Aktuality

Výzva na predkladanie žiadostí inštitucionálnych projektov

Vedenie univerzity vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí projektov, ktoré budú podporené z Fondu pre podporu výskumu UCM (FPPV).

Termín uzávierky na predkladanie žiadostí je piatok 23. február 2018, 13,00 hodina.
V zmysle Štatútu fondu pre podporu výskumu UCM vedúci projektu a aj všetci členovia riešiteľského kolektívu nesmú presiahnuť vekovú hranicu 35 rokov veku. Viac

Vložil: Matej Lackovič
Zodpovedná osoba: PhDr. Miroslava Sviteková
Zdroj: Referát vedeckovýskumnej činnosti UCM
Dátum vloženia: 11.12.2017
Dátum aktualizácie: 9.1.2020