
čítať viac
KANDIDÁTI NA FUNKCIU REKTORA UCM V TRNAVE 2022 – 2026
Na základe príslušných ustanovení Štatútu UCM v Trnave, Volebného poriadku pre voľbu kandidáta na rektora UCM a harmonogramu volieb boli do 4. 2. 2022 do 12.00 hod. doručené písomné návrhy kandidátov na rektora pre voľbu kandidáta na rektora dňa 22. 2. 2022.
čítať viac
Pozvánka na zasadnutie akademickej obce UCM - LIVESTREAM
Predseda Akademického senátu Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, doc. PhDr. Ján Višňovský, PhD., mim. prof., pozýva akademickú obec a zamestnancov UCM na PREDSTAVOVANIE KANDIDÁTOV NA FUNKCIU REKTORA, ktoré sa uskutoční 15. 2. 2022 o 13.00 hod. v Aule Jozefa Matúša na Bučia...
čítať viac
Prof. S. Miertuš hosťom relácie Nočná pyramída
Talkshow Rádia Slovensko Nočná pyramída ponúka exkluzívne rozhovory so zaujímavými hosťami.
Vo štvrtok 03. 02. 2022 bol hosťom náš kolega Dr. h.c. prof. Ing. Stanislav Miertuš, DrSc. - špičkový chemik a biotechnológ z Fakulty prírodných vied UCM.
čítať viac
Zmeny v evidencii publikačnej činnosti a ohlasov
Od 1.februára 2022 nadobúda účinnosť Vyhláška č. 397/2020 Z. z., podľa ktorej sa bude riadiť evidencia publikačnej a umeleckej činnosti vo vykazovacom období CREPČ/CREUČ 2022.
čítať viac
Ocenenie Európska značka pre jazyky 2021 pre FF UCM
Katedra germanistiky Filozofickej fakulty UCM sa môže pochváliť získaním prestížneho ocenenia Európska značka pre jazyky 2021, ktoré získala za úspešnú realizáciu a koordináciu projektu Erasmus+ (2018-1-SK01-KA201-046316) Problemorientierter Soft-CLIL-Ansatz für nich...
čítať viac
Návšteva diplomatov Indonézskeho veľvyslanectva na UCM
Dňa 27.01.2022 členovia Veľvyslanectva Indonézskej republiky uskutočnili zdvorilostnú návštevu našej univerzity.
čítať viac
Neuromarketingové laboratórium na FMK
Na FMK vzniklo neuromarketingové laboratórium. Prínosné bude aj pre študentov.
čítať viac
Oznam pre študentov
Upozorňujeme študentov, že z bezpečnostných dôvodov bude od 7. februára 2022 pri prihlásení do Office365 (čiže Outlook – pošta, Teams a ostatné) z cudziny (okrem Českej republiky) vyžadované overenie kódom z SMS.
čítať viac
Slovenskí vedci s najvyšším Hirschovým indexom
Hirschov index (iné názvy: H-index, h-index) je jedným z medzinárodných ukazovateľov výkonu vedca.
H-index udáva, koľko najcitovanejších článkov autora má rovnaký alebo väčší počet citácií, ako je poradie článku vytvorené na základe počtu citácií. Oproti obyčajnému citačné...
čítať viac
Zasadnutie Rady vysokých škôl SR na UCM
V dňoch 13. a 14. januára 2022 sa na pôde Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave uskutočnilo zasadnutie predsedníctva a pléna Rady vysokých škôl Slovenskej republiky.
čítať viac