Aktuality

Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2014 - FF UCM Dni otvorených dverí na Filozofickej Fakulte UCM V rámci...
Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2014 - FF UCM
Dni otvorených dverí na Filozofickej Fakulte UCM
V rámci celonárodného podujatia Týždeň vedy a techniky na Slovensku otvára Filozofická fakulta Univerzity sv. Cyrila a Metoda brány akademickej pôdy pre širokú odbornú aj laickú verejn...
čítať viac
Akadémia & Vapac 2014 V dňoch 7. – 9. októbra 2014 sa zástupcovia rektorátu, fakúlt a inštitútu zúčastnili...
Akadémia & Vapac 2014
V dňoch 7. – 9. októbra 2014 sa zástupcovia rektorátu, fakúlt a inštitútu zúčastnili 18. ročníka najväčšieho vzdelávacieho veľtrhu Akadémia & Vapac. Slávnostné otvorenie prebiehalo za účasti ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Petra Pelegríniho, ve...
čítať viac
Konferencia FILOZOFIA - ČLOVEK - SPOLOČNOSŤ Dňa 11. septembra 2014 sa na pôde Filozofickej fakulty UCM v...
Konferencia FILOZOFIA - ČLOVEK - SPOLOČNOSŤ
Dňa 11. septembra 2014 sa na pôde Filozofickej fakulty UCM v Trnave uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov FILOZOFIA – ČLOVEK – SPOLOČNOSŤ, ktorú zorganizovali doktorandi z katedr...
čítať viac
Obchodná verejná súťaž - informácia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž...
Obchodná verejná súťaž - informácia
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž podľa ustanovení § 281 až § 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a vyzýva na podanie návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvy o predaji neh...
čítať viac
Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave privítala dekana Andrássy Universität Budapest Vo štvrtok 13.3. 2014...
Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave privítala dekana Andrássy Universität Budapest
Vo štvrtok 13.3. 2014 Fakultu sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave (FSV UCM) navštívil a študentom poskytol prednášku dekan z Andrássy Universität Budapest prof. Dr. Michael And...
čítať viac
II. ples Filozofickej fakulty UCM Filozofická fakulta UCM Vás pozýva na II. PLES FILOZOFICKEJ FAKULTY UCM v...
II. ples Filozofickej fakulty UCM
Filozofická fakulta UCM Vás pozýva na II. PLES FILOZOFICKEJ FAKULTY UCM v Trnave, ktorý sa bude konať dňa 14.2.2014 o 19.00 hod. v Hoteli Barbakan, Štefánikova 11, Trnava
čítať viac
Informácia o zasadnutí Vedeckej rady UCM V utorok 15. októbra 2013 sa konalo zasadnutie Vedeckej rady UCM,...
Informácia o zasadnutí Vedeckej rady UCM
V utorok 15. októbra 2013 sa konalo zasadnutie Vedeckej rady UCM, ktoré otvoril a viedol rektor Dr. h. c. doc. Doc. Ing. Jozef Matúš, CSc. Hlavnými bodmi programu bolo schválenie návrhu udelenia čestného titulu Doctor honoris causa prof. Zygmu...
čítať viac
Návšteva delegácie vysokých škôl z Ruska na UCM Dňa 30. septembra 2013 rektor UCM v Trnave Dr.h.c. doc. Ing...
Návšteva delegácie vysokých škôl z Ruska na UCM
Dňa 30. septembra 2013 rektor UCM v Trnave Dr.h.c. doc. Ing. Jozef Matúš, CSc., mim. prof. privítal zástupcov delegácie z Ruska (Severo-Kaukazská Federálna Technická Univerzita, Severo-Kaukazský Humanitne Technický Inštitút a Elek...
čítať viac
Návšteva delegácie zástupcov Soochow univerzity z Tajwanu na UCM Dňa 10. 7. 2013 zavítala na oficiálnu...
Návšteva delegácie zástupcov Soochow univerzity z Tajwanu na UCM
Dňa 10. 7. 2013 zavítala na oficiálnu návštevu UCM delegácia zástupcov Soochow univerzity z Tajwanu. Účastníkov delegácie slávnostne privítali rektor univerzity Dr.h.c. doc. Ing. Jozef Matúš, CSc., mim. prof. a pro...
čítať viac
Zasadnutie kultúrnej rady TTSK Dňa 20.06.2013 sa konalo zasadnutie Kultúrnej rady TTSK, ktorej členom je aj...
Zasadnutie kultúrnej rady TTSK
Dňa 20.06.2013 sa konalo zasadnutie Kultúrnej rady TTSK, ktorej členom je aj rektor UCM Dr. h.c. doc. Ing. Jozef Matúš, CSc. mim. prof.
Fotogaléria.
čítať viac
Medaila predsedu TTSK za ochranu a zveľaďovanie životného prostredia na Slovensku Predseda Trnavského...
Medaila predsedu TTSK za ochranu a zveľaďovanie životného prostredia na Slovensku
Predseda Trnavského samosprávneho kraja Dr. h. c. Ing. Tibor Mikuš, PhD. udelil dňa 22.4.2013 vedúcemu Katedry ekochémie a rádioekológie FPV UCM doc. Dr. habil RNDr. Jurajovi Lesnému, PhD. Tit. univ...
čítať viac
Oznam pre končiacich študentov magisterského a bakalárskeho štúdia Študijné oddelenie FMK, FF, FSV a FPV je...
Oznam pre končiacich študentov magisterského a bakalárskeho štúdia
Študijné oddelenie FMK, FF, FSV a FPV je otvorené pre  končiacich  študentov  magisterského a bakalárskeho štúdia denne od 8.00 hod. do 11.00 hod a od 13.00 hod. do 14.30 hod.
 
čítať viac