Aktuality

  23.11.2017    Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave privítala pána prezidenta

Prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska prijal pozvanie UCM v Trnave a dňa 14.11.2017 sa zúčastnil stretnutia s našimi študentmi v priestoroch univerzity na Bučianskej ulici.

Pána prezidenta privítal rektor Dr. h. c. doc. Ing. Jozef Matúš, CSc., mim. prof. a za prítomnosti prorektorov a dekanov odovzdal vzácnej návšteve pamätnú medailu UCM v Trnave pri príležitosti 20. výročia založenia univerzity. Ako pamiatku na tento deň sa pán prezident podpísal do kroniky univerzity, a tak je spomienka na návštevu najvyššej hlavy Slovenskej republiky, prezidenta Andreja Kisku, uschovaná ako dôležitá udalosť v dejinách univerzity.

Po oficiálnom privítaní sa prezident presunul do veľkej auly, kde sa konala najpodstatnejšia časť jeho návštevy – stretnutie a diskusia so študentami. Pán prezident Kiska, ktorý pôsobil v spoločnosti mladých uvoľnene, rozprával predovšetkým o budúcnosti. Na vlastnom príklade sa snažil inšpirovať mladých ľudí, aby usilovne pracovali na tom, čomu veria a nedali sa odradiť neúspechmi. Pretože prekážky sa objavia vždy, ale iba tí, čo sa postavia, keď spadnú, môžu na konci uspieť. Posledné minúty návštevy patrili študentským otázkam, po zodpovedaní ktorých  pán prezident návštevu univerzity ukončil.

Fotogaléria.

Vložil: Kamil Adamec
Zodpovedná osoba: Mgr. Zuzana Masáková
Zdroj: PR manažér UCM