Aktuality

JOURNAL OF APPLIED MATHEMATICS, STATISTICS AND INFORMATICS (JAMSI) Vedecký časopis JAMSI, ktorý vydáva...
JOURNAL OF APPLIED MATHEMATICS, STATISTICS AND INFORMATICS (JAMSI)
Vedecký časopis JAMSI, ktorý vydáva Fakulta prírodných vied UCM v Trnave je od mája 2016 indexovaný v databáze Thomson Reuters – Emerging Sources Citation Index (ESCI).
čítať viac
Bulletin SAIA 5/2016 Vyšlo nové číslo Bulletinu SAIA, informačného mesačníka o štúdiu v zahraničí,...
Bulletin SAIA 5/2016
Vyšlo nové číslo Bulletinu SAIA, informačného mesačníka o štúdiu v zahraničí, štipendiách a grantoch a medzinárodnej spolupráci v oblasti vzdelávania a vedy. Bulletin SAIA 5/2016 si môžete prečítať/stiahnuť na: http://www.saia.sk/sk/main/bulletin-saia...
čítať viac
Stáže pre študentov a absolventov WorkSpace Europe Vám ponúka jedinečnú príležitosť absolvovať odbornú...
Stáže pre študentov a absolventov
WorkSpace Europe Vám ponúka jedinečnú príležitosť absolvovať odbornú pracovnú stáž v zahraničí, v rámci EU programu Erasmus+. Túto príležitosť majú iba študenti univerzít a vysokých škôl, zapojených do WSE konzorcia, medzi ktorými je aj tá Vaša. U...
čítať viac
Prezident SR vymenoval doc. PhDr. Imricha Jenču, PhD. za vysokoškolského profesora Dňa 16.5.2016 bol doc...
Prezident SR vymenoval doc. PhDr. Imricha Jenču, PhD. za vysokoškolského profesora
Dňa 16.5.2016 bol doc. PhDr. Imrich Jenča, PhD. z Fakulty masmediálnej komunikácie UCM v Trnave prezidentom SR Andrejom Kiskom menovaný za vysokoškolského profesora v odbore 3.2.3 masmediálne štú...
čítať viac
Kvapka krvi UCM V utorok 26. apríla 2016 sa konal jubilejný 10. ročník darovania krvi Kvapka krvi UCM...
Kvapka krvi UCM
V utorok 26. apríla 2016 sa konal jubilejný 10. ročník darovania krvi Kvapka krvi UCM. Podujatie prebieha od roku 2011, pravidelne dvakrát počas akademického roka.
čítať viac
Návšteva veľvyslankyne Vietnamskej socialistickej republiky Dňa 30.3.2016 privítal na pôde univerzity rektor...
Návšteva veľvyslankyne Vietnamskej socialistickej republiky
Dňa 30.3.2016 privítal na pôde univerzity rektor UCM v Trnave Dr.h.c. doc. Ing. Jozef Matúš, CSc. mimoriadnu a splnomocnenú veľvyslankyňu Vietnamskej socialistickej republiky na Slovensku J.E. Mme. Ho Dac Minh Nguye...
čítať viac
Slávnostné odovzdanie Auly UCM do užívania Dňa 25.2.2016 sa uskutočnilo slávnostné odovzdanie do užívania...
Slávnostné odovzdanie Auly UCM do užívania
Dňa 25.2.2016 sa uskutočnilo slávnostné odovzdanie do užívania Prístavby vzdelávacích priestorov - Auly Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, za účasti štátneho tajomníka MŠVVaŠ SR Vladimíra Kováčika, poslanca NR SR Petra Náhlika, re...
čítať viac
Slávnostné odovzdanie knižného daru Katedra rusistiky FF UCM v Trnave dňa 23.2.2016 uskutočnila slávnostné...
Slávnostné odovzdanie knižného daru
Katedra rusistiky FF UCM v Trnave dňa 23.2.2016 uskutočnila  slávnostné odovzdanie 300 kníh, ktoré v rámci programu Knižnej pomoci Dom ruského zahraničia Alexandra Solženicyna v Moskve daroval Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Čítať vi...
čítať viac
Prehliadka priestorov Vojenského archívu - Centrálnej registratúry MO SR Vedenie UCM v Trnave sa dňa 1.2.2016...
Prehliadka priestorov Vojenského archívu - Centrálnej registratúry MO SR
Vedenie UCM v Trnave sa dňa 1.2.2016 zúčastnilo prehliadky priestorov Vojenského archívu - Centrálnej registratúry MO SR za účelom zhodnotenia vhodnosti priestorov pre univerzitné účely v zmysle naplneni...
čítať viac
Návšteva mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Ruskej federácie v SR Dňa 18.12.2015 sa na pozvanie...
Návšteva mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Ruskej federácie v SR
Dňa 18.12.2015 sa na pozvanie predsedu Trnavského samosprávneho kraja Ing. Tibora Mikuša, PhD. na pôde TTSK uskutočnilo stretnutie rektora UCM v Trnave doc. Ing. Jozefa Matúša, CSc. s mimoriadnym a splnomoc...
čítať viac
Verejná obchodná súťaž Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž podľa...
Verejná obchodná súťaž
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž podľa ustanovení § 281 až § 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a vyzýva na podanie návrhov na
uzatvorenie kúpnej zmluvy o predaji nehnuteľnosti ...
čítať viac
Konferencia „200. výročie narodenia Ľudovíta Štúra - odkaz európskeho velikána pre dnešok“ Univerzita sv...
Konferencia „200. výročie narodenia Ľudovíta Štúra - odkaz európskeho velikána pre dnešok“
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom, Maticou slovenskou, Evanjelickou cirkvou augsburského vyznania na Slovensku, Trnavskou arcidiecéz...
čítať viac