Aktuality

Vyhlásenie AS UCM v Trnave a vedenia UCM v Trnave k novele VŠ zákona
Akademický senát Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave a vedenie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave kategoricky odmietajú obsah novely zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a spôsob jej komunikácie zo strany predstaviteľov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu S...
čítať viac
Rektorské voľno – 16.11.2021
S cieľom podporiť protest  za slobodné univerzity a umožniť študentom a zamestnancom prejaviť svoj slobodný názor, rektor Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave vyhlasuje na deň 16.novembra 2021 (utorok) pre študentov univerzity

REKTORSKÉ VOĽNO.
čítať viac
Konferencia Ochrana ovzdušia 2021
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave je spoluorganizátorom medzinárodnej konferencie OCHRANA OVZDUŠIA 2021. Pripravený je hodnotný program v rámci vybraných tém, ktoré súvisia s aktuálnou problematikou v oblasti ochrany ovzdušia.
čítať viac
UCM podporuje PROTEST ZA SLOBODNÉ UNIVERZITY 16.11.2021
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave podporuje Protest za slobodné univerzity 16.11.2021.


Na podporu požiadaviek vysokých škôl a ich reprezentácií sa uskutoční protestná akcia v predvečer výročia Nežnej revolúcie, dňa 16. novembra o 13.00 hod., na Šafárikovom námestí v Br...
čítať viac
SAAVŠ publikovala výsledky prieskumu študentskej spokojnosti
Takmer 20 000 študentov a študentiek prvých dvoch stupňov vysokoškolského štúdia sa zapojilo do prvého ročníka prieskumu Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo (SAAVŠ).
čítať viac
Úspech projektu ERASMUS+ riešeného na KG FF UCM
Práca a angažovanosť členov Katedry germanistiky  Filozofickej fakulty UCM do projektovej činnosti v programe Erasmus+ priniesla v roku 2021 svoje zaslúžené ovocie.

Pochváliť sa môže mimoriadne vysokým hodnotením ukončeného projektu 
čítať viac
OZNAM CIZ UK UCM v Trnave
Od 9.11.2021​ spúšťame "Výpožičkový formulár" 
čítať viac
Odovzdanie dekrétu o udelení titulu docent
Dňa 9. novembra 2021, rektor Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, po úspešnom habilitačnom konaní na Fakulte prírodných vied UCM v Trnave, odovzdal menovací dekrét o udelení titulu docent pre odbor habilitačného konania a inauguračného konania molekulárna biológia Mgr. Ma...
čítať viac
Petícia za zachovanie akademickej samosprávy na VŠ
Slovenská technická univerzita, Univerzita Komenského, Rada vysokých škôl a Študentská rada vysokých škôl s podporou Klubu dekanov spustili petíciu za zachovanie akademickej samosprávy na vysokých školách. Petícia podporuje zmysluplné reformy, zásadne však odmieta predlož...
čítať viac
Týždeň vedy a techniky na Slovensku (8.11.-14.11.2021)
Už osemnásty ročník Týždňa vedy a techniky na Slovensku sa uskutoční v období 8. - 14. novembra 2021.
Aj naše fakulty a inštitút pripravili zaujímavé podujatia.
čítať viac
Oznam - prechod na dištančnú formu výučby (8.11.2021)
V súvislosti so zvyšujúcim sa počtom ochorení na Covid-19 v okrese Trnava, prechádza vyučovanie na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave, od 8.11.2021 (pondelok) do odvolania na dištančnú formu.

O prípadných výnimkách, vrátane realizácie výučby na konkrétnej fakulte/inš...
čítať viac
Metamorfózy kvality – seminár na Inštitúte manažmentu
Na Inštitúte manažmentu UCM v Trnave sa dňa 19.10.2021 konal  2. ročník medzinárodného odborného seminára Metamorfózy kvality - Kvalita života, uskutočnený pod záštitou  pána rektora UCM prof. Ing. Romana Boču, DrSc. a prof. Ing. Alexandra Linczényiho, CSc., in memoriam.
čítať viac