Aktuality

18.12.2018
Oznam Univerzitnej knižnice UCM v Trnave
V dňoch 21. 12. 2018 – 6. 1. 2019 bude Univerzitná knižnica UCM v Trnave z dôvodu čerpania hromadnej dovolenky zatvorená. Na vrátenie kníh môžete použiť BIBLIOBOX, ktorý je umiestnený pred vchodom do budovy UCM, Nám. J. Herdu 2.  Výpožičnú lehotu kníh si môžete predĺžiť  aj prostrední...
čítať viac
17.12.2018
Odovzdanie predmetov z charitatívnej zbierky
Spoločne s kolegyňami z Trnavského samosprávneho kraja z odboru sociálnych vecí, p. riaditeľkou B. Flamíkovou a p. D. Nagyovou, sme v uplynulú stredu odovzdali zbierku šatstva, obuvi, hračiek a predmetov Domovom sociálnych služieb a krízovým centrám v regióne Trnava.
čítať viac
17.12.2018
Programu na podporu mladých a nádejných vedkýň "L'Oréal-UNESCO For Women in Science"
L'Oréal v spolupráci s UNESCO, Slovenskou akadémiou vied a Slovenskou organizáciou pre výskumné a vývojové aktivity predstavujú tretí ročník slovenskej edície unikátneho programu na podporu mladých a nádejných vedkýň "L'Oréal-UNESCO For Women in Science", ktorý už 20 rokov podp...
čítať viac
14.12.2018
Ocenenie študentov
Vedenie UCM v Trnave ocenilo propagáciu univerzity študentmi prostredníctvom reprezentovania UCM na športových zápoleniach osobným poďakovaním a vecnými darmi na zasadnutí Kolégia rektora dňa 11.12.2018.
čítať viac
14.12.2018
Relaxačná miestnosť pre zamestnancov sprístupnená
Od 14.12.2018 je sprístupnená relaxačná miestnosť pre zamestnancov na štvrtom poschodí UCM, budova na Hajdóczyho ul.
čítať viac
12.12.2018
Študentská zóna otvorená!
Pán rektor UCM,  prof.  Roman Boča, a spolu so študentkami a študentmi slávnostne otvorili priestor modernej študentskej zóny podvečer 11.12.2018.
čítať viac
10.12.2018
Dekanka FF v Trnavskom rádiu
Dekanka Filozofickej fakulty UCM doc. Mgr. Katarína Slobodová Nováková, PhD. bola na Mikuláša, vo štvrtok 6.12.2018, hosťkou v Trnavskom rádiu.
čítať viac
7.12.2018
Charitatívna zbierka bola úspešná
Dňa 5. decembra 2018 sa na pôde Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave konala Charitatívna zbierka odevov a predmetov dennej spotreby s cieľom pomôcť tým, ktorí sa ocitli v materiálnej tiesni. Išlo o pilotnú akciu organizovanú na podnet univerzity a konala sa pod záštitou rekt...
čítať viac
7.12.2018
Nepedagogické Erasmus mobility v letnom semestri 2018/2019 - ponuka
Oddelenie vonkajších vzťahov Vám ponúka možnosť zúčastniť sa nepedagogickej Erasmus mobility v letnom semestri 2018/2019.
čítať viac
1.12.2018
Voňavý advent v Univerzitnej knižnici UCM v Trnave
Vianoce sú čarovným obdobím, v ktorom sa dejú neobyčajné veci a zázraky môžu zažiť nielen deti, ale aj dospelí.
čítať viac
28.11.2018
Jozef Matúš – spomienka na rektora (1940 – 2017)
Spomienky..... sú stále živé a veľmi bolestné... Bola streda, november 2018, 5.00 h. Bežný čas, kedy doc. Jozef Matúš vstával do práce, aby už o 7.00 h sedel v kancelárii a pri zelenom čaji sa venoval svojim pracovným povinnostiam. Vo svojej pracovnej taške mal pripravenú prednášk...
čítať viac
21.11.2018
Úspešné inauguračné konanie v odbore Biofyzika
Doc. Mgr. Alžbeta Marček Chorvátová, DrSc. z Fakulty prírodných vied UCM v Trnave absolvovala úspešné inauguračné konanie v odbore Biofyzika – v tomto odbore ako prvá na Slovensku, na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
čítať viac