Aktuality

  8.12.2017    Bulletin SAIA 12/2017

Vyšlo nové číslo Bulletinu SAIA, informačného mesačníka o štúdiu v zahraničí, štipendiách a grantoch a medzinárodnej spolupráci v oblasti vzdelávania a vedy. Témou čísla sú štipendiá a granty na študijné a výskumné pobyty pre doktorandov a postdoktorandov. Bulletin SAIA 12/2017 si môžete prečítať/stiahnuť na: http://www.saia.sk/sk/main/bulletin-saia-a-ine-publikacie/bulletin-saia/.

Na stránke http://www.sdaia.sk je tiež zverejnené 2. aktualizované vydanie publikácie Štipendiá a granty 2018/2019.

Vložil: Kamil Adamec
Zodpovedná osoba: Ing. Jana Judinyová
Zdroj: referát zahraničných stykov