Aktuality

UCM v Trnave opäť otvorila svoje brány

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave privítala vo svojich priestoroch končiacich študentov stredných škôl

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave aj tento rok pokračovala v úspešnej tradícií univerzitného Dňa otvorených dverí. Dňa 16. februára 2018 sa zástupcovia všetkých fakúlt a inštitútu stretli „pod spoločnou strechou“ v univerzitných priestoroch na Bučianskej ulici, aby končiacim študentom stredných škôl a všetkým záujemcom o štúdium zážitkovou formou predviedli, ako vyzerá štúdium na jednotlivých študijných odboroch a programoch. Záujemcovia o štúdium tak mohli napríklad pod odborným dohľadom sledovať priebeh ukážok chemických pokusov, vyskúšať virtuálnu realitu, otestovať sa z cudzích jazykov, ochutnať historickú kuchyňu našich predkov alebo si zblízka pozrieť maketu historického hradu, dozvedieť sa viac o fungovaní ľudských svalov a pohybovej sústavy, obzrieť si priestory a učebne univerzity alebo sa porozprávať o tom, ako fungujú médiá a čo všetko je pre ich správne fungovanie potrebné zabezpečiť.

Program Dňa otvorených dverí, ktorý sa niesol v duchu: Chceme aj teba, staň sa súčasťou našej univerzity! otvoril krátkym príhovorom k študentom prorektor prof. Ing. Jozef Lehotay, DrSc., po ktorom už nasledovali prezentácie univerzity a študijných programov. Samotným programom počas dňa sprevádzali nadaní študenti - Radka Činčurová a Peter Kováčik, ktorí okrem dobrej nálady rozdávali aj darčeky počas pripravených súťaží.

Okrem prezentácie a ukážok zo štúdia sa predstavili aj zástupcovia ostatných zložiek a pôsobísk univerzity, ako napríklad univerzitná knižnica, folklórny súbor Trnafčan, spevácky súbor UNITTY, Erasmus +, študenti z AIESEC, ESN, AZU a Študentskej rady, ktorí vytvorili príjemnú oddychovú zónu s občerstvením, kde odpovedali študentom a návštevníkom na všetky ich otázky.  

Teší nás, že záujem o náš DOD je každým rokom väčší a veríme, že všetci, ktorí sa na nás prišli pozrieť, si odniesli so sebou dobrú náladu a presvedčenie, že v ďalšom akademickom roku 2018/2019 sa naozaj stanú súčasťou našej univerzity!

Vložil: Kamil Adamec
Zodpovedná osoba: Mgr. Zuzana Masáková
Zdroj: PR manažér
Dátum vloženia: 20.2.2018