Aktuality

Prezident Slovenskej republiky udelil titul profesor doc. PhDr. Josefovi Dohnalovi, CSc.

Dňa 4. 12. 2017 prezident SR, Andrej Kiska, vymenoval 30 nových profesorov a profesoriek vysokých škôl.

Titul profesor udelil aj doc. PhDr. Josefovi Dohnalovi, CSc. za oblasť cudzie jazyky a kultúry, ktorý pôsobí na Filozofickej fakulte UCM v Trnave od roku 2014 na Katedre rusistiky.

Novému profesorovi srdečne blahoželáme.

Vložil: Kamil Adamec
Zodpovedná osoba: Mgr. Natália Košlabová
Zdroj: PR manazér FF, foto: SITA; http://www.prezident.sk
Dátum vloženia: 6.12.2017