Aktuality

Online konferencia FMK - Megatrendy a médiá 22.4.2020
Fakulta masmediálnej komunikácie UCM dňa 22.4.2020 organizuje naša fakulta onlinovú vedeckú konferenciu MEGATRENDY A MÉDIÁ.
čítať viac
Predkladanie žiadostí o štipendium NŠP SR, termín do 18.5.2020
Vytvorenie Národného štipendijného programu na podporu mobilít študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov, výskumných a umeleckých pracovníkov schválila vláda Slovenskej republiky v roku 2005. Národný štipendijný program SR (NŠP) je financovaný Ministerstvom škols...
čítať viac
Štipendijný program Nádvorie Kampus
Nádvorie Kampus je ročný rezidenčný štipendijný program, ktorý ťa posunie vpred prostredníctvom osobného mentora, školení, workshopov, podnetných stretnutí a aktívnej komunity. Pomôže ti rozvíjať seba i svoje projekty. Okrem toho budeš bývať so šiestimi inšpiratívnymi účastn...
čítať viac
On-line zasadnutie AS UCM 21.4.2020 - pozvánka
Dňa 21.4.2020 o 10:00 hod. sa bude konať online zasadnutie AS UCM s nasledovným programom:
čítať viac
Pomoc Katedry sociálnych služieb a poradenstva FSV nekončí
Dňa 7. apríla 2020 pedagógovia doc. PhDr. Mgr. Oľga Bočáková, PhD., prof. PhDr. Jana Levická, PhD., PhDr. Lenka Machyniaková, PhD. a doktorandi PhDr. Mgr. Andrej Hrnčárik a PhDr. Mgr. Andrej Martoš, MBA pokračovali v dobrovoľníckej pomoci pre tých, ktorí to najviac potrebujú.
čítať viac
Psychologická podpora a poradenstvo - pre študentov a zamestnancov
V súčasnej situácii plnej emócií, zmien zabehaných procesov, zmeny denného režimu, času, keď prekonávame úzkosti a musíme riešiť situácie a robiť rozhodnutia, keď nám často všetky riešenia pripadajú rovnako správne i nesprávne, môžu i u silných jedincov prísť úzkosti a smutné príp...
čítať viac
Nábor do Študentskej rady UCM
Chceš od školy niečo viac ako len diplom?
čítať viac
Online zdroje - informácia
Milé študentky, študenti, kolegovia,
čítať viac
Vydavateľstvo De Gruyter ponúka bezplatný prístup k 75 000 titulom elektronických kníh
S potešením vám oznamujeme, že vydavateľstvo De Gruyter ponúka bezplatný prístup k 75 000 titulom elektronických kníh do 30. 6. 2020.
čítať viac
Opatrenia agentúry APVV k projektom
V súvislosti s pracovnými obmedzeniami vyvolanými pandémiou koronavírusu a následnými opatreniami prijatými zodpovednými orgánmi, Agentúra na podporu výskumu a vývoja prijíma nasledovné opatrenia k riešeniu projektov.
čítať viac
Uni Blog Spot UCM
Oddelenie vonkajších vzťahov UCM v Trnave v týchto neľahkých časoch spúšťa nový projekt našej univerzity s názvom Uni Blog Spot UCM. Radi Vám budeme prinášať aktuálne univerzitné témy z iného uhľa pohľadu a prihovárať sa k Vám budeme pravidelne, v slovenskom a anglickom jazyku.
čítať viac
Psychologická pomoc TTSK v spolupráci s FSV
Spolupráca s Trnavským samosprávnym krajom zastrešená Memorandom o spolupráci sa prakticky prejavuje vo viacerých oblastiach – konkrétne v tomto období aj spoluprácou župy a Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulty sociálnych vied.
čítať viac