Aktuality

Nová univerzitná web stránka
Vitajte na novej univerzitnej web stránke s responzívnym dizajnom. Prípadné pripomienky, námety a návrhy na zlepšenie či už štruktúry alebo obsahu web stránky zasielajte na adresu webmaster(zav.)ucm.sk. Zároveň touto cestou ďakujeme všetkým, ktorí sa na redizajne a tvorbe nov...
čítať viac
UCM na Matičných národných slávnostiach 2017
Vo štvrtok 7.septembra 2017 sa v Trnave slávnostne otvorila 2. časť Matičných národných slávností 2017 a Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave bola pri tom ako spoluorganizátor a odborný garant vedeckých konferencií - o to viac, že tieto slávnosti sa konali iba pár dní pred oslavami 2...
čítať viac
Bulletin SAIA 9/2017
Vyšlo nové číslo Bulletinu SAIA, informačného mesačníka o štúdiu v zahraničí, štipendiách a grantoch a medzinárodnej spolupráci v oblasti vzdelávania a vedy. Témou čísla je vysokoškolské štúdium v krajinách Beneluxu (Belgicko, Holandsko, Luxembursko).. Bulletin SAIA 9/2017 si...
čítať viac
Otvorenie akademického roka 2017/2018
Nový akademický rok 2017/2018 sa na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave oficiálne začal 25.septembra 2017, iba pár dní pred významnou udalosťou univerzity - oslavou 20. výročia založenia UCM.
Slávnostné zhromaždenie akademických funkcionárov, pedagógov, zamestnancov unive...
čítať viac
SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE AKADEMICKÉHO ROKA 2017/2018
Slávnostné otvorenie akademického roka 2017/2018 Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave sa uskutoční 25. septembra 2017 o 10.00 hod. v Dome kultúry v Trnave.
čítať viac
Bulletin SAIA 7-8/2017
Vyšlo nové číslo Bulletinu SAIA, informačného mesačníka o štúdiu v zahraničí, štipendiách a grantoch a medzinárodnej spolupráci v oblasti vzdelávania a vedy. Témou čísla sú Štipendia DAAD do Nemecka na akademický rok 2018/2019. Bulletin SAIA 7-8/2017 si môžete prečítať/stiahnuť...
čítať viac
Informácia o zmene v používaní WiFi pripojenia na UCM
Vážený študent/ka, oznamujeme Vám, že s účinnosťou od akademického roka 2017/2018, t.j. od 1. septembra 2017 platí nový systém používania WiFi:
 
čítať viac
Virtuálna prehliadka UCM
Virtuálnu prehliadku budov a priestorov UCM nájdete tu.
čítať viac
Ubytovanie v Študentskom domove UCM na Nám. J. Herdu 2
Innformáciu pre študentov, ktorým bolo na akademický rok 2017/18 pridelené ubytovanie v Študentskom domove UCM na Nám. J. Herdu 2 nájdete tu.
čítať viac
Športový deň UCM v Trnave 2017
Športový deň UCM v Trnave 2017 pri príležitosti 20. výročia založenia Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, pod záštitou rektora Dr.h.c. doc. Ing. Jozefa Matúša, CSc., mim.prof.
Organizátor: Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie UCM, Miesto: Ranč pod...
čítať viac
Ponuka kurzov taliančiny pre Erasmus študentov
Univerzita v Cagliari ponúka študentom nominovaným na Erasmus pobyt v akademickom roku 2017/2018 do Talianska jazykový kurz taliančiny.
čítať viac
Slávnostné vyhodnotenie kurzu čínskeho jazyka
Dňa 24. mája 2017 sa konalo slávnostné vyhodnotenie kurzu čínskeho jazyka na pôde Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Kurz organizovala univerzita v spolupráci Konfuciovým inštitútom v Bratislave. Dvojsemestrálny kurz absolvovalo 30 slovenských a niekoľko zahraničných štu...
čítať viac