Aktuality

Návšteva veľvyslankyne Vietnamskej socialistickej republiky Dňa 30.3.2016 privítal na pôde univerzity rektor...
Návšteva veľvyslankyne Vietnamskej socialistickej republiky
Dňa 30.3.2016 privítal na pôde univerzity rektor UCM v Trnave Dr.h.c. doc. Ing. Jozef Matúš, CSc. mimoriadnu a splnomocnenú veľvyslankyňu Vietnamskej socialistickej republiky na Slovensku J.E. Mme. Ho Dac Minh Nguye...
čítať viac
Slávnostné odovzdanie Auly UCM do užívania Dňa 25.2.2016 sa uskutočnilo slávnostné odovzdanie do užívania...
Slávnostné odovzdanie Auly UCM do užívania
Dňa 25.2.2016 sa uskutočnilo slávnostné odovzdanie do užívania Prístavby vzdelávacích priestorov - Auly Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, za účasti štátneho tajomníka MŠVVaŠ SR Vladimíra Kováčika, poslanca NR SR Petra Náhlika, re...
čítať viac
Slávnostné odovzdanie knižného daru Katedra rusistiky FF UCM v Trnave dňa 23.2.2016 uskutočnila slávnostné...
Slávnostné odovzdanie knižného daru
Katedra rusistiky FF UCM v Trnave dňa 23.2.2016 uskutočnila  slávnostné odovzdanie 300 kníh, ktoré v rámci programu Knižnej pomoci Dom ruského zahraničia Alexandra Solženicyna v Moskve daroval Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Čítať vi...
čítať viac
Prehliadka priestorov Vojenského archívu - Centrálnej registratúry MO SR Vedenie UCM v Trnave sa dňa 1.2.2016...
Prehliadka priestorov Vojenského archívu - Centrálnej registratúry MO SR
Vedenie UCM v Trnave sa dňa 1.2.2016 zúčastnilo prehliadky priestorov Vojenského archívu - Centrálnej registratúry MO SR za účelom zhodnotenia vhodnosti priestorov pre univerzitné účely v zmysle naplneni...
čítať viac
Návšteva mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Ruskej federácie v SR Dňa 18.12.2015 sa na pozvanie...
Návšteva mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Ruskej federácie v SR
Dňa 18.12.2015 sa na pozvanie predsedu Trnavského samosprávneho kraja Ing. Tibora Mikuša, PhD. na pôde TTSK uskutočnilo stretnutie rektora UCM v Trnave doc. Ing. Jozefa Matúša, CSc. s mimoriadnym a splnomoc...
čítať viac
Verejná obchodná súťaž Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž podľa...
Verejná obchodná súťaž
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž podľa ustanovení § 281 až § 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a vyzýva na podanie návrhov na
uzatvorenie kúpnej zmluvy o predaji nehnuteľnosti ...
čítať viac
Konferencia „200. výročie narodenia Ľudovíta Štúra - odkaz európskeho velikána pre dnešok“ Univerzita sv...
Konferencia „200. výročie narodenia Ľudovíta Štúra - odkaz európskeho velikána pre dnešok“
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom, Maticou slovenskou, Evanjelickou cirkvou augsburského vyznania na Slovensku, Trnavskou arcidiecéz...
čítať viac
Ubytovanie študentov UCM - informácia Pridelenie ubytovania študentom 1. ročníka FSV UCM v akademickom roku...
Ubytovanie študentov UCM - informácia
Pridelenie ubytovania študentom 1. ročníka FSV UCM v akademickom roku 2015/2016 a po preskúmaní rozhodnutia o nepridelení ubytovania študentom FSV UCM v Trnave v akademickom roku 2015/2016. 
čítať viac
Detská univerzita sv. Cyrila a Metoda 2015 Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave pripravila v dňoch...
Detská univerzita sv. Cyrila a Metoda 2015
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave pripravila v dňoch 6.-10.7.2015 už tretí ročník projektu Detskej univerzity sv. Cyrila a Metoda (DUCM). Aktuálny ročník ponúkol zábavnou formou vedomosti, skúsenosti, poznatky a zážitky 51 deťom, z k...
čítať viac
Dni zdravia 2015 Celý druhý júnový týždeň sa v Trnave niesol v znamení podpory zdravia a zdravého životného...
Dni zdravia 2015
Celý druhý júnový týždeň sa v Trnave niesol v znamení podpory zdravia a zdravého životného štýlu. Mesto Trnava už po dvadsiatykrát zorganizovalo tradičné podujatie Dni zdravia, ktoré sa okrem centra Trnavy rozšírilo i na akademickú pôdu Univerzity sv. Cyrila a Metod...
čítať viac
UCM sa zapojila do súťaže Efektívny používateľ modelu CAF
Milí študenti UCM, zapojte sa aj Vy ku zvýšeniu kvalitatívnej úrovne jednotlivých procesov na UCM a vyplňte krátky dotazník: http://goo.gl/forms/uUajyo2AxI. Vyplnenie anonymného dotazníka Vám nezaberie viac ako 10 minút. Celonárodnú súťaž vyhlásil Úrad pre normalizáciu, metr...
čítať viac
Spoločenské stretnutie pri príležitosti 10. výročia založenia IFBLR v Piešťanoch Dňa 6.5.2015 v Kursalone v...
Spoločenské stretnutie pri príležitosti 10. výročia založenia IFBLR v Piešťanoch
Dňa 6.5.2015 v Kursalone v Piešťanoch sa konalo pod záštitou rektora Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave Dr. h. c. doc. Ing. Jozefa Matúša, CSc., mim. prof. a riaditeľa Inštitútu fyzioterapie, baln...
čítať viac