Aktuality

Pracovno-študijná 10 mesačnú stáž v U.S.A.
Vážené študentky a študenti, dovoľujeme si vás upozorniť na príležitosť absolvovať prestížnu pracovno-študijnú 10 mesačnú stáž v U.S.A. v rámci štipendijného programu Huberta H. Humphreyho.
čítať viac
Global Volunteer - dobrovoľnícke stáže Ak ťa zaujíma zahraničie a cez leto chceš vycestovať na stáž, tak...
Global Volunteer - dobrovoľnícke stáže
Ak ťa zaujíma zahraničie a cez leto chceš vycestovať na stáž, tak zober batoh, spoznaj svet a zozbieraj vlastné skúsenosti. Viac info na: http://www.aiesec.sk/gv  a ponuka stáží na: opportunities.aiesec.org.
čítať viac
Bulletin SAIA 3/2017 Vyšlo nové číslo Bulletinu SAIA, informačného mesačníka o štúdiu v zahraničí,...
Bulletin SAIA 3/2017
Vyšlo nové číslo Bulletinu SAIA, informačného mesačníka o štúdiu v zahraničí, štipendiách a grantoch a medzinárodnej spolupráci v oblasti vzdelávania a vedy. Bulletin SAIA 3/2017 si môžete prečítať/stiahnuť na: http://www.saia.sk/sk/main/bulletin-saia...
čítať viac
Deň otvorených dverí UCM v Trnave Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave pripravila v piatok 10.3.2017...
Deň otvorených dverí UCM v Trnave
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave pripravila v piatok 10.3.2017 spoločný Deň otvorených dverí, na ktorom sa záujemcom o štúdium predstavili  spolu všetky fakulty aj inštitút.
čítať viac
Belgorodská štátna národná vedecká univerzita na návšteve UCM v Trnave Dňa 6.3.2017 privítal na pôde...
Belgorodská štátna národná vedecká univerzita  na návšteve UCM v Trnave
Dňa 6.3.2017 privítal na pôde univerzity rektor UCM v Trnave Dr.h.c. doc. Ing. Jozef Matúš, CSc. hostí z Inštitútu interkultúrnej komunikácie a medzinárodných vzťahov Belgorodskej štátnej národnej vedeckej...
čítať viac
Informácia Akademického senátu UCM Akademický senát UCM si na svojom zasadnutí dňa 21.2.2017 pre volebné...
Informácia Akademického senátu UCM
Akademický senát UCM  si na svojom zasadnutí dňa 21.2.2017 pre volebné obdobie rokov 2017/2020 zvolil za predsedu senátu p. Mgr. Juraja Mištinu, PhD., podpredsedov senátu v zamestnaneckej časti senátu doc. PhDr. Oľgu Bočákovú, PhD., PhDr. Jozef...
čítať viac
Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce V zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z.z. 2004 o postupe...
Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce
V zmysle  Vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z.z. 2004 o postupe získavania vedecko-pedagogických alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor a v zmysle Zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých...
čítať viac
Podpísanie spolupráce medzi ČVUT v Prahe a UCM v Trnave Dňa 15.2.2017 bola na pôde univerzity podpísaná...
Podpísanie spolupráce medzi ČVUT v Prahe a UCM v Trnave
Dňa 15.2.2017 bola na pôde univerzity podpísaná dohoda o vzájomnej spolupráci medzi UCM v Trnave a ČVUT v Prahe.  Podpisu dohody sa zúčastnili rektor UCM v Trnave Dr.h.c.  doc. Ing. Jozef Matúš, CSc., mim. prof., prorektorka pre za...
čítať viac
Bulletin SAIA 1/2017 Vyšlo nové číslo Bulletinu SAIA, informačného mesačníka o štúdiu v zahraničí,...
Bulletin SAIA 1/2017
Vyšlo nové číslo Bulletinu SAIA, informačného mesačníka o štúdiu v zahraničí, štipendiách a grantoch a medzinárodnej spolupráci v oblasti vzdelávania a vedy. Bulletin SAIA 1/2017 si môžete prečítať/stiahnuť na: http://www.saia.sk/sk/main/bulletin-saia...
čítať viac
Medzinárodná vedecká internetová konferencia Fakulta sociálnych vied vás pozýva na medzinárodnú vedeckú...
Medzinárodná vedecká internetová konferencia
Fakulta sociálnych vied vás pozýva na medzinárodnú vedeckú internetovú konferenciu na tému Výučba cudzích jazykov v odbornej komunikácii, ktorá sa bude konať v dňoch 1.-10.2.2017. Viac informácií nájdete tu.
čítať viac
Bulletin SAIA 12/2016 Vyšlo nové číslo Bulletinu SAIA, informačného mesačníka o štúdiu v zahraničí,...
Bulletin SAIA 12/2016
Vyšlo nové číslo Bulletinu SAIA, informačného mesačníka o štúdiu v zahraničí, štipendiách a grantoch a medzinárodnej spolupráci v oblasti vzdelávania a vedy. Bulletin SAIA 12/2016 si môžete prečítať/stiahnuť na: http://www.saia.sk/sk/main/bulletin-sa...
čítať viac
Podujatie k cene Andreja Sacharova za slobodu myslenia V piatok 10.12.2016 usporiadalo Centrum európskych...
Podujatie k cene Andreja Sacharova za slobodu myslenia
V piatok 10.12.2016 usporiadalo Centrum európskych štúdií FSV UCM v spolupráci s Informačnou kanceláriou Európskeho parlamentu na Slovensku podujatie k cene Andreja Sacharova za slobodu myslenia. Cenu od roku 1988 udeľuje Eu...
čítať viac