Aktuality

18.3.2019
Stretnutie vedenia s akademickou obcou univerzity
Vážená akademická obec,
rektor Univerzity sv. Cyrila a Metoda prof. Ing. Roman BOČA, DrSc. Vás pri príležitosti Dňa učiteľov pozýva na STRETNUTIE VEDENIA S AKADEMICKOU OBCOU.
čítať viac
15.3.2019
Konferencia Megatrendy a médiá 2019
V dňoch 16. a 17. apríla 2019 sa uskutoční  ďalší ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Fakulty masmediálnej komunikácie -  Megatrendy a médiá 2019. Podujatie sa uskutoční v priestoroch KC SAV Smolenice, na Smolenickom zámku.
čítať viac
15.3.2019
Detská univerzita sv. Cyrila a Metoda 2019
V dňoch 1. 7. 2019 – 4. 7. 2019 sa uskutoční siedmy ročník Detskej univerzity sv. Cyrila a Metoda 2019 (DUCM) pod garanciou Fakulty masmediálnej komunikácie UCM, ktorá spolu s ostatnými fakultami, inštitútom a univerzitným oddelením práce s verejnosťou začala prípravné a organi...
čítať viac
26.3.2019
Spoločná konferencia s TTSK
Dňa 29. apríla 2019 sa uskutoční prvý ročník odbornej konferencie  SPOLOČNÝ PRIESTOR s tematickým zameraním  Autizmus – samota, ktorá nebolí.
čítať viac
25.3.2019
Národný štipendijný program – výzva 2019
Výzva na predkladanie žiadostí - akademický rok 2019/2020 - je otvorená
čítať viac
25.3.2019
Informačný seminár - pozvánka
Univerzitná knižnica UCM v Trnave a CVTI SR pozývajú všetkých záujemcov na informačný seminár zameraný na elektronické informačné zdroje, ktorý sa bude konať 1. apríla 2019 /pondelok/ o 13.00 hod. v študovni univerzitnej knižnice.  Lektorka: Mgr. Katarína Kyseľová, CVTI SR.
čítať viac
21.3.2019
NOC S ANDERSENOM
Fakulta sociálnych vied UCM a Fakulta masmediálnej komunikácie UCM pripravili zaujímavú akciu: NOC S ANDERSENOM. Uskutoční sa 2.4.2019 od 18.00 hod. do 22.00 hod. na Bučianskej ulici v budove UCM v Trnave.
čítať viac
21.3.2019
Workshop - perspektívne smerovania v oblasti biotechnológií v Európe
V dňoch 3. – 4. júna 2019 sa uskutoční tretí zo série Európskych Workshopov usporiadaných Univerzitou sv. Cyrila a Metoda v Trnave v spolupráci a s finančnou podporou medzinárodných organizácií ICGEB, CEI a JRC-EC.
čítať viac
21.3.2019
Začal sa nábor na Vyšehradskú letnú školu
Vážení študenti, doktorandi, mladí učitelia!
Začal sa nábor na Vyšehradskú letnú školu, ktorá sa tento rok uskutoční 1. - 13. júla v renesančnom paláci Villa Decius v poľskom Krakove.
čítať viac
20.3.2019
Tour de ERA – pozvánka CVTI
Centrum vedecko-technických informácií SR v spolupráci so Žilinskou univerzitou usporadúvajú 2-dňové podujatie Tour de ERA.
čítať viac
15.3.2019
Oznámenie o inauguračnom konaní - doc. Ing. Peter Tomčík, PhD.
Dekan Fakulty prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave v zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z. z. 2004 o postupe získavania vedecko-pedagogických alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor a v zmysle Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplne...
čítať viac
15.3.2019
Publicy 2019 - medzinárodná vedecká konferencia
Fakulta sociálnych vied Vás pozýva na medzinárodnú vedeckú konferenciu pod názvom PUBLICY 2019, ktorú organizuje FSC UCM v Trnave v spolupráci s Vysokou školou sociálně správní v Havířově, Faculty of Law and Political Sciences, University of Szeged, a Stanislaw Staszic University...
čítať viac