Aktuality

Schválenie rozpočtu AS UCM v Trnave

Akademický senát UCM v Trnave na svojom zasadnutí dňa 20.3.2018 všetkými hlasmi schválil návrh rozpočtu univerzity na rok 2018. Rozpočet sa tak môže postúpiť na schválenie na Správnu radu UCM v Trnave.

Vložil: Kamil Adamec
Zodpovedná osoba: Mgr. Zuzana Masáková
Zdroj: PR manažér
Dátum vloženia: 21.3.2018