Aktuality

Vyhlásenie Rady odborového zväzu k financovaniu školstva
Vyhlásenie Rady Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku a partnerských organizácií k aktuálnej situácii vo financovaní školstva a vedy TU.
čítať viac
UCM podporila tvorivú činnosť mladých pracovníkov aj v tomto roku
Dňa 1. 12. 2021 sa online formou prostredníctvom MS Teams uskutočnila každoročná prezentácia a vyhodnotenie projektov podporených Fondom pre podporu výskumu na UCM.
čítať viac
10 rokov Fakulty sociálnych vied UCM
V týchto dňoch oslavuje Fakulta sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave 10 rokov svojho úspešného pôsobenia.
čítať viac
Schválenie nových študijných programov
UCM v Trnave využila v marci 2021 možnosť  podať na schválenie 5 nových študijných programov na Slovenskú akreditačnú agentúru pre vysoké školstvo.
čítať viac
Smútočný oznam
S hlbokým zármutkom si Vám dovoľujeme oznámiť, že dňa 27. novembra 2021 nás navždy opustil Ing. Jozef Kšiňan, dlhoročný pracovník rektorátu Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.
čítať viac
Zmena vydávania diplomov
Diplomy sa vydávajú po telefonickej alebo e-mailovej dohode každý utorok v čase od 08:30 hod. do 11:00 hod. na prízemí v miestnosti S0.6 na Univerzite sv. Cyrila a Metoda, Nám. J. Herdu 2 v  Trnave.
čítať viac
Zasadnutie Vedeckej rady UCM a odovzdanie dekrétu o udelení titulu docent
Dňa 23. novembra 2021 rokovala Vedecká rada Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.
čítať viac
Seniori sa budú učiť rozoznávať hoaxy
FMK UCM v Trnave sa rozhodla prispieť k rozvoju kritického myslenia. Spoločne s kolegami z Česka, Poľska, Talianska a Turecka vytvárajú v rámci projektu Need of Critical Thinking kurzy určené pre seniorov, ktoré im majú pomôcť lepšie rozpoznávať fake news, overovať si informácie a kr...
čítať viac
Nová vizuálna identita UCM v Trnave
Predstavujeme novú vizuálnu identitu univerzity, tvorcovia sa inšpirovali hlaholikou.
čítať viac
Veľvyslanec Ruskej federácie na Slovensku navštívil UCM
15. novembra 2021 sa na pôde Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave uskutočnila oficiálna návšteva mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Ruskej federácie na Slovensku Igora Bratčikova.
čítať viac
Prof. Štefan Janeček prevzal vymenúvací dekrét od prezidentky SR
Prezidentka SR Zuzana Čaputová v utorok vymenovala 30 nových vysokoškolských profesorov.
čítať viac
Posledná rozlúčka s doc. PhDr. Janou Skladanou, CSc.
S hlbokým zármutkom oznamujeme, že 13. novembra 2021 nás navždy opustila doc. PhDr. Jana Skladaná, CSc., dlhoročná pracovníčka Katedry slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Strácame múdru a láskavú učiteľku, vynikajúcu odb...
čítať viac