Aktuality

19.6.2019
Prax na FPV pre žiakov
V dňoch 10.6-14.6.2019 bola realizovaná na pôde Fakulty prírodných vied UCM v Špačinciach odborná laboratórna prax z mikrobiológie pre žiakov 3. ročníka Strednej odbornej školy poľnohospodárstva a služieb na vidieku. Žiaci získali vedomosti a absolvovali aj praktické ukážky  t...
čítať viac
13.6.2019
Vyjadrenie stanoviska UCM k zmene vysokoškolského zákona
Vedenie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave a akademická obec univerzity vyjadruje podporu Spoločnému vyhláseniu Rady vysokých škôl a Študentskej rady vysokých škôl k ustanoveniam, ktoré boli včlenené do zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách zo d...
čítať viac
12.6.2019
Prezident Kiska vymenoval nových profesorov
Prezident SR Andrej Kiska vymenoval  37 nových vysokoškolských profesorov. V utorok  11.6.2019 im  odovzdal menovacie dekréty v Prezidentskom paláci.
čítať viac
11.6.2019
Harmonogram promócií Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Harmonogram promócií Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, absolventov bakalárskeho a magisterského štúdiav akademickom roku 2018/2019 nájdete TU.
čítať viac
11.6.2019
Zápis študentov do ďalšej časti štúdia v akademickom roku 2019/2020
Z dôvodu efektívnejšieho priebehu zápisu bude univerzita realizovať  zápis do ďalšej časti štúdia aj prostredníctvom  akademického informačného systému (ďalej len „AIS“). Zápis do ďalšej časti štúdia môže vykonať iba študent, ktorý splnil všetky podmienky štúdia podľa § 11 Štu...
čítať viac
10.6.2019
Prof. Levická z FSV v Trnavskom rádiu
Dňa 6.6.2019 v Rannej šou Trnavského rádia prof. PhDr. Jana Levická, PhD. z Fakulty sociálnych vied v Trnave informovala o aktivitách univerzity v oblasti spolupráce na akciách a podujatiach v sociálnej oblasti - konkrétne o spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom a inými subjek...
čítať viac
10.6.2019
Športový deň zamestnancov UCM
Dňa 13.6.2019 sa pod záštitou rektora  prof. Ing. Romana Boču, DrSc. uskutoční ŠPORTOVÝ DEŇ UCM v Trnave, na ktorom môžu pedagógovia, výskumníci i administratívni zamestnanci zrelaxovať, zašportovať si a nadviazať nové priateľstvá.
čítať viac
7.6.2019
FPV v relácii VaT RTVS
Naši kolegovia z Katedra ekochémie a rádioekológie Fakulty prírodných vied UCM v Trnave v magazíne o vede a technológiách s Gregorom Marešom v relácii RTVS VaT (1.6.2019) predstavili Pozitrónový emisný tomograf a možnosti jeho využitia vo vede i v praktickom živote.

Reportáž (...
čítať viac
7.6.2019
UCM v médiách
Prečítajte si články, v ktorých je uvedená UCM v Trnave alebo sú priamo z dielne nás a fakúlt.
čítať viac
5.6.2019
Workshop pre žiakov ZŠ
Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave dňa 29. mája 2019 usporiadala denný prezenčný kurz pre šesť redakcií školských časopisov z rôznych miest Slovenska, ktorého cieľom bolo zdokonaľovanie schopností a zručností žiakov v oblasti tvorby školských časopisov.
čítať viac
5.6.2019
Stretnutie s jubilantmi univerzity
Na pôde Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave sa dňa 4. júna 2019 konalo už tradičné stretnutie s jubilantmi, ktorí v prvom polroku r. 2019 oslávili jubileum - 50 rokov, 60 rokov a 70 rokov.
čítať viac
5.6.2019
Otvorený prístup k video učebnici JoVE Core Biology do 31. 12. 2019
Albertina icome Bratislava  ponúka do 31. 12. 2019 otvorený prístup k video učebnici JoVE Core Biology zameranej na interaktívnu výučbu základov biológie.
čítať viac