Aktuality

Informácia o zasadnutí Vedeckej rady UCM V utorok 15. októbra 2013 sa konalo zasadnutie Vedeckej rady UCM,...
Informácia o zasadnutí Vedeckej rady UCM
V utorok 15. októbra 2013 sa konalo zasadnutie Vedeckej rady UCM, ktoré otvoril a viedol rektor Dr. h. c. doc. Doc. Ing. Jozef Matúš, CSc. Hlavnými bodmi programu bolo schválenie návrhu udelenia čestného titulu Doctor honoris causa prof. Zygmu...
čítať viac
Návšteva delegácie vysokých škôl z Ruska na UCM Dňa 30. septembra 2013 rektor UCM v Trnave Dr.h.c. doc. Ing...
Návšteva delegácie vysokých škôl z Ruska na UCM
Dňa 30. septembra 2013 rektor UCM v Trnave Dr.h.c. doc. Ing. Jozef Matúš, CSc., mim. prof. privítal zástupcov delegácie z Ruska (Severo-Kaukazská Federálna Technická Univerzita, Severo-Kaukazský Humanitne Technický Inštitút a Elek...
čítať viac
Návšteva delegácie zástupcov Soochow univerzity z Tajwanu na UCM Dňa 10. 7. 2013 zavítala na oficiálnu...
Návšteva delegácie zástupcov Soochow univerzity z Tajwanu na UCM
Dňa 10. 7. 2013 zavítala na oficiálnu návštevu UCM delegácia zástupcov Soochow univerzity z Tajwanu. Účastníkov delegácie slávnostne privítali rektor univerzity Dr.h.c. doc. Ing. Jozef Matúš, CSc., mim. prof. a pro...
čítať viac
Zasadnutie kultúrnej rady TTSK Dňa 20.06.2013 sa konalo zasadnutie Kultúrnej rady TTSK, ktorej členom je aj...
Zasadnutie kultúrnej rady TTSK
Dňa 20.06.2013 sa konalo zasadnutie Kultúrnej rady TTSK, ktorej členom je aj rektor UCM Dr. h.c. doc. Ing. Jozef Matúš, CSc. mim. prof.
Fotogaléria.
čítať viac
Medaila predsedu TTSK za ochranu a zveľaďovanie životného prostredia na Slovensku Predseda Trnavského...
Medaila predsedu TTSK za ochranu a zveľaďovanie životného prostredia na Slovensku
Predseda Trnavského samosprávneho kraja Dr. h. c. Ing. Tibor Mikuš, PhD. udelil dňa 22.4.2013 vedúcemu Katedry ekochémie a rádioekológie FPV UCM doc. Dr. habil RNDr. Jurajovi Lesnému, PhD. Tit. univ...
čítať viac
Oznam pre končiacich študentov magisterského a bakalárskeho štúdia Študijné oddelenie FMK, FF, FSV a FPV je...
Oznam pre končiacich študentov magisterského a bakalárskeho štúdia
Študijné oddelenie FMK, FF, FSV a FPV je otvorené pre  končiacich  študentov  magisterského a bakalárskeho štúdia denne od 8.00 hod. do 11.00 hod a od 13.00 hod. do 14.30 hod.
 
čítať viac
Implementácia inovatívnych modelov hodnotenia, monitoringu a zabezpečovania kvality Fakulta masmediálnej...
Implementácia inovatívnych modelov hodnotenia, monitoringu a zabezpečovania kvality
Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda (FMK UCM) od januára realizuje nový projekt Implementácia inovatívnych modelov hodnotenia, monitoringu a zabezpečovania kv...
čítať viac
Rozhodnutie Ubytovacej komisie FF UCM v Trnave o prideľovaní ubytovania v prípadoch odvolania voči...
Rozhodnutie Ubytovacej komisie FF UCM v Trnave o prideľovaní ubytovania v prípadoch odvolania voči neprideleniu ubytovania a žiadostí o pridelenie ubytovania študentom prvých ročníkov študijných programov dodatočného prijímacieho konania. 
čítať viac
EURAXESS - ponuka pre zahraničných výskumníkov a doktorandov na Slovensku Podujatie je určené zahraničným...
EURAXESS - ponuka pre zahraničných výskumníkov a doktorandov na Slovensku
Podujatie je určené zahraničným výskumníkom a doktorandom bez ohľadu na štipendijný program, prostredníctvom ktorého uskutočňujú  svoj pobyt na Slovensku.
čítať viac
Volejbalový turnaj
Mokrý, Mirgová a Modrovský sa sklonili pred trnavskými pedagógmi.
Herec Juraj Mokrý, speváčka Dominika Mirgová či tanečník Peter Modrovský. Tieto známe tváre z televíznej obrazovky účasťou podporili volejbalový turnaj s charitatívnym podtónom Senators cup.

čítajte viac...
čítať viac
Výberové konanie - vyhlásenie
Dekan Filozofickej fakulty UCM v Trnave vyhlasuje v súlade s §77 zák. č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách výberové konanie na obsadenie funkčného miesta:
• docent pre študijný odbor 2.1.2 systematická filozofia na Katedre filozofie FF UCM.

čítajte viac...
čítať viac