Aktuality

  17.10.2017    UCM na 7. mieste zo slovenských univerzít v rebríčku svetového hodnotenia SCImago Institutions Rankings

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave sa umiestnila na 7. mieste medzi slovenskými univerzitami a obsadila celkové 659. miesto medzi univerzitami a vzdelávacími inštitúciami z celého sveta. Podľa stupnice hodnotenia SCImago Institutions Ranking, ktorá hodnotila takmer 3 000 univerzít a vzdelávacích inštitúcií, sme sa zaradili do zoznamu najlepších univerzít. Prvé priečky obsadili uznávané univerzity ako Harvard, Oxford, Cambridge, Stanford alebo Univerzita Johna Hopkinsa.

SCImago Institutions Rankings je stupnica hodnotenia vzdelávacích a výskumno-vedeckých inštitúcií, ktoré sú posudzované na základe troch kritérií – výskumno-vedeckých publikácií, navrhnutých inovácií a sociálneho vplyvu meraného na základe sledovanosti a rozsahu webovej stránky.

Graf hodnotenia vplyvu jednotlivých kritérií (viď. na konci stránky).

Kritéria hodnotenia:

 • Výskumno-vedecké publikácie – hodnotí sa počet publikovaných vedecko-výskumných prác, vedeckých článkov publikovaných v zahraničných publikáciách, medzinárodný dosah, počet publikujúcich autorov v rámci univerzity...
 • Inovácie – počet podaných patentov
 • Sociálny vplyv na webe – počet webových stránok odkazujúcich na univerzitu

12 ranked institutions from Slovakia:

 1. (556) Comenius University in Bratislava
 2. (579) Slovak University of Technology
 3. (588) Technical University of Kosice
 4. (624) University of Zilina
 5. (630) Constantine the Philosopher University in Nitra
 6. (638) Pavol Jozef Safarik University in Kosice
 7. (659) University of St. Cyril and Methodius in Trnava
 8. (676) Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
 9. (677) University of Presov in Presov
 10. (681) Slovak University of Agriculture in Nitra
 11. (682) Technical University in Zvolen
 12. (685) University of Economics in Bratislava

Scimago Institutions Rankings is a science evaluation resource to assess worldwide universities and research-focused institutions.

Scimago Institutions Rankings has been developed by Scimago Lab. Data source: Scopus

Viac info na: http://www.scimagoir.com/rankings.php?sector=Higher%20educ.&country=SVKVložil: Kamil Adamec
Zodpovedná osoba: Mgr. Zuzana Masáková
Zdroj: PR manažér