Aktuality

Výsledky volieb kandidáta na rektora UCM

Akademický senát Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave dňa 13. marca 2018 na svojom zasadnutí zvolil kandidáta na rektora UCM.

1. kolo (na zvolenie potrebných 16 hlasov)
V prvom kole volieb bolo vydaných 26 hlasovacích lístkov a odovzdaných bolo 26 hlasovacích lístkov.

Výsledky 1. kola boli nasledovné:

prof. Ing. Roman Boča, DrSc. - 16 hlasov

doc. PhDr. Dana Petranová, PhD. - 9 hlasov

PhDr. Jozef Tinka, PhD. - 0 hlasov

neplatný - 1 hlas

Zvoleným kandidátom na rektora UCM sa stal: prof. Ing. Roman Boča, DrSc.

Členovia volebnej komisie pre voľbu kandidáta na rektora svojimi podpismi odobrili priebeh a výsledky volieb.

Vložil: Kamil Adamec
Zodpovedná osoba: PhDr. Jozef Lenč, PhD.
Zdroj: predseda volebnej komisie
Dátum vloženia: 13.3.2018