Aktuality

Prezident SR vymenoval doc. PhDr. Hanu Pravdovú, PhD. za vysokoškolskú profesorku
Dňa 9.11.2016 bola  doc. PhDr. Hana Pravdová, PhD. z Fakulty masmediálnej komunikácie UCM v Trnave prezidentom SR Andrejom Kiskom menovaná za vysokoškolskú profesorku v odbore 3.2.3 masmediálne štúdiá.  

Dňa 14.apríla 2016 sa konala inauguračná prednáška doc. PhDr. Hany Pravdovej, PhD. na tému  “Tendencie vývoja mediálnej kultúry v postmiléniovom veku“,  po ktorej bol Vedeckou radou  FMK UCM v Trnave schválený návrh inauguračnej komisie na vymenovanie doc. PhDr. Hany Pravdovej, PhD. na profesorku v odbore 3.2.3 masmediálne štúdiá. 

Dňa 26. apríla 2016 schválila Vedecká rada UCM v Trnave návrh na vymenovanie doc. PhDr. Hany Pravdovej PhD. za vysokoškolskú profesorku v odbore 3.2.3 masmediálne štúdiá. 
Vložil: Kamil Adamec
Zodpovedná osoba: PhDr. Mária Mešťánková, PhD.
Zdroj: PR manažér UCM
Dátum vloženia: 9.11.2016