Aktuality

Prihlás sa - 2. kolo prijímania prihlášok
Filozofická fakulta, Fakulta prírodných vied a Fakulta sociálnych vied prijímajú prihlášky aj v 2. kole.
čítať viac
Zápis študentov do ďalšej časti štúdia v akademickom roku 2019/2020
Z dôvodu efektívnejšieho priebehu zápisu bude univerzita realizovať  zápis do ďalšej časti štúdia aj prostredníctvom  akademického informačného systému (ďalej len „AIS“). Zápis do ďalšej časti štúdia môže vykonať iba študent, ktorý splnil všetky podmienky štúdia podľa § 11 Štu...
čítať viac
DETSKÁ UNIVERZITA 2019 úspešné ukončená (pridaná reportáž)
V týždni od 4.7. 2019 do 7.7.2019 sa uskutočnil siedmy ročník Detskej univerzity sv. Cyrila a Metoda 2019. Počas štyroch dní mohli deti spoznať jednotlivé fakulty a inštitút UCM v Trnave a na vlastnej koži zažiť a vidieť, čo všetko naša škola ponúka. Zamestnanci a doktorandi sa vynasnaž...
čítať viac
UCM mimoriadne úspešná v ICM ERASMUS+
Podľa výsledkov hodnotenia prihlášok do grantového programu mobilít do partnerských krajín (krajiny mimo EÚ) v roku 2019 International Credit Mobility (ICM),  čo do výšky získaných finančných prostriedkov aj počtu partnerských krajín, patríme k trom najúspešnejším univerzitá...
čítať viac
TRNAFČAN v Trnavskom rádiu (pridaný zvukový záznam)
V piatok 5. 7. 2019 navštívili Trnavské rádio organizačný vedúci univerzitného folklórneho súboru TRNAFČAN Pavol Skaličan a tanečníčka a zároveň absolventka FMK UCM Danka Štulrajterová.
čítať viac
Smútočný oznam
S hlbokým zármutkom oznamujeme, že nás dňa 5. júla 2019 vo veku 62 rokov opustil
náš dlhoročný kolega
čítať viac
Pripomíname si štátny sviatok sv. Cyrila a Metoda
Dnes je štátny sviatok sv. Cyrila a Metoda.
čítať viac
Medzinárodný seminár pre doktorandov v rámci Erasmus+ projektu
V dňoch 24. 6. – 28. 6. 2019 organizovala Katedra germanistiky FF UCM v Trnave Medzinárodný seminár pre doktorandov v rámci Erasmus+ projektu 2018-1-SK01-KA203-046375 Internacionalizácia a rozvoj doktorandského štúdia. Cieľom projektu je skvalitnenie doktorandského štúdia ge...
čítať viac
Už v pondelok začína Detská univerzita
V pondelok 1. júla 2019 sa pedagógovia a ďalší zamestnanci univerzity stretnú po prvýkrát s malými študentmi detskej univerzity.
čítať viac
Prax na FPV pre žiakov
V dňoch 10.6-14.6.2019 bola realizovaná na pôde Fakulty prírodných vied UCM v Špačinciach odborná laboratórna prax z mikrobiológie pre žiakov 3. ročníka Strednej odbornej školy poľnohospodárstva a služieb na vidieku. Žiaci získali vedomosti a absolvovali aj praktické ukážky  t...
čítať viac
Prezident Kiska vymenoval nových profesorov
Prezident SR Andrej Kiska vymenoval  37 nových vysokoškolských profesorov. V utorok 11. júna 2019 im odovzdal menovacie dekréty v Prezidentskom paláci.
čítať viac
Štipendijný program MIRAI
Veľvyslanectvo Japonska v SR vyhlasuje výberové konanie na dva turnusy programu MIRAI, ktorý je krátkodobým programom pre mladých ľudí, študentov VŠ z Európy, Strednej Ázie a Kaukazu, ktorí študujú v odboroch politika, bezpečnostná politika, ekonómia, medzinárodné vzťahy, ázij...
čítať viac