Aktuality

UCM v Trnave udelila titul docent

Dňa 28. novembra 2017 sa konalo zasadnutie Vedeckej rady Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, na ktorom bol podpredsedom Vedeckej rady Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave prof. Ing. Jozefom Lehotayom, DrSc. odovzdaný dekrét o udelení titulu docent v študijnom odbore 2. 1. 32 cudzie jazyky a kultúry Mgr. Jurajovi Mištinovi, PhD.

Novému docentovi srdečne blahoželáme.

Vložil: Kamil Adamec
Zodpovedná osoba: PhDr. Miroslava Sviteková
Zdroj: Referát vedeckovýskumnej činnosti
Dátum vloženia: 29.11.2017