Aktuality

Medzinárodná konferencia UNINFOS 2017

V rámci osláv 20 výročia založenia Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave Centrum informačno-komunikačných technológií organizovalo v dňoch 25. – 27. októbra 2017 v aule na Bučianskej ulici dvadsiatytretí ročník medzinárodnej konferencie UNINFOS 2017, konanej pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Dr.h.c. doc. Ing. Jozefa Matúša, CSc., mim. profesora, rektora UCM v Trnave.

Konferencie sa aktívne zúčastnilo 65 účastníkov zo Slovenska a z Českej republiky. Konferenciu otvoril prorektor univerzity prof. Ing. Jozef Lehotay, DrSc. a prezidentka Združenia EUNIS Slovensko RNDr. Darina Tóthová PhD.
Konferencia pokračovala v štyroch témach:

  • Najnovšie vývojové trendy IKT
  • Informačná bezpečnosť na vysokých školách
  • Prezentácia úspešne realizovaných projektov IKT v akademickom prostredí
  • Inovatívne formy vzdelávania na vysokých školách, e-learning

Konferencia sa stretla s pozitívnym ohlasom všetkých zúčastnených a dôstojne reprezentovala Univerzitu sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

Podrobnosti nájdete na: http://uninfos2017.ucm.sk

Fotogaléria.

Vložil: Kamil Adamec
Zodpovedná osoba: Ing. Jozef Kšiňan
Zdroj: CIKT UCM
Dátum vloženia: 6.11.2017